U Odsjeku za naučnu metrologiju vrše se poslovi koji se odnose na:

 • ostvarivanje, čuvanje i održavanje državnih etalona;
 • usavršavanje i poboljšavanje metroloških osobina državnih etalona;
 • ostvarivanje nacionalne vremenske skale;
 • sprovođenje metrološke ekspertize;
 • učešće u ključnim i dopunskim međulaboratorijskim poređenjima;
 • uspostavljanje i održavanje sistema mjernih jedinica u Crnoj Gori;
 • učešće u međunarodnim i nacionalnim naučnoistraživačkim projektima;
 • pripremu stručnih osnova za izradu nacrta propisa iz oblasti metrologije;
 • izradu studija, elaborata, analiza iz oblasti metrologije;
 • davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje lica za obavljanje poslova u oblasti metrologije;
 • vođenje upravnih postupaka;
 • učešće u pripremi tehničkih specifikacija za postupke nabavke laboratorijske opreme;
 • pripremanje planova osposobljavanja i usavršavana osoblja u cilju obezbjeđenja kompetentnosti;
 • učešće u poslovima vezanim za rad regionalnih metroloških organizacija iz oblasti metrologije;
 • izvršavanje poslova vezano za uspostavljanje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom;
 • davanje stručnog mišljenja i stručne pomoći iz oblasti metrologije.

KONTAKT

Načelnica:

Tanja Vukićević, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail: tanja.vukicevic@metrologija.gov.me