Digitalni samit Zapadnog Balkana

October 20th, 2021|Comments Off on Digitalni samit Zapadnog Balkana

Predstavnice Zavoda za metrologiju Naina Čuturić-Knežević, Alina Musić i Jovana Vukoslavović pratile su Digitalni [...]

Predstavljanje portala e-Inovacije

October 12th, 2021|Comments Off on Predstavljanje portala e-Inovacije

Načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Naina Čuturić-Knežević i načelnica Odjeljenja za dragocjene metale Milena [...]

Metrologija za digitalnu transformaciju

October 7th, 2021|Comments Off on Metrologija za digitalnu transformaciju

U organizaciji Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) 23, 24. i 29. septembra 2021. [...]

Festival Noć istraživača

September 29th, 2021|Comments Off on Festival Noć istraživača

Prezentacijom pod nazivom ,,Nauka o mjerenju u funkciji zdravlja” Zavod za metrologiju predstavio se [...]

5G u Crnoj Gori

September 27th, 2021|Comments Off on 5G u Crnoj Gori

Predstavnica Zavoda za metrologiju Alina Musić pratila je panel diskusiju na temu ,,5G u [...]

15 godina rada Zavoda za metrologiju

September 14th, 2021|Comments Off on 15 godina rada Zavoda za metrologiju

Zavod za metrologiju danas obilježava 15 godina postojanja. U periodu od osnivanja, u septembru [...]

Nova Potvrda o akreditaciji

July 8th, 2021|Comments Off on Nova Potvrda o akreditaciji

Implementacija Sistema menadžmenta kvalitetom (SMK) prema međunarodnom standardu MEST EN ISO/IEC 17025.2018 - Opšti [...]

EURAMET Generalna skupština

June 30th, 2021|Comments Off on EURAMET Generalna skupština

Petnaesta Generalna skupština Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) održana je on-line u periodu [...]

WELMEC WG5 sastanak

May 18th, 2021|Comments Off on WELMEC WG5 sastanak

Predstavnik Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković pratio je 12. maja 2021. online sastanak WELMEC [...]