U Odsjeku za mjerila u funkciji zaštite imovine, životne sredine i prirodnih resursa, zaštite na radu, zaštite od nezgoda i nadzora saobraćaja vrše se poslovi vođenja upravnih postupaka ovjeravanja mjerila za koja je posebnim propisom utvrđena obaveza ovjeravanja, odnosno odobrenja tipa mjerila, a koja se koriste u funkciji zaštite imovine, životne sredine i prirodnih resursa, zaštite na radu, zaštite od nezgoda i nadzora saobraćaja, kao i poslovi iz te oblasti koji se odnose na:

 • davanje stručnog mišljenja i stručne pomoći;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja za vršenje poslova iz oblasti metrologije;
 • vođenje baze podataka o ovjerenim mjerilima;
 • pripremu stručnih osnova za izradu propisa u oblasti metrologije;
 • izradu studija, elaborata i analiza iz oblasti metrologije;
 • učešće u pripremi tehničkih specifikacija za postupke nabavke;
 • saradnja sa korisnicima usluga u cilju rješavanja njihovih zahtjeva;
 • preispitivanje zahtjeva, ponuda i ugovora;
 • obezbjeđenje primjene internih dokumenata;
 • obezbjeđenje primjene zahtjeva važećih propisa i međunarodnih standarda;
 • izvršavanje poslova vezanih za uspostavljanje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom.

KONTAKT

Načelnik:

Tomo Božović, dip. ing. maš.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  tomo.bozovic@metrologija.gov.me