članak

Home/članak

Mjerne i kalibracione mogućnosti (CMC)

2020-10-26T09:46:37+00:00

Neophodan uslov za ovjavljivanje najboljih mjernih i kalibracionih mogućnosti (CMC) u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM KCDB) je i održavanje akreditacionog statusa laboratorija. Sve kalibracione mogućnosti nacionalnih kalibracionih laboratorija Zavoda za metrologiju, koje su prema pravilima BIPM-a bile privremeno suspendovane, obnovljene su u martu 2020., nakon pozitivne ocjene ATCG i HAA i obnove statusa akreditacije. Zavod za metrologiju do sada je objavio 24 najbolje mjerne i kalibracione mogućnosti (CMC) u bazi podatakata BIPM-a: 18 u oblasti temperature, pet u oblasti zapremine i jedan u oblasti dužine. Mjerne i kalibracione mogućnosti (CMC) su najbolje mjerne sposobnosti koje [...]

Mjerne i kalibracione mogućnosti (CMC)2020-10-26T09:46:37+00:00

Nove prostorije

2020-10-26T09:55:54+00:00

Poslovne prostorije Zavoda za metrologiju preseljene su u julu 2019. sa adrese u Ulici Kralja Nikole 2, u Ulicu Arsenija Boljevića b. b. u Podgorici. Tom prilikom obavljena je demontaža, transport i ponovna montaža metrološke opreme i kancelarijskog namještaja, prenos i instaliranje kompjuterske i druge opreme. Preseljenje Zavoda u novi poslovni prostor podrazumijevalo je i obezbjeđenje odgovarajućih ambijentalnih uslova za funkcionisanje metrološke opreme u laboratorijama. Samim tim, klimatizacija i ventilacija prostorija su važne za pravilno funkcionisanje laboratorija koje se zasniva na primjeni metrološke opreme na tačno definisanoj temperaturi i relativnoj vlažnosti vazduha. Tokom preseljenja nacionalnih kalibracionih laboratorija izdavanje kalibracionih sertifikata, [...]

Nove prostorije2020-10-26T09:55:54+00:00

Obnova akreditacije

2020-10-26T09:48:24+00:00

Nakon ponovnog uspostavljanja nacionalnih kalibracionih laboratorija iz oblasti mase, dužine, temperature, pritiska, zapremine, električnih veličina, vremena i frekvencije, jonizujućih zračenja, uslijedile su brojne aktivnosti u cilju demonstriranja kompetentnosti. Praćenje uspostavljenih uslova okoline, korigovanje sistema za klimatizaciju i ventilaciju, inoviranje procedura rada samo su neki zahtjevni segmenti unapređenja u novom zakupljenom poslovnom prostoru.

Obnova akreditacije2020-10-26T09:48:24+00:00

Akreditacija

2020-10-26T09:48:18+00:00

Rad Zavoda za metrologiju, usmjeren je na efikasno i nepristrasno realizovanje usluga, izgradnju povjerenja u rezultate mjerenja, poštovanje etičkih normi, kao i uspješno učešće u projektima međunarodnih i regionalnih organizacija. Zavod za metrologiju, odnosno sve nacionalne kalibracione laboratorije, obnovile su status akreditacije 30. decembra 2019., kada su Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG) i Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) izdale nove akreditacione sertifikate kojim su potvrdile kompetentnost kalibracionih laboratorija Zavoda za metrologiju.

Akreditacija2020-10-26T09:48:18+00:00

testni1

2020-10-26T13:21:01+00:00

Kalibracija mjerila i etalona Ovjeravanje mjerila Kontrola predmeta od dragocjenih metala Odobrenje tipa mjerila Quick Info . Crna Gora, odnosno Zavod za metrologiju, pristupili su kao punopravni član novoformiranoj međunarodnoj organizaciji WELMEC (Evropska kooperacija u zakonskoj metrologiji). Usvojen Plan integriteta Zavoda za metrologiju za 2020. godinu Zavod za metrologiju postao član Instituta za standardizaciju Crne Gore Ovdje možete pratiti [...]

testni12020-10-26T13:21:01+00:00

Webinar “Završi elektronski – Usluge Zavoda za metrologiju na portalu eUprava”

2020-07-31T11:29:47+00:00

Poštovani, Pozivamo Vas na webinar „Završi elektronski – Usluge Zavoda za metrologiju na portalu eUprava“, koji će biti organizovan u petak 31. jula 2020. godine u 10:00 časova. Predavači na webinaru će biti Goran Vukoslavović – pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju, Aleksandar Jovanović – samostalni savjetnik II u Sektoru za metrološku sljedivost i državne etalone i Naina Čuturić-Knežević – načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju. Na webinaru će biti predstavljen način elektronkog podnošenja zahtjeva Zavodu za metrologiju. Webinar se može pratiti preko Zoom aplikacije. Link za pristup će biti poslat na email adrese prijavljenih učesnika pola sata prije početka webinara. [...]

Webinar “Završi elektronski – Usluge Zavoda za metrologiju na portalu eUprava”2020-07-31T11:29:47+00:00