Aktivnosti

Ispitivanje predmeta od dragocjenih metala vrši se u cilju utvrđivanja vrste dragocjenih metala i njihovih legura i određivanja stepena finoće predmeta od dragocjenih metala. U Laboratoriji za dragocjene metale, trenutno su u upotrebi dvije metode: metoda proba na kamenu i rendgensko fluoroscentna spektrometrijska analiza (XRF). Metode određivanja stepena čistoće predmeta od dragocjenih metala primjenjuju se samostalno ili u kombinaciji, ako sa jednom metodom nije moguće sa sigurnošću odrediti finoću predmeta od dragocjenih metala.

Metoda proba na kamenu omogućuje ispitivanje bez većeg oštećenja predmeta. Metoda je jednostavna, ali zahtijeva veliko iskustvo kako bi se izbjegli subjektivni sudovi i procjene. Pogodna je i stoga što se ispitivanje vrši najjednostavnijim sredstvima, traje vrlo kratko i služi za određivanje približne finoće neke legure ili samog predmeta.

Za metodu rendgensko fluoroscentne spektrometrijske analize (XRF), pouzdani rezultati zavise od upotrebe referentnih materijala (RM) i sertifikovanih referentnih materijala (CRM). Korišćenjem sertifikovanih referentnih materijala rezultat merenja se dovodi u vezu sa osnovnim jedinicama SI sistema, odnosno obezbjeđuje se sljedivost mjerenja. Pomoću referentnih materijala Laboratorija može da izvrši procjenu validnosti metode, preciznosti i tačnosti rezultata kao i kalibraciju instrumenta. Unapređenje tehničkih kapaciteta će se realizovati instaliranjem opreme koja treba da bude isporučena Zavodu za metrologiju u okviru projekta „Tehnička podrška za usklađivanje i implementaciju EU zakonodavnog okvira u oblasti unutrašnjeg tržišta – IPA 2014“.

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:

Ana Stanišić, MSc
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  ana.stanisic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:

Spec. App Nina Andrijašević
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  nina.andrijasevic@metrologija.gov.me