AKTIVNOSTI

Laboratorija za ovjeravanje mjerila brzine vozila sprovodi postupak ovjeravanja mjerila brzine vozila i to:

 • mjerila brzine na principu Doplerovog efekta;
 • laserska mjerila brzine na principu LIDAR (Light Distance and Ranging);
 • mjerila brzine na principu mjerenja dužine pređenog puta u odnosu na vrijeme;
 • mjerila brzine na principu mjerenja vremena pri prolasku vozila između najmanje dvije stacionarne tačke na poznatom rastojanju.

Ovjeravanja mjerila brzine vozila se odnosi na:

 • mjerila brzine koja mjere iz stacionarne tačke (mjerilo nije u pokretu);
 • mjerila brzine koja mjere iz mobilne tačke (mjerilo je u pokretu).

Laboratorija za ovjeravanje mjerila brzine vozila sprovodi postupak i donošenja uvjerenja o odobrenju tipa mjerila brzine vozila u skladu sa Uredbom o zakonskim mjerilima za koje je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl. list CG“, br. 81/09).

Za ovjeravanja mjerila brzine vozila koriste se kalibrisana mjerna oprema čija se kalibracije obavlja u laboratorijama nacionalnih metroloških instituta ili ovlašćenih instituta (EURAMET Designated Institutes) koji imaju objavljen CMC u bazi podataka BIPM-a ili su akreditovane od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA sporazuma i to:

 • Generator signala proizvođača Agilent, tipa 33521A sa antenom
 • Zvučne viljuške (K frekvencija),
 • Izvor jednosmjernog napona proizvođača Agilent, tipa E3631A,
 • Sistem za mjerenje pređenog puta i brzine vozila, proizvođača Peiseler, tipa VS Peti točak 28“,
 • Digitalna štoperica proizvođača Hanhart, tipa Stratos 2,
 • Mjerna traka, proizvođača Unior, tipa 714.

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:
Tomo Božović, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
      +382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  tomo.bozovic@metrologija.gov.me