Aktivnosti

U Laboratoriji za male zapremine realizuju se poslovi koji se odnose na:

 • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti malih zapremina u Crnoj Gori;
 • razvoj mjernih metoda za prenošenje jedinice zapremine;
 • kalibracija laboratorijskih mjerila zapremine od stakla u opsegu od 1 ml do 5000 ml;
 • kalibracija mjerila zapremine s klipom u opsegu od 1 μl do 150 ml;
 • učešće u međulaboratorijskim poređenjima;
 • ovjeravanje mjerila zapremine.

Kalibracija etalona

Akreditovano područje:

Kalibracija laboratorijskih mjerila zapremine od stakla;

 • volumetrijskih pipeta, u opsegu od 10 ml do 100 ml;
 • graduisanih mjernih pipeta, u opsegu od 10 ml do 25 ml;
 • bireta, u opsegu od 10 ml do 100 ml;
 • piknometara u opsegu od 1ml do 100 ml;
 • graduisanih mjernih cilindara, u opsegu od 10 ml do 1000 ml;
 • mjernih tikvica s jednom mjernom crtom, u opsegu 10 ml do 5000 ml.

Kalibracija mjerila zapremine s klipom;

 • pipeta s klipom, u opsegu od 1μl do 10 000 μl;
 • piknometara, u opsegu od 10 ml do 100 ml.

Opseg akreditacije Laboratorije za male zapremine

Ovjeravanje mjerila

U Laboratoriji za male zapremine sprovodi se postupak pregleda mjerila zapremine da bi se utvrdila ispunjenost propisanih metroloških zahtjeva u cilju ovjeravanja mjerila zapremine:

 • mjerne posude za tečnost;
 • ugostiteljske posude.

Šema sledljivosti

Sljedivost u Laboratoriji za male zapremine obezbjeđuje se interno kroz sljedivost Laboratorije za masu preko dvije garniture tegova klase tačnosti E1 u opsegu od 1 mg do 10 kg. Kalibracija garnitura tegova klase tačnosti E1, obavlja se u laboratorijama evropskih nacionalnih metroloških instituta (NMI) ili ovlašćenih instituta (EURAMET Designated Institutes) koji imaju objavljen CMC u bazi podataka BIMP KCDB ili su akreditovani od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA sporazuma.

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:
Jasna Mudreša, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  jasna.mudresa@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:
Mirjana Mihailović, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  mirjana.mihailovic@metrologija.gov.me