The Bureau of Metrology is a public body, founded on September 14, 2006. It performs activities in the field of legal, scientific and industrial metrology, and performs the duties of the National Metrology Institute (NMI) in Montenegro.

The Bureau has been recognized as competent for carrying out calibrations by the Accreditation Body of Montenegro (ATCG) and Croatian Accreditation Agency (HAA), which have confirmed that it fulfils the requirements of the MEST EN ISO/IEC 17025:2011 standard – General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, thus ensuring accurate measurement results traceable to the international standards.

As prescribed by the Decree on Organization and Method of Operation of State Administration, the Bureau of Metrology performs affairs related to: ensuring application of the system of legal units of measurement; realization, keeping, maintaining and improving the measurement standards of Montenegro; ensuring metrological traceability for calibration laboratories, as well as for testing and control laboratories; organization of calibration related activities; assessment of conformity of measuring instruments with metrological requirements; provision of expert opinion concerning authorization of laboratories for verification of measuring instruments; control of precious metal articles, as well as other affairs falling within its competence.

The Bureau also represents Montenegro in regional and international organizations: EURAMET – full membership, OIML – corresponding member, WELMEC – associate member and member of IAAO. Represented by the Bureau of Metrology, Montenegro joined the International Bureau of Weights and Measures (BIPM) at the beginning of 2018, as the 59th member of this organization.

In July 2016, the Bureau of Metrology obtained a license for performing scientific-research activities in the field of technical-technological and interdisciplinary sciences. The Bureau of Metrology has been registered in the Registry of Innovative Organizations since October 2018. From the moment of acquiring the status of a scientific-research institution (2016), the Bureau of Metrology has intensified its activities related to the strengthening of its scientific and research capacities and participation in projects.

In addition to projects dealing with the development of the metrology system in Montenegro, the Bureau has also been very active when it comes to organizing activities aimed at raising awareness of the importance of metrology and educating the younger population on the basic concepts of measurement. Some of these are: the “Open Days” – organized in May every year to mark the World Metrology Day (20 May), the contest called the “Beauty of Crystals” in which elementary and secondary school students had an opportunity to grow inorganic and organic salt crystals, knowledge quiz called „Why are measurements important?“ for students of elementary schools and others.

Metrologija je osnov svih naučnih istraživanja. Upravo zbog toga Zavod za metrologiju može svojim učešćem u projektima pružiti značajan doprinos u mnogim oblastima u okviru programa bilateralne, prekogranične i transnacionalne saradnje. Projektni tim Zavoda za metrologiju, sastavljen od predstavnika svih organizacionih jedinica Zavoda, kontinuirano analizira potrebe i mogućnosti za unapređenje rada institucije kroz učešće u projektima lokalnog i međunarodnog karaktera. Osnovne aktivnosti ovog tima podrazumijevaju identifikovanje mogućnosti za učešće u projektima, umrežavanje sa potencijalnim partnerskim organizacijama, kao i samu pripremu i realizaciju projekata.

Metrološki lanac sljedivosti u oblasti mase, dužine, temperature, pritiska, zapremine, električnih veličina, kao i vremena i frekvencije u Crnoj Gori zasniva se na opremi koju je Zavodu za metrologiju obezbijedio učešćem u projektima Razvoj infrastrukture kvaliteta u Crnoj Gori (IPA 2007) i Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije u Crnoj Gori (IPA 2011), kao i opremi koju je obezbijedio Zavod iz sopstvenih sredstava.

Zavod za metrologiju takođe je učestvovao kao partner na projektu MNE9004: Unapređenje nacionalnog sistema za zaštitu od radona (Upgrading the National System for Radon Protection) koji finansira Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). U okviru projekta čija je realizacija počela u januaru 2014. godine, Zavodu je isporučena oprema za prvu fazu Laboratorije za jonizujuća zračenja, čime su obezbijeđeni uslovi za pružanje usluga kalibracije uređaja za mjerenje koncentracije radona u vazduhu, kako na teritoriji Crne Gore tako i za potrebe država u regionu.

Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2020 (PPCG) predviđeno je jačanje administrativnih kapaciteta Zavoda za metrologiju. Kao jedna od korisničkih institucija u projektu „Nabavka opreme za specijalizovane institucije u Crnoj Gori za ostvarenje ciljeva usklađivanja i implementacije EU akija za unutrašnje tržište”, Zavodu za metrologiju će u drugom kvartalu 2019. godine biti isporučena vrijedna oprema za unapređenje rada Laboratorije za električne veličine, Laboratorije za vrijeme i frekvenciju, Laboratorije za temperaturu, Laboratorije za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda i Laboratorije za dragocjene metale. U okviru projekta „Tehnička podrška za usklađivanje i implementaciju EU zakonodavnog okvira u oblasti unutrašnjeg tržišta – IPA 2014“, za osoblje Zavoda za metrologiju biće obezbijeđene obuke za instalaciju i korišćenje nabavljene opreme, obuke za implementaciju MID i NAWI direktiva, kao i sredstva za kreiranje i distribuciju edukativno-promotivnog materijala. Ovim projektima, čija je ukupna vrijednost oko 1.382.500,00 € obuhvaćene su sve korisničke institucije u okviru Sektora za konkurentnost i inovacije (Ministarstvo ekonomije, Uprava za inspekcijske poslove, Akreditaciono tijelo Crne Gore, Institut za standardizaciju Crne Gore, Agencija za ljekove i medicinska sredstva– CALIMS i Zavod za metrologiju).

U okviru Instrumenta za Evropske integracije (EUIF), Zavodu za metrologiju je odobren projekat pod nazivom „Podrška transponovanju MiFID II direktive i regulative 2017/574“ (Support for transposition of MiFID II Directive and Regulation 2017/574), čiji je cilj pružanje podrške procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji u oblasti finansijskih tržišta, odnosno postizanje sljedivosti vremena u finansijskom sektoru. Implementacija projekta, koji Zavod za metrologiju sprovodi u saradnji sa Komisijom za tržište kapitala, očekuje se tokom 2019. godine.

Laboratorija za temperaturu Zavoda za metrologiju, od juna 2016. godine učestvuje kao eksterni partner u EMPIR projektu JRP r02 HUMEA: Expansion of European research capabilities in humidity measurement. U organizaciji EURAMET-a, EMPIR-a i NSAI-a (National Standards Authority of Ireland), 2018. godine u Dablinu održan je sastanak partnera na EMPIR projektu Expansion of European research capabilities in humidity measurement (Proširenje evropskih istraživačkih mogućnosti u mjerenju vlažnosti). Na sastanku su učestvovala dva predstavnika Zavoda za metrologiju iz Laboratorije za temperaturu. U organizaciji EURAMET-a, EMPIR-a i ČMI-a, a u okviru projekta JRP r02 HUMEA: Expansion of European research capabilities in humidity measurement, u decembru 2018. godine, u Pragu je održana radionica pod nazivom: Improvements in the field of dew point temperature standards, na kojoj su učestvovala dva predstavnika Laboratorije za temperaturu Zavoda za metrologiju.

U sklopu regionalnog projekta SIDA – Infrastruktura kvaliteta u Zapadnom Balkanu, čiji je cilj bio jačanje kapaciteta institucija za ekonomsku integraciju u Evropsku uniju, organizovane su obuke iz oblasti zakonske metrologije i kalibracija mjerila/etalona. Projekat je završen krajem 2018. godine uz mogućnost nastavka u 2019. godini.

U okvru projekta „Otvoreni dani nauke“ pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke, u oktobru 2018. godine, Zavod za metrologiju organizovao je kviz „Zašto su mjerenja važna?“. Cilj ove aktivnosti bio je promocija prirodnih nauka i redefinicije Međunarodnog sistema jedinica (SI) usmjerena na učenike osnovnih škola. U kvizu je učestvovalo 27 učenika iz devet osnovnih škola, a takmičari najbolje tri ekipe osvojili su vrijedne nagrade: bicikla, tablet računare i bežične slušalice. Kviz je organizovan u prostorijama osnovne škole „21. maj“ iz Podgorice.

U sklopu međunarodne manifestacije „Dani evropske baštine“, Zavod za metrologiju organizovao je izložbu pod nazivom „Umjetnost mjerenja“ u periodu od 25. do 27. septembra 2018. godine u TC Delta City u Podgorici. Izložba „Umjetnost mjerenja“ organizovana je uz podršku Ministarstva kulture i dio je šire inicijative koja se obilježava u 50 država potpisnica Evropske konvencije o kulturi. Manifestacija „Dani evropske baštine“ pokrenuta je kroz saradnju Evropske komisije i Savjeta Evrope i tradicionalno se obilježava svakog septembra, a tema za 2018. godinu bila je „Umjetnost dijeljenja“.