Aktivnosti

U oblasti zakonske metrologije, Zavod je uspostavljanjem Laboratorije za ovjeravanje fonometara, obezbijedio uslove za ovjeravanje mjerila zvuka – fonometara, koja se koriste u postupcima utvrđivanja nivoa buke, u Crnoj Gori. Izvršena je nabavka potrebne opreme, kao i obuka osoblja koje će vršiti pregled mjerila zvuka.

Kalibracija etalonske opreme koja se koristi za ovjeravanje fonometara je obavljena u Direkciji za mere i dragocene metale Republike Srbije, u laboratoriji koja ima objavljen CMC u bazi podataka BIPM-a, pa se time ostvaruje i metrološka sljedivost u ovoj oblasti u Crnoj Gori.

Budući da se radi o novoj laboratoriji, tokom 2020. godine, nastaviće se sa upoznavanjem svih potencijalnih korisnika ovih mjerila sa zakonskom obavezom ovjeravanja fonometara i mogućnošću da se ovjeravanje izvrši u našoj državi, kroz organizovanje radionice. Na radionici će se predstaviti zakonski okvir kojim je regulisana oblast ovjeravanja mjerila zvuka, postupak ispitivanja mjerila, rokovi ovjeravanja, postupak podnošenja zahtjeva i visina troškova za ovjeravanje fonometara.

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:

Gordana Pješčić, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail: gordana.pjescic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:

Spec. App Dragana Vidaković
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail: dragana.vidakovic@metrologija.gov.me