Izvještaji o sprovođenju Plana integriteta

2019-11-18T09:23:55+00:00

Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta 2016.Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta 2017.Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta 2018.

Izvještaji o sprovođenju Plana integriteta2019-11-18T09:23:55+00:00

Sertifikati o akreditaciji

2019-05-30T08:21:16+00:00

Laboratorija za masu ATCG - HAA Laboratorija za dužinu ATCG - HAA Laboratorija za temperaturu ATCG - HAA Laboratorija za pritisak ATCG - HAA Laboratorija za električne veličine ATCG - HAA Laboratorija za vrijeme i frekvenciju ATCG - HAA Laboratorija za male zapremine ATCG - HAA Laboratorija za velike zapremine ATCG - HAA ATCG - Akreditaciono tijelo Crne Gore HAA - Hrvatska akreditacijska agencija

Sertifikati o akreditaciji2019-05-30T08:21:16+00:00

Jedinica mjeseca: KILOGRAM

2019-06-03T13:54:16+00:00

Jedinica mjeseca: KILOGRAM 20. maj 2019. Masa je veličina koja je već hiljadama godina neodvojivo vezana za čovječanstvo. Potreba za robnom razmjenom je osnovni dio svake civilizacije, a metode za to se stalno razvijaju. Naši prvi zapisi o upotrebi etalona u trgovini sežu od prije nekoliko hiljada godina prije nove ere, u drevnom Egiptu. Stari Egipćani su koristili kamenje kako bi izračunali masu robe, da bi ga kasnije zamijenili etalonima livenim u bronzi. Zapanjujuća činjenica je da smo do juče na vrlo sličan način izračunavali masu. Međunarodni etalon mase takođe je bila materijalna mera - cilindar od [...]

Jedinica mjeseca: KILOGRAM2019-06-03T13:54:16+00:00