Aktivnosti

Laboratorija za male zapremine Zavoda za metrologiju:

 • obezbjeđuje metrološku sljedivost u oblasti mjerenja zapremine u Crnoj Gori;
 • razvija mjerne metode za prenošenje jedinice zapremine;
 • pruža usluge kalibracije laboratorijskih mjerila zapremine od stakla u opsegu od 1 ml do 5000 ml;
 • pruža usluge kalibracije mjerila zapremine sa klipom u opsegu od 1 μl do 150 ml;
 • pruža usluge kalibracije piknometara u opsegu od 1 ml do 100 ml;
 • učestvuje u međulaboratorijskim poređenjima.

Šema sljedivosti

Sljedivost u Laboratoriji za male zapremine obezbjeđuje se interno kroz sljedivost Laboratorije za masu preko 2 garniture tegova klase tačnosti E1 u opsegu od 1 mg do 10 kg. Kalibracija garnitura tegova klase tačnosti E1, obavlja se u laboratorijama evropskih nacionalnih metroloških instituta (NMI) ili ovlašćenih instituta (EURAMET Designated Institutes) koji imaju objavljen CMC u bazi podataka BIPM KCDB ili su akreditovani od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA sporazuma.

Kalibracija etalona

Akreditovano područje:

U akreditovanom području u Laboratoriji za male zapremine se obavljaju kalibracije:

 • laboratorijskih mjerila zapremine od stakla u opsegu od 1 ml do 5000 ml i to:
  • volumetrijskih pipeta u opsegu od 10 ml do 100 ml;
  • graduisanih mjernih pipeta u opsegu od 10 ml do 25 ml;
  • bireta u opsegu 10 ml do 100 ml;
  • graduisanih mjernih cilindara u opsegu od 5 ml do 1000 ml;
  • mjernih tikvica sa jednom mjernom crtom u opsegu od 1 ml do 5000 ml.
 • laboratorijskih mjerila zapremine sa klipom – pipeta sa klipom u opsegu od 1 µL do 10 ml;
 • piknometara u opsegu od 1 ml do 100 ml.

Neakreditovano područje:

Laboratorija za male zapremine i u neakreditovanom području pruža usluge kalibracije:

 • bireta sa klipom u opsegu od 10 ml do 100 ml;
 • dispenzera u opsegu od 10 ml do 150 ml.

Opseg akreditacije Laboratorije za male zapremine

Ovjeravanje mjerila

U Laboratoriji za male zapremine sprovodi se postupak pregleda mjerila zapremine da bi se utvrdila ispunjenost propisanih metroloških zahtjeva u cilju ovjeravanja mjerila zapremine:

 • mjerne posude za tečnost;
 • ugostiteljske posude.

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:

Jasna Mudreša, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  jasna.mudresa@metrologija.gov.me

Zamjenica rukovodioca laboratorije:


Dragana Nešević, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  dragana.nesevic@metrologija.gov.me