Loading...

Kalibracija mjerila i etalona

Ovjeravanje mjerila

Kontrola predmeta od dragocjenih metala

Odobrenje tipa mjerila

Ovdje možete pratiti obavještenja u postupcima javnih nabavki koji se pokreću u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ , broj 42/11 i 57/14) koji se primjenjuje od 04.maja 2015.godine.

Plan javnih nabavki

 

Ovim etičkim kodeksom utvrđuju se etički standardi i pravila ponašanja državnih službenika i namještenika u državnim organima Crne Gore

Etički kodeks 

Zavod za metrologiju Crne Gore poklanja posebnu pažnju javnosti i otvorenosti svog rada. Važan segment principa javnosti rada je dostupnost informacija.

Članom 51 Ustava Crne Gore je propisano da svako ima pravo pristupa informacijama u pośedu državnih organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja. To pravo se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za pristup informaciji, na koji se odgovara u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama. ZAHTJEVI ZA SPI

Vodič za SPI 2016. godine (.pdf)
Vodič za SPI 2017. godine (.pdf)
Vodič za SPI 2018. godine (.pdf)

SI redefinicija

SI odbrojavanje

?

K

Newsletter

Aktuelno

Izvor: BIPM