Seminar o prezentacionim vještinama

March 6th, 2020|Comments Off on Seminar o prezentacionim vještinama

Predstavnice Zavoda za metrologiju Nela Čađenović, Anđela Stešević, Mirjana Radević i Anđelika Durutović prisustvovale [...]

Nova metodologija pristupanja EU

March 6th, 2020|Comments Off on Nova metodologija pristupanja EU

Pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković, kao član Radne grupe 1 za Pregovaračko [...]

Procjena radnog učinka

March 2nd, 2020|Comments Off on Procjena radnog učinka

Pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković prisustvovao je radionici na temu „Procjena radnog učinka“. [...]

Obuka iz oblasti dužine

February 7th, 2020|Comments Off on Obuka iz oblasti dužine

U Zavodu za metrologiju od 4. do 6. februara 2020. održana je obuka u [...]

Razvoj digitalnih uvjerenja o kalibraciji

January 30th, 2020|Comments Off on Razvoj digitalnih uvjerenja o kalibraciji

Predstavnice Zavoda za metrologiju Milena Popović i Jovana Vukoslavović prisustvovale su radionici pod nazivom [...]

Horizon 2020 i COST

January 23rd, 2020|Comments Off on Horizon 2020 i COST

Predstavnice Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović i Nela Čađenović prisustvovale su 17. januara 2020. [...]

Ogledi iz hemije

December 26th, 2019|Comments Off on Ogledi iz hemije

Samostalne savjetnice iz Zavoda za metrologiju Tamara Bošković Begenišić, Tatjana Raičević, Gordana Bajić i [...]

Novogodišnja humanitarna Žurkoteka

December 24th, 2019|Comments Off on Novogodišnja humanitarna Žurkoteka

Zavod za metrologiju, organizovanjem edukativne radionice, pridružio se humanitarnoj Žurkoteci koju je 21. decembra [...]

Evropske metrološke mreže

December 24th, 2019|Comments Off on Evropske metrološke mreže

Predstavnice Zavoda za metrologiju Naina Čuturić Knežević i Tamara Pavićević prisustvovale su radionici pod [...]

Digitalni samit u Podgorici

December 5th, 2019|Comments Off on Digitalni samit u Podgorici

Predstavnice Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović i Milena Popović prisustvovale su 26. novembra 2019. [...]

Obuka o postupanju po prijavama zviždača

November 26th, 2019|Comments Off on Obuka o postupanju po prijavama zviždača

Predstavnica Zavoda za metrologiju Nela Čađenović prisustvovala je 22. novembra 2019. obuci koja je organizovana [...]

Digitalna transformacija

November 18th, 2019|Comments Off on Digitalna transformacija

Direktorica Zavoda za metrologiju Vanja Asanović, načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Naina Čuturić Knežević [...]

WBF projekti

November 18th, 2019|Comments Off on WBF projekti

Predstavnice Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović, Dea Radević i Nela Čađenović prisustvovale su informativnoj [...]

Značaj ovjeravanja fonometara

November 14th, 2019|Comments Off on Značaj ovjeravanja fonometara

Zavod za metrologiju organizovao je 13. novembra 2019. radionicu za predstavnike Komunalne policije pod [...]

Sastanak sa delagacijom Kosova

November 13th, 2019|Comments Off on Sastanak sa delagacijom Kosova

U okviru zvanične posjete Ministarstvu ekonomije, Zavod za metrologiju posjetili su 12. novembra 2019.  predstavnici [...]

Team building

November 4th, 2019|Comments Off on Team building

Za službenike Zavoda za metrologiju 2. novembra 2019. organizovan je „team building“, tačnije sprovedene [...]

Metrologija za medicinske uređaje

October 24th, 2019|Comments Off on Metrologija za medicinske uređaje

Predstavnik Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković prisustvovao je radionici pod nazivom ,,Metrologija za medicinske [...]

Trening o primjeni MiFID direktive

October 18th, 2019|Comments Off on Trening o primjeni MiFID direktive

Predstavnici Zavoda za metrologiju Goran Vukoslavović, Alina Musić, Jovana Vukoslavović i Naina Čuturić-Knežević pohađali [...]

