• UP-MN01 Poslovnik o kvalitetu
 • UP-PR01 Procedura rada Odbora za kvalitet
 • UP-PR02 Procedura upravljanja dokumentovanim informacijama
 • UP-PR03 Procedura sprovođenja internih provjera
 • UP-PR04 Procedura za upravljanje rizicima i prilikama
 • UP-PR07 Procedura preispitivanja zahtjeva, ponuda i ugovora
 • UP-PR08 Procedura upravljanja neusaglašenim poslom i korektivne mjere
 • UP-PR09 Procedura preispitivanja od strane rukovodstva
 • UP-PR10 Procedura za smještaj laboratorija i obezbjeđenje uslova okoline
 • UP-PL01 Etički kodeks
 • UP-PL02 Pravila o obezbjeđivanju nepristrasnosti i sprečavanju korupcije
 • UP-PL03 Pravila o izradi i monitoringu planskih i strateških dokumenata u Zavodu
 • MS-PR01 Procedura upravljanja projektima

 • DM-PR01 Procedura sprovođenja postupka ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala
 • DM-PR02 Procedura sprovođenja postupka određivanja znaka proizvođača i znaka uvoznika
 • DM-PR03 Procedura sprovođenja postupka izdavanja slike oblika državnih žigova
 • DM-TU01 Tehničko uputstvo za rukovanje državnim žigovima za žigosanje predmeta od dragocjenih metala
 • DM-TU02 Tehničko uputstvo za uzorkovanje predmeta od dragocjenih metala
 • DM-TU03 Tehničko uputstvo za korišćenje i održavanje opreme za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala
 • DM-TU04 Tehničko uputstvo za ispitivanje predmeta od dragocjenih metala metodom proba na kamenu
 • OM-PR01 Procedura sprovođenja postupka ocjene usaglašenosti za prvo, redovno i vanredno ovjeravanje
 • OM-PR02 Procedura sprovođenja postupka ocjene usaglašenosti za odobrenje tipa mjerila
 • OM-PR03 Procedura za sprovođenje postupka ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda
 • OM-UP01 Uputstvo za davanje stručnog mišljenja u postupku ovlašćivanja lica za pripremu mjerila za ovjeravanje
 • OM-TP01 Tehnička procedura za pregled manometara za mjerenje krvnog pritiska
 • OM-TP02 Tehnička procedura za pregled manometara za mjerenje pritiska u pneumaticima
 • OM-TP03 Tehnička procedura za pregled manometara, vakuummetara i manovakuummetara
 • OM-TP04 Tehnička procedura za pregled elektronskih brojila električne energije
 • OM-TP05 Tehnička procedura za pregled indukcionih brojila električne energije
 • OM-TP06 Tehnička procedura za pregled brojila električne energije van Zavoda za metrologiju
 • OM-TP07 Tehnička procedura za pregled mjerila električne otpornosti uzemljenja
 • OM-TP08 Tehnička procedura za pregled mjerila električne otpornosti izolacije
 • OM-TP09 Tehnička procedura za pregled mjerila za mjerenje električne impedanse petlje
 • OM-TP10 Tehnička procedura za pregled osnovnih časovnika u sklopu telefonskih centrala koji se koriste za obračun metodom zapisa podataka o pozivu
 • OM-TP11 Tehnička procedura za pregled taksimetara
 • OM-TP12 Tehnička procedura za pregled mjernih letvi koje služe za mjerenje nivoa tečnih goriva
 • OM-TP13 Tehnička procedura za pregled mjerila brzine vozila
 • OM-TP14 Tehnička procedura za pregled vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti I, II, III i IIII
 • OM-TP16 Tehnička procedura za pregled tegova od 1 mg do 50 kg
 • OM-TP17 Tehnička procedura za pregled etilometara
 • OM-TP18 Tehnička procedura za pregled vodomjera
 • OM-TP21 Tehnička procedura za pregled mjerila zvuka – fonometara

 • EN-PR01 Procedura za upravljanje otpadom i sprovođenje politike zaštite životne sredine

 • PR-PL01 Pravila o komunikacijama
 • FR-PR01 Procedura o obračunu zarada, naknada i drugih primanja
 • FR-UP01 Uputstvo za planiranje budžeta
 • FR-UP02 Uputstvo o uslovima i načinu korišćenja sredstava reprezentacije
 • FR-UP03 Uputstvo o načinu postupanja za davanje pomoći licima u stanju socijalne potrebe
 • FR-UP04 Uputstvo o sprovođenju unutrašnje revizije
 • FR-UP05 Uputstvo o blagajničkom poslovanju
 • FR-UP06 Uputstvo o finansijskom praćenju
 • FR-UP07 Uputstvo o finansijskom izvještavanju
 • FR-UP08 Uputstvo za postupanje u slučaju projektnih donacija
 • FR-UP09 Uputstvo za postupanje sa ulaznim i izlaznim fakturama
 • FR-PL01 Pravila o finansijskom upravljanju i unutrašnjim kontrolama
 • FR-PL02 Pravila o sprovođenju službenih putovanja
 • PN-PR01 Procedura praćenja i usklađivanja propisa
 • PN-PL01 Pravila obezbjeđenja slobodnog pristupa informacijama
 • PN-PL02 Pravila o povjerljivosti i zaštiti podataka
 • PN-PL03 Pravila za sprovođenje postupka davanja stručnog mišljenja/pomoći
 • PN-PL04 Pravila za rješavanje prigovora i žalbi i odnosa prema korisniku
 • HR-PR01 Procedura upravljanja ljudskim resursima
 • HR-PL02 Pravila o uvođenju prekovremenog rada
 • HR-PL03 Pravila o sprovođenju volonterskog rada
 • IT-PR01 Procedura za upravljanje i održavanje informacionog sistema
 • IT-PR04 Procedura za prihvatljivo korišćenje računarske opreme
 • IT-UP01 Uputstvo za unos podataka u bazu BoM
 • IT-UP02 Uputstvo za korišćenje prevodilačkog softvera SDL Trados
 • IT-UP03 Uputstvo za povlačenje računarske opreme iz upotrebe
 • IT-UP04 Uputstvo za održavanje računarske opreme
 • PP-PL01 Pravila o radnom vremenu i prijemu stranaka
 • PP-PL03 Pravila o korišćenju službenih vozila
 • PP-PL04 Pravila o korišćenju službenih mobilnih telefona
 • PP-PL05 Pravila o evidenciji državne imovine
 • PP-PL06 Pravila obavljanja poslova prevođenja dokumentacije
 • PP-PL07 Pravila o sprovođenju kancelarijskog poslovanja