Aktivnosti

U Laboratoriji za velike zapremine realizuju se poslovi koji se odnose na:

 • ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje državnih etalona velikih zapremina u Crnoj Gori;
 • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti velikih zapremina u Crnoj Gori prenosom jedinice zapremine sa državnog etalona na sekundarne i radne etalone zapremine;
 • razvoj mjernih metoda za prenošenje jedinice zapremine;
 • kalibracija etalon prelivnih pipeta od metala u opsegu od 5 l do 100 l;
 • kalibracija mjernih posuda u opsegu od 1 l do 1 000 l;
 • učešće u međulaboratorijskim poređenjima;
 • utvrđivanje propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva za određivanje tipa mjerila za mjerila zapremine;
 • ovjeravanje mjerila zapremine.

Državni etalon

Državni etalon u Laboratoriji za velike zapremine, za volumetrijsku metodu kalibracije, predstavljaju etalon prelivne pipete od metala nazivnih zapremina 5 l, 10 l, 50 l i 100 l.

Kalibracija etalona

Akreditovano područje:

Gravimetrijskom metodom:

 • kalibracija etalon prelivnih pipeta od metala, u opsegu od 5 l do 100 l;
 • kalibracija mjernih posuda od metala, u opsegu od 2 l do 500 l;
 • kalibracija mjernih posuda od stakla, u opsegu od 1 l do 10 l.

Volumetrijskom metodom:

 • kalibracija mjernih posuda od metala, u opsegu od 5 l do 1000 l.

Opseg akreditacije laboratorije za velike zapremine

Ovjeravanje mjerila

U Laboratoriji za velike zapremine se sprovodi postupak pregleda mjerila zapremine da bi se utvrdila ispunjenost propisanih metroloških zahtjeva u cilju ovjeravanja mjerila zapremine:

 • mjerne posude za tečnosti;
 • mlijekomjeri.

Odobrenje tipa mjerila

U cilju provjere ispunjenosti propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva, za određivanje tipa mjerila, Laboratorija za velike zapremine sprovodi postupak ispitivanja tipa sljedećih mjerila iz oblasti mjerenja zapremine u skladu sa Uredbom o zakonskim mjerilima za koje je obavezno ovjeravanje odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl. list CG”, br. 81/09):

 • vodomjeri;
 • gasomjeri;
 • korektori zapremine gasa;
 • mlijekomjeri;
 • mjerila protekle zapremine i mjerni sistemi za tečnosti koje nijesu voda.

Šema sledljivosti

 • za gravimetrijsku metodu kalibracije, interno, kroz sljedivost Laboratorije za masu preko dvije garniture tegova klase tačnosti E1 u opsegu od 1 mg do 20 kg;
 • za volumetrijsku metodu kalibracije – državnim etalonima zapremine, etalon prelivnim pipetama od metala nazivnih zapremina 5 l, 10 l, 50 l i 100 l sa sljedivošću rezultata kalibracije prema laboratorijama nacionalnih metroloških instituta ili ovlašćenih instituta (EURAMET Designated Institutes) koji imaju objavljen CMC u bazi podataka BIPM-a ili su akreditovane od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA sporazuma.

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:
Mirjana Mihailović, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  mirjana.mihailovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:
Jasna Mudreša, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  jasna.mudresa@metrologija.gov.me