Nove SI definicije

October 14th, 2019|Comments Off on Nove SI definicije

Nove definicije za četiri jedinice Međunarodnog sistema jedinica (SI): kilogram, amper, kelvin i mol [...]

Produžen rok za Foto konkurs

October 10th, 2019|Comments Off on Produžen rok za Foto konkurs

Zbog interesovanja učenika srednjih škola,  Zavod za metrologiju produžava rok za slanje fotografija, u [...]

Radionica: „Hemija svuda oko nas“

October 1st, 2019|Comments Off on Radionica: „Hemija svuda oko nas“

Zavod za metrologiju, u okviru festivala „Otvoreni dani nauke 2019“, organizuje interaktivnu radionicu pod [...]

Obuka u Španiji

September 30th, 2019|Comments Off on Obuka u Španiji

Predstavnice Zavoda za metrologiju Naina Čuturić Knežević, Alina Musić i Jovana Vukoslavović pohađale su [...]

Obuka o upotrebi fonometara

September 30th, 2019|Comments Off on Obuka o upotrebi fonometara

U Zavodu za metrologiju u periodu od 25. do 27. septembra 2019. organizovana je [...]

13 godina Zavoda za metrologiju

September 19th, 2019|Comments Off on 13 godina Zavoda za metrologiju

Zavod za metrologiju 13 godina kvalitetom svojih usluga stvara sigurnost i povjerenje u sistem [...]

Obuka “Analiza potreba za obukom”

September 19th, 2019|Comments Off on Obuka “Analiza potreba za obukom”

Predstavnici Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković, Milena Popović i Anđelika Durutović prisustvovali su predavanju [...]

Foto konkurs za učenike srednjih škola

September 9th, 2019|Comments Off on Foto konkurs za učenike srednjih škola

Povodom obilježavanja 10. novembra Svjetskog dana nauke, Zavod za metrologiju organizuje Foto konkurs namjenjen  [...]

Saradnja sa NVO „Mladi Romi“

July 22nd, 2019|Comments Off on Saradnja sa NVO „Mladi Romi“

U okviru projekta pod nazivom „Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju [...]

Seminar „Etički kodeks“

July 2nd, 2019|Comments Off on Seminar „Etički kodeks“

Službenice  Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović, Dragana Vidaković i Gordana Pješčić prisustvovale su seminaru [...]

Studijska posjeta Češkoj

July 2nd, 2019|Comments Off on Studijska posjeta Češkoj

U okviru EU projekta IPA 2014 Alignment and Implementation of the EU Internal Market [...]

Međunarodna konferencija Zeleni Dani

July 2nd, 2019|Comments Off on Međunarodna konferencija Zeleni Dani

Predstavnica Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović prisustvovala je međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Zeleni dani [...]

Mjerenja oko nas

July 2nd, 2019|Comments Off on Mjerenja oko nas

Zavod za metrologiju, u saradnji sa udruženjem „Roditelji“, organizovao je edukativnu radionicu pod nazivom [...]

Završeni „Otvoreni dani“

May 16th, 2019|Comments Off on Završeni „Otvoreni dani“

Zavod za metrologiju organizovao je od 6. do 15. maja 2019.  „Otvorene dane“ za [...]

EURAMET TC-Q

April 24th, 2019|Comments Off on EURAMET TC-Q

Pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju i rukovodilac Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone [...]

Značaj ovjeravanja mjerila u zdravstvu

April 23rd, 2019|Comments Off on Značaj ovjeravanja mjerila u zdravstvu

Zavod za metrologiju organizovao je  22. aprila 2019.  radionicu pod nazivom: „Značaj ovjeravanja mjerila [...]

Radna posjeta Italiji

April 16th, 2019|Comments Off on Radna posjeta Italiji

Pomoćnik direktorice i rukovodilac Sektora za ovjeravanje mjerila u Zavodu za metrologiju Zoran Ćetković [...]

Završna CAF radionica

April 10th, 2019|Comments Off on Završna CAF radionica

U Zavodu za metrologiju 8. i 9. aprila 2019. održana je treća, ujedno i [...]

EURAMET trening o električnoj snazi

March 27th, 2019|Comments Off on EURAMET trening o električnoj snazi

Službenice Zavoda za metrologiju Alina Musić i Jovana Vukoslavović prisustvovale su trening kursu o [...]

