Obuka o elektronskoj upravi

April 23rd, 2021|Comments Off on Obuka o elektronskoj upravi

Predstavnici Zavoda za metrologiju Dea Radević i Aleksandar Jovanović pratili su obuku koju je [...]

Računanje vremena

April 1st, 2021|Comments Off on Računanje vremena

Na nedavno održanom sastanku Tehničkog komiteta za oblast vremena i frekvencije u organizaciji [...]

BIPM online radionica

March 4th, 2021|Comments Off on BIPM online radionica

Predstavnica Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović pratila je online radionicu pod nazivom ,,Međunarodni sistem [...]

CAF2020 konferencija

February 23rd, 2021|Comments Off on CAF2020 konferencija

Predstavnice Zavoda za metrologiju Naina Čuturić-Knežević, Tamara Pavićević i Mirjana Radević pratile su 17. [...]

Elektronski sistem javnih nabavki

February 8th, 2021|Comments Off on Elektronski sistem javnih nabavki

Predstavnica Zavoda za metrologiju Dea Radević pohađala je 14. januara 2021. online obuku pod [...]

Obuka u Laboratoriji za električnu snagu

December 31st, 2020|Comments Off on Obuka u Laboratoriji za električnu snagu

Službenici Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović iz Sektora za ovjeravanje mjerila i pomoćnici direktorice [...]