Predstavnice Zavoda za metrologiju Naina Čuturić Knežević i Tamara Pavićević prisustvovale su radionici pod nazivom „Evropske metrološke mreže i budući metrološki program“ („Workshop on European Metrology Networks and the next metrology programme“). Radionicu je organizovala Evropska asocijacija nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) 10. decembra 2019. u Berlinu u Njemačkoj.

Evropske metrološke mreže (EMN), kako je naglašeno na radionici, trenutno su projektovane kroz četiri glavne oblasti: industrija (kvantne tehnologije, napredna proizvodnja, GPS sistemi i geodezija), energija (energija, pametne mreže), životna sredina (klima, okeani, monitoring životne sredine, bezbjednost hrane) i zdravlje (TraceLabMed, MDR, Medical IR, zaštita od radijacije).

Na nivou regionalne saradnje nacionalnih metroloških instituta, kako je predstavljeno,  funkcioniše i „MathMet“, koji se bavi razvojem kvaliteta softvera, „digital twins“-a, fluktuacijom i skladištenjem velikih podataka „big data“.  Tokom radionice, akcenat je stavljen i na razvoj takozvanih „roadmaps“ u specifičnim tehničkim oblastima, odnosno kreiranju tačnih kretanja različitih tipova podataka. Navedeni podaci zasnivaju se na  „Strategiji industrija 2020“ koja posebno definiše razvoj digitalnih kalibracionih sertifikata, razvoj mreže senzora za vozila sa samostalnim upravljanjem, „digital twins“, pouzdanost u oblasti vještačke inteligencije, bezbjednosti podataka kao i razvoju metrološkog „cloud“-a.  Te oblasti podržane su i kroz programe Horizon 2020 i EMPIR.

Fokus radionice odnosio se i na timski rad u cilju osmišljavanja odgovora na više pitanje:

– Da li su definisane oblasti postojećih EMN grupa dovoljne i da li su pokrile sve neophodne teme?

– Da li postoje još neki stejkholderi osim onih već identifikovanih?

– Da li su trenutno u okviru EMN navedene neke oblasti koje nisu prikladne za navedenu temu?

– Koji su to ključni faktori uspjeha EMN, ali i koje su to moguće barijere?

Prezentacije na radionici održali su naučna direktorica u Saclay Research Centre of AirLiquide Martine Carre iz Francuske, kao i Duncan Jarvis koji je prezentovao predlog EURAMET-a za Strategiju evropskog partnerstva u oblasti metrologije.  Predstavnici Francuske, Italije i Portugala iznijeli su svoja očekivanja planirana Strategijom evropskog partnerstva u oblasti metrologije, koja će, kako je naglašeno, biti prezentovana Evropskom parlamentu i Evropskoj Komisiji.