Sastanak Bečke konvencije u Sloveniji

March 18th, 2019|Comments Off on Sastanak Bečke konvencije u Sloveniji

Predstavnice Zavoda za metrologiju Milena Raonić i Naina Čuturić Knežević prisustvovale su godišnjem sastanku [...]

Učešće na RISE obuci

March 18th, 2019|Comments Off on Učešće na RISE obuci

Službenica Zavoda za metrologiju Gordana Pješčić prisustvovala je obuci čija je tema način pisanja [...]

Svjetski dan metrologije – 20. maj 2019.

February 8th, 2019|Comments Off on Svjetski dan metrologije – 20. maj 2019.

Međunarodni sistem jedinica Suštinski unaprijeđen Svjetskim danom metrologije – 20. maja, obilježava se godišnjica [...]

Naučni skup o sistemu kvaliteta

December 4th, 2018|Comments Off on Naučni skup o sistemu kvaliteta

Predstavnice Zavoda za metrologiju Milena Raonić i Naina Čuturić Knežević prisustvovale su XX Nacionalnom [...]

Usvojena nova definicija kilograma

November 19th, 2018|Comments Off on Usvojena nova definicija kilograma

Predstavnici 60 država usvojili su 16.11.2018. na istorijskom 26. zasijedanju Generalne konferencije za tegove [...]

Seminar Horizont 2020

November 16th, 2018|Comments Off on Seminar Horizont 2020

Službenici Zavoda za metrologiju Gordana Pješčić i Vladan Jestrović pohađali su dvodnevnu obuku u [...]

Predavanja za učenike Mašinske škole

November 15th, 2018|Comments Off on Predavanja za učenike Mašinske škole

Učenici drugog razreda Srednje stručne škole „Ivan Uskoković“ iz Podgorice posjetili su 9. novembra [...]

Međunarodni sistem jedinica (SI)

October 31st, 2018|Comments Off on Međunarodni sistem jedinica (SI)

U novembru 2018. godine u Versaju (Francuska) biće održana 26. Generalna koferencija za tegove [...]

Seminar o EU projektima

October 29th, 2018|Comments Off on Seminar o EU projektima

Predstavnice Zavoda za metrologiju Alina Musić i Jovana Vukoslavović, kao i studentkinja Fakulteta za [...]

Radionica o projektnom upravljanju

October 29th, 2018|Comments Off on Radionica o projektnom upravljanju

Predstavnica Zavoda za metrologiju Alina Musić i studentkinja Fakulteta za državne i evropske studije, [...]

Trening iz oblasti dužine

September 24th, 2018|Comments Off on Trening iz oblasti dužine

U Zavodu za metrologiju, u saradnji sa EURAMET-om u periodu od 11. do 14. [...]

Izložba „Umjetnost mjerenja“

September 20th, 2018|Comments Off on Izložba „Umjetnost mjerenja“

Zavod za metrologiju, u sklopu međunarodne manifestacije „Dani evropske baštine“, organizuje izložbu pod nazivom [...]

Trening o EU fondovima

September 10th, 2018|Comments Off on Trening o EU fondovima

Predstavnica Zavoda za metrologiju Naina Čuturić-Knežević i studentkinja Fakulteta za državne i evropske studije, [...]

Obuka za oblast geodezije

July 24th, 2018|Comments Off on Obuka za oblast geodezije

U Zavodu za metrologiju od 16. do 20. jula 2018. održana je obuka namjenjena službenicima [...]

Obuka o bezbjednosti na radu

July 11th, 2018|Comments Off on Obuka o bezbjednosti na radu

U Zavodu za metrologiju održana je obuka pod nazivom „ISO 45001:2018 (OHSAS 18001:2007) Izmjene koje [...]

Spark.me 2018

June 5th, 2018|Comments Off on Spark.me 2018

Predstavnice Zavoda za metrologiju Danijela Radević i Anđelika Durutović prisustvovale su jednoj od najvećih [...]

Seminar u Zagrebu

March 30th, 2018|Comments Off on Seminar u Zagrebu

Službenice Zavoda za metrologiju Milena Raonić i Naina Čuturić Knežević prisustvovale su seminaru pod [...]