.

Zavod za metrologiju je u julu 2016. godine dobio licencu za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti tehničko-tehnoloških i interdisciplinarnih nauka.

U toku 2017. godine, Zavod za metrologiju je intenzivirao aktivnosti vezane za jačanje svojih naučnoistraživačkih kapaciteta i učešća u naučnoistraživačkim projektima. Službenici Zavoda pohađali su obuke koje se tiču učešća u programu za istraživanje i inovacije – Horizont 2020 kao i obuku koja se odnosi na EMPIR projekte iz oblasti istraživačkih potencijala. Po završetku obuke za Horizont 2020, osnovana je radna grupa koja sa zadatkom formulisanja detaljne SWOT analiza koja će se koristiti u svrhe razvoja Zavoda kao naučnoistraživačke ustanove. Na osnovu SWOT analize definisane su buduće oblasti djelovanja Zavoda za metrologiju u programu Horizont 2020 kao i ostalim naučnoistraživačkim programima i projektima.

U okviru Evropskog metrološkog istraživačkog programa (EMRP), predstavnica Zavoda za metrologiju, rukovodilac Laboratorije za temperaturu, je učestvovala u projektu EMRP ENV58 MeteoMet 2 (Metrology for Essential Climate Variables) u svojstvu Researcher Mobility Grant-a (RMG). Predstavnica je boravila u italijanskom nacionalnom metrološkom institutu INRiM-u od 14. marta 2017. godine do 30. juna 2017. godine. U periodu od 11. septembra do 15. septembra 2017. godine predstavnica je takođe učestvovala na završnom sastanku ovog projekta pod nazivom MeteoMet Week, održanom na institutu „Real Collegio Carlo Alberto” u Monkaljeriju u Italiji. Glavni cilj ovog sastanka je bio predstavljanje rezultata preliminarnog istraživanja o uticaju brzine vjetra I efektu zračenja na tačnost mjerenja temperature vazduha u različitim uslovima za termometre koji se koriste u automatskim meteo stanicama.

Službenik Zavoda za metrologiju učestvovao je u Projektu JRP: ENG56 – „Traceable measurement of drive train components for renewable energy systems” kao korisnik istraživačkog granta – RMG1 DriveTrain. Projekat je organizovan u okviru EMRP-a i realizovan na RWTH-u (Rheinisch-Westfalische Technische Hochshule) u Ahenu u Njemačkoj od 6. marta do 28. maja 2017. Istraživanje u okviru projekta odnosilo se na određivanje linearnih grešaka koordinatnih mjernih mašina pod različitim temperaturama.

Osim profesionalnog, Zavod za metrologiju podstiče i akademsko usavršavanje službenika kao i individualni istraživački rad. Službenici i direktorica Zavoda za metrologiju su tokom 2017. godine učestvovali u pisanju tri naučna rada:

  • Quality system implementation in the National Metrology Institute of Montenegro (Autori: Vanja Asanović, Milena Raonić, Naina Čuturić-Knežević, Goran Vukoslavović, Milena Popović i Vladan Jestrović), koji je objavljen u časopisu Accreditation and Quality Assurance;
  • Measurements Calibration Analysis of Novel IoT Platforms (Autori: Nikola Bulatović, Tanja Vukićević, Rabina Šabotić i Vanja Asanović), koji je objavljen u Zborniku radova INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – sadašnjost i budućnost 2017;

Preliminary investigation on the impact of wind speed and effect of radiation on the accuracy of temperature measurement in different conditions for the thermometers used in automatic weather stations (Autori: Graziano Coppa, Tanja Vukićević, Andrea Merlone) – čije se objavljivanje očekuje u 2018. godini.

.

Na osnovu Zakona o inovativnoj djelatnosti i Zakona o upravnom postupku, Ministarstvo nauke donijelo je 8. oktobra 2018. godine rješenje kojim se Zavodu za metrologiju odobrava obavljanje inovativne djelatnosti i upis u Registar inovativnih organizacija.

Ministarstvo nauke, na osnovu podnijete dokumentacije, utvrdilo je da Zavod za metrologiju ispunjava uslove za obavljanje inovativne djelatnosti i upis u Registar inovativnih organizacija utvrđene u članu 16 Zakona o inovativnoj djelatnosti i članu 3 Pravilnika o bližim uslovima za upis pravnog lica u Registar inovativnih organizacija.

Upisivanje u Registar inovativnih organizacija dokaz je da Zavod za metrologiju posjeduje neophodne kapacitete za obavljanje inovativne djelatnosti. Kao inovativnoj organizaciji, Zavodu za metrologiju  biće omogućeno da doprinese unaprijeđenju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

Zavod za metrologiju je i u julu 2016. godine dobio licencu za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti tehničko-tehnoloških i interdisciplinarnih nauka, na period od pet godina.