članak

Home/članak

Elektronska navigaciona karta

2021-02-25T21:19:44+00:00

Elektronska navigaciona karta (ENC) je zvanična baza podataka standardizovana po sadržaju, strukturi i formatu i napravljena za upotrebu u ECDIS sistemu. ENC karte odgovaraju IHO S-57 specifikaciji i sadrže sve informacije neophodne za sigurnu plovidbu, ali i određene dopunske informacije korisne za navigaciju. ECDIS sistem prikazuje na ekranu računara ENC ćeliju i trenutni položaj broda uz niz ostalih navigacionih podataka. Izradu, izdavanje i održavanje ENC ćelija, radi osiguranja hidrografsko-navigacione sigurnosti u pomorskom saobraćaju obavlja Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju. ENC karte Zavoda dostupne su preko regionalnog koordinacionog centra i njegove mreže ovlašćenih distributera: ENC pokrivenost crnogorskih teritorijalnih voda [...]

Elektronska navigaciona karta2021-02-25T21:19:44+00:00

Papirne nautičke karte

2021-02-25T13:20:49+00:00

Pomorska karta, umanjeni je grafički prikaz određenog plovnog područja u različitim razmjerama, sadrži sve potrebne elemente za orijentaciju i sigurnost plovidbe na moru i unutrašnjim plovnim putevima. Mogu se podijeliti u tri osnovne grupe: Navigacione karte; Pomoćne karte i Informativne karte. U nadležnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je izrada, izdavanje i održavanje navigacionih karata u skladu sa preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i Međunarodne pomorske organizacije (IMO). Papirne pomorske karte pomoću dogovorenih međunarodnih znakova prikazuju: obalnu liniju, dubine, izobate, vrste morskog dna, objekte u moru, plutače, podmorske instalacije, mrežu meridijana i paralela, ružu kompasa i čitav niz drugih podataka [...]

Papirne nautičke karte2021-02-25T13:20:49+00:00

Morske mijene

2021-02-24T12:42:10+00:00

Površina mora nije nikada stabilna. Na tu dinamičku nestabilnost utiču sile koje se mogu svrstati u nekoliko grupa: plimotvorne sile geodinamičke i geotermičke pojave u kori Zemlje i Sunčeva radijacija i pojave u atmosferi. Amplituda morskih mijena na jednoj lokaciji je različita od dana do dana, od mjeseca do mjeseca i od godine do godine. Faktori koji prvenstveno dovode do tih varijacija povezani su sa specifičnim kretanjem Mjeseca i Sunca uključujući: za vrijeme mladog i punog Mjeseca nastupaju žive morske mijene - amplitude mijena su maksimalne, dok za vrijeme prve i zadnje četvrti nastupaju mrtve morske mijene sa manjim [...]

Morske mijene2021-02-24T12:42:10+00:00

O hidrografiji

2021-02-24T12:25:17+00:00

Hidrografija je grana primjenjene nauke koja se bavi mjerenjima i opisom fizičkih karakteristika okeana, mora, obalnih područja, jezera i rijeka, kao i predviđanjem njihovog promjena tokom vremena, ali i kao podrška za sve ostale marinske aktivnosti, uključujući ekenomski razvoj, zaštitu i odbranu, naučna istraživanja, ali i za potrebe zaštite životne sredine. Pored podrške sigurnoj i efikasnoj plovidbi brodova, hidrografija podupire gotovo sve druge aktivnosti povezane sa morem, uključujući: eksploataciju resursa (ribarstvo, nafta i gas...) upravljanje i zaštitu životne sredine razgraničenje na moru marinski GIS rekreativno jedriličarstvo i upravljanje plovilima odbranu i zaštitu države na moru poplave izazvane cunamijem i njihovo [...]

O hidrografiji2021-02-24T12:25:17+00:00

Okeanografska oprema

2021-02-24T12:30:22+00:00

Zavod raspolaže sa dvije permanentne automatske mareografske stanice za mjerenje plime i oseke, koje su instalirane u Baru i Kotoru. Prognoza i analiza mjena, koja je neophodno pomorcima za potrebe navigacije, ali i Geodetskoj službi za definisanje srednjeg nivoa mora, odnosno definisanja vertikalnog referentnog sistema Crne Gore, mogu se naći na sajtu zavoda: TideT@bles portal Pored navedene opreme, Zavod raspolaže: strujomjerom RDCP 600 za mjerenje morskih struja; Valeport CDT sondom za mjerenje brzine zvuka, saliniteta, temperature i konduktiviteta. Strujomjer RDCP 600 Valeport CDT sonda Rezultati okeanografskih [...]

