Aktivnosti

U toku 2018. godine obezbijeđena je oprema za mjerenja u oblasti geodezije. U prethodnom laboratorijskom prostoru, početkom 2019. godine bila je postavljena konfiguracija i raspored kompletne neophodne opreme. Sprovedene su i obuke osoblja za rad u Laboratoriji. Usljed preseljenja u novi prostor, cjelokupni postupak se morao ponoviti. Krajem 2019. godine, u novom prostoru urađena je nova konfiguracija i raspored mjerne opreme, čime su stvoreni uslovi da nakon još jedne dodatne obuke, Laboratorija započne sa radom.

Pored ovjeravanja/kalibracija u laboratorijskim uslovima ovjeravanje/kalibracije mjerila će se izvoditi u terenskim uslovima.

Kontakt