Aktivnosti

U okviru Laboratorije za ovjeravanje mjerila brzine vozila u pokretu moguće je vršiti ovjeravanje:

  • radarskih mjerila brzine K i Ka opsega frekvencija;
  • laserskih mjerila brzine;
  • mjerila brzine ugrađenih u vozilo;
  • stacionarnih mjerila brzine vozila.

Metrološka oprema

U Laboratoriji za ovjeravanje mjerila brzine upotrebljavaju se sljedeći referentni uređaji:

  • generator signala za mjerila brzine na principu Doplerovog efekta K opsega;
  • etalon laserskog mjerila brzine LTI TRU Cam za ovjeravanje mjerila brzine na principu Doplerovog efekta Ka opsega;
  • referentno mjerilo brzine i pređenog puta – Peti točak za ovjeravanje mjerila brzine iz vozila u pokretu i stacionarnih mjerila brzine;
  • lasersko mjerilo dužine (0 m − 200 m) za ovjeravanje laserskih mjerila brzine i mjerila brzine iz vozila u pokretu;
  • laserski simulator brzine za ovjeravanje laserskih mjerila brzine;
  • štoperica.

Sljedivost

Referentni etaloni Laboratorije za ovjeravanje mjerila brzine, sljedivi su prema etalonima nacionalnih metroloških instituta ili nacionalnih metroloških laboratorija. Kalibrisani su u akreditovanim kalibracionim laboratorijama u inostranstvu koje su akreditovane od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA sporazuma. Neki su kalibrisani i u akreditovanim laboratorijama Zavoda za metrologiju.

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:

Tomo Božović, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  tomo.bozovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:

Spec. App Vladan Jestrović
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  vladan.jestrovic@metrologija.gov.me