Metrologija za medicinske uređaje

October 24th, 2019|Comments Off on Metrologija za medicinske uređaje

Predstavnik Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković prisustvovao je radionici pod nazivom ,,Metrologija za medicinske [...]

Trening o primjeni MiFID direktive

October 18th, 2019|Comments Off on Trening o primjeni MiFID direktive

Predstavnici Zavoda za metrologiju Goran Vukoslavović, Alina Musić, Jovana Vukoslavović i Naina Čuturić-Knežević pohađali [...]

Obuka u Španiji

September 30th, 2019|Comments Off on Obuka u Španiji

Predstavnice Zavoda za metrologiju Naina Čuturić Knežević, Alina Musić i Jovana Vukoslavović pohađale su [...]

Obuka o upotrebi fonometara

September 30th, 2019|Comments Off on Obuka o upotrebi fonometara

U Zavodu za metrologiju u periodu od 25. do 27. septembra 2019. organizovana je [...]

Obuka “Analiza potreba za obukom”

September 19th, 2019|Comments Off on Obuka “Analiza potreba za obukom”

Predstavnici Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković, Milena Popović i Anđelika Durutović prisustvovali su predavanju [...]

Seminar „Etički kodeks“

July 2nd, 2019|Comments Off on Seminar „Etički kodeks“

Službenice  Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović, Dragana Vidaković i Gordana Pješčić prisustvovale su seminaru [...]

Studijska posjeta Češkoj

July 2nd, 2019|Comments Off on Studijska posjeta Češkoj

U okviru EU projekta IPA 2014 Alignment and Implementation of the EU Internal Market [...]

Međunarodna konferencija Zeleni Dani

July 2nd, 2019|Comments Off on Međunarodna konferencija Zeleni Dani

Predstavnica Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović prisustvovala je međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Zeleni dani [...]

EURAMET TC-Q

April 24th, 2019|Comments Off on EURAMET TC-Q

Pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju i rukovodilac Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone [...]

Radna posjeta Italiji

April 16th, 2019|Comments Off on Radna posjeta Italiji

Pomoćnik direktorice i rukovodilac Sektora za ovjeravanje mjerila u Zavodu za metrologiju Zoran Ćetković [...]

Završna CAF radionica

April 10th, 2019|Comments Off on Završna CAF radionica

U Zavodu za metrologiju 8. i 9. aprila 2019. održana je treća, ujedno i [...]