Mjerne i kalibracione mogućnosti (CMC) su najbolje mjerne sposobnosti koje jedan nacionalni metrološki institut može da manifestuje u svakodnevnom radu, pri pružanju usluga korisnicima u normalnim uslovima rada. Sve mjerne i kalibracione mogućnosti moraju biti podržane u opsegu i iskazanoj mjernoj nesigurnosti potpunom implementacijom sistema menadžmenta kvalitetom koji je odobren od strane EURAMET-ovog Tehničkog komiteta za kvalitet (EURAMET TC-Quality). Kalibracioni sertifikati izdati sa logom CIPM MRA potvrđuju kompetentnost laboratorija kroz iskazani CMC i kao takvi su priznati u cijelom svijetu.

Zavod za metrologiju ima ukupno 32 CMC: 18 u oblasti temperature i jedan u oblasti relativne vlažnosti, pet u oblasti zapremine, četiri za dužinu i po dva CMC za oblast pritiska i vremena i frekvencije.

Osnovni uslov za objavljivanje novih CMC u KCDB je uspješno učešće u međulaboratorijskim poređenjima.