U Odsjeku za industrijsku metrologiju vrše se poslovi koji se odnose na:

 • sprovođenje postupaka kalibracije mjerila koja se koriste u industrijskoj proizvodnji i u procesima kontrole i ispitivanja;
 • organizovanje i sprovođenje međulaboratorijskih poređenja i projektima ispitivanja osposobljenosti (PT šema) u oblasti metrologije;
 • organizovanje PT šema za ovlašćena lica iz oblasti metrologije;
 • pripremu stručnih osnova za izradu nacrta propisa iz oblasti metrologije;
 • vođenje upravnih postupaka;
 • ispitivanje i odobrenje tipa mjerila;
 • davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje lica za obavljanje poslova u oblasti metrologije;
 • učešće u istraživačko razvojnim projektima iz oblasti metrologije;
 • izradu studija, elaborata i analiza u cilju identifikovanja potreba industrijskih subjekata za uspostavljanje novih laboratorijskih kapaciteta i kompetencija Zavoda za sprovođenje kalibracija mjerila/etalona;
 • pripremanje planova osposobljavanja i usavršavana osoblja u cilju obezbjeđenja kompetentnosti;
 • učešće u poslovima vezanim za rad regionalnih metroloških organizacija iz oblasti metrologije;
 • prenošenje znanja korisnicima usluga u oblasti pravilne upotrebe mjerila i etalona, kao i pravilne upotrebe rezultata kalibracija;
 • učešće u pripremi tehničkih specifikacija za postupke nabavke radnih etalona i mjerne opreme;
 • izvršavanje poslova vezanih za uspostavljanje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom;
 • davanje stručnog mišljenja i stručne pomoći iz oblasti metrologije.

CONTACT

Head of the Section:

Tamara Bošković – Begenišić, Bsc in Biology
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  tamara.boskovic@metrologija.gov.me