Okeanografska oprema2021-02-24T12:30:22+00:00

O okeanografiji

2021-02-24T09:47:39+00:00

Okeanografija je nauka koja proučava fizičke, hemijske i biolološke karakteristike okeana, uključujući i drevnu istoriju okeana, njeno trenutno stanje, kao i njenu budućnost. Podijeljena je u četiri discipline: proučava struje, talase, plimu i energiju okeana proučava sedimentologiju, stijenske strukture na dnu mora i okeana, kao i nastanak obalne linije proučavanje sastav i svojstva morske vode i kako na nju utuču fizički procesi miješanja i interakcija sa morskim dnom, atmosferom i živim svijetom u okeanu proučava živi svijet i njihovu interakciju sa morskom sredinom Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je opremljen odgovarajućom opremom za potrebe [...]

O okeanografiji2021-02-24T09:47:39+00:00

Svjetski dan metrologije 20. maj 2021. “Mjerenje za zdravlje”

2021-03-02T08:22:06+00:00

SVJETSKI DAN METROLOGIJE 20. MAJ 2021. MJERENJA ZA ZDRAVLJE Svjetskim danom metrologije obilježava se godišnjica od potpisivanja Metarske konvencije 20. maja 1875. Taj sporazum pruža osnovu za koherentni mjerni sistem na svjetskom nivou koji podupire naučna otkrića i inovacije, industrijsku proizvodnju i međunarodnu trgovinu, kao i unapređenje kvaliteta života i zaštitu životne sredine na globalnom nivou. Tema Svjetskog dana metrologije za 2021. je „Mjerenje za zdravlje“. Ta tema odabrana je da bi se stvorila svijest o važnoj ulozi koju mjerenje igra u našem zdravlju, a samim tim i u dobrobiti svakog [...]

Svjetski dan metrologije 20. maj 2021. “Mjerenje za zdravlje”2021-03-02T08:22:06+00:00

Instalacija opreme i obuka u Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju

2021-03-02T08:12:20+00:00

U Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju 14. i 15. januara 2021. obavljena je instalacija dva NTP vremenska servera LANTIME M900, proizvođača Meinberg. Navedena oprema obezbijeđena je u okviru IPA 2014 programa čiji je Zavod za metrologiju korisnik. Osim toga, istovremno je održana i online obuka za konfiguraciju i rad na navedenim serverima. Obuci su prisustvovale predstavnice Zavoda za metrologiju Alina Musić i Jovana Vukoslavović. Obuku je organizovala kompanija „Bel Systems“ iz Beograda koja je i isporučila navedenu laboratorijsku opremu. Predavači na obuci bili su Dušan Popović i Ivan Jovanović. Tokom obuke više riječi bilo je  o vremenskim transferima, LANTIME postupku, [...]

Instalacija opreme i obuka u Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju2021-03-02T08:12:20+00:00

Isporučena oprema iz nacionalnog programa IPA 2014

2021-02-08T07:06:32+00:00

Vrijedna mjerna oprema, za čiju su nabavku sredstva opredijeljena iz nacionalnog programa IPA 2014, isporučena je Zavodu za metrologiju, u svrhu unapređenja rada Laboratorije za električnu snagu, Laboratorije za električne veličine, Laboratorije za vrijeme i frekvenciju, Laboratorije za temperaturu, Laboratorije za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda i Laboratorije za dragocjene metale. Zavod za metrologiju jedna je od korisničkih institucija u projektu iz programa IPA 2014 pod nazivom „Nabavka opreme za specijalizovane institucije u Crnoj Gori za ostvarenje ciljeva usklađivanja i implementacije EU Acquis za unutrašnje tržište“ koji je predviđen Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2020 (PPCG). Dobijenom opremom Zavod će [...]

Isporučena oprema iz nacionalnog programa IPA 20142021-02-08T07:06:32+00:00

Anketa

2021-02-03T07:53:42+00:00

Upitnik o procjeni zadovoljstva zainteresovanih strana Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Anketa2021-02-03T07:53:42+00:00