Mjerne i kalibracione mogućnosti (CMC) su najbolje mjerne sposobnosti koje jedan nacionalni metrološki institut može da manifestuje u svakodnevnom radu, pri pružanju usluga korisnicima u normalnim uslovima rada. Sve mjerne i kalibracione mogućnosti moraju biti podržane u opsegu i iskazanoj mjernoj nesigurnosti potpunom implementacijom sistema menadžmenta kvalitetom koji je odobren od strane EURAMET-ovog Tehničkog komiteta za kvalitet (EURAMET TC-Quality). Kalibracioni sertifikati izdati sa logom CIPM MRA potvrđuju kompetentnost laboratorija kroz iskazani CMC i kao takvi su priznati u cijelom svijetu.

Zavod za metrologiju je do sada objavio 26 najboljih mjernih i kalibracionih mogućnosti u bazi  podataka  BIPM-a,  18  u  oblasti  temperature,  pet u  oblasti  zapremine, dvije u oblasti pritiska  i  jednu  u oblasti dužine.

Neophodan uslov za objavljivanje CMC je i održavanje akreditovanog statusa laboratorija. Zbog preseljenja u nove prostorije, a prema pravilima BIPM-a sve ove mogućnosti su privremeno bile suspendovane. Nakon toga, sprovedene su ocjenjivačke posjete, koje su  protekle bez utvrđenih neusaglašenosti, a Zavodu za metrologiju je data saglasnost akreditacionih tijela  ATCG i HAA za ponovno uspostavljanje akreditacionog statusa.

Osnovni uslov za objavljivanje novih CMC u KCDB je uspješno učešće u međulaboratorijskim poređenjima. U narednom periodu, očekuju se završni izvještaji sa rezultatima za nekoliko poređenja, koja su sprovedena ranijih godina. U slučaju objavljivanja ovih rezultata, stvoriće se uslovi za objavljivanje novih CMC Zavoda za metrologiju u oblastima mase, pritiska i električnih veličina i proširenje opsega CMC za oblast dužine, zapremine i temperature.