Obuka o upravljanju rizicima

July 1st, 2020|Comments Off on Obuka o upravljanju rizicima

U Zavodu za metrologiju 30. juna 2020. održana je online obuka pod nazivom „Upravljanje [...]

Online obuka za menadžere integriteta

May 12th, 2020|Comments Off on Online obuka za menadžere integriteta

Načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Naina Čuturić Knežević prisustvovala je online obuci na temu [...]

Seminar o prezentacionim vještinama

March 6th, 2020|Comments Off on Seminar o prezentacionim vještinama

Predstavnice Zavoda za metrologiju Nela Čađenović, Anđela Stešević, Mirjana Radević i Anđelika Durutović prisustvovale [...]

Nova metodologija pristupanja EU

March 6th, 2020|Comments Off on Nova metodologija pristupanja EU

Pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković, kao član Radne grupe 1 za Pregovaračko [...]

Procjena radnog učinka

March 2nd, 2020|Comments Off on Procjena radnog učinka

Pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković prisustvovao je radionici na temu „Procjena radnog [...]

Obuka iz oblasti dužine

February 7th, 2020|Comments Off on Obuka iz oblasti dužine

U Zavodu za metrologiju od 4. do 6. februara 2020. održana je obuka u [...]

Razvoj digitalnih uvjerenja o kalibraciji

January 30th, 2020|Comments Off on Razvoj digitalnih uvjerenja o kalibraciji

Predstavnice Zavoda za metrologiju Milena Popović i Jovana Vukoslavović prisustvovale su radionici pod nazivom [...]

Horizon 2020 i COST

January 23rd, 2020|Comments Off on Horizon 2020 i COST

Predstavnice Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović i Nela Čađenović prisustvovale su 17. januara 2020. [...]

Evropske metrološke mreže

December 24th, 2019|Comments Off on Evropske metrološke mreže

Predstavnice Zavoda za metrologiju Naina Čuturić Knežević i Tamara Pavićević prisustvovale su radionici pod [...]

Digitalni samit u Podgorici

December 5th, 2019|Comments Off on Digitalni samit u Podgorici

Predstavnice Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović i Milena Popović prisustvovale su 26. novembra 2019. [...]

Digitalna transformacija

November 18th, 2019|Comments Off on Digitalna transformacija

Direktorica Zavoda za metrologiju Vanja Asanović, načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Naina Čuturić Knežević [...]

WBF projekti

November 18th, 2019|Comments Off on WBF projekti

Predstavnice Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović, Dea Radević i Nela Čađenović prisustvovale su informativnoj [...]