Nova Potvrda o akreditaciji

July 8th, 2021|Comments Off on Nova Potvrda o akreditaciji

Implementacija Sistema menadžmenta kvalitetom (SMK) prema međunarodnom standardu MEST EN ISO/IEC 17025.2018 - Opšti [...]

EURAMET Generalna skupština

June 30th, 2021|Comments Off on EURAMET Generalna skupština

Petnaesta Generalna skupština Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) održana je on-line u periodu [...]

WELMEC WG5 sastanak

May 18th, 2021|Comments Off on WELMEC WG5 sastanak

Predstavnik Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković pratio je 12. maja 2021. online sastanak WELMEC [...]

Obuka o elektronskoj upravi

April 23rd, 2021|Comments Off on Obuka o elektronskoj upravi

Predstavnici Zavoda za metrologiju Dea Radević i Aleksandar Jovanović pratili su obuku koju je [...]

Računanje vremena

April 1st, 2021|Comments Off on Računanje vremena

Na nedavno održanom sastanku Tehničkog komiteta za oblast vremena i frekvencije u organizaciji [...]

BIPM online radionica

March 4th, 2021|Comments Off on BIPM online radionica

Predstavnica Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović pratila je online radionicu pod nazivom ,,Međunarodni sistem [...]

CAF2020 konferencija

February 23rd, 2021|Comments Off on CAF2020 konferencija

Predstavnice Zavoda za metrologiju Naina Čuturić-Knežević, Tamara Pavićević i Mirjana Radević pratile su 17. [...]