dcadmin

/dcadmin

About dcadmin

This author has not yet filled in any details.
So far dcadmin has created 105 blog entries.

Istorija kelvina

2019-02-20T10:14:56+00:00

Mjerenje temperature ima dugu istoriju. Prije oko 2000 godina, antički grčki inženjer Filon iz Bizanta osmislio je nesšto što možemo nazvati prvim dizajnom termometra: šuplja sfera napunjena vodom i vazduhom, povezana sa bokalom preko cijevi. Vazduh unutar sfere bi se širio ili skupljao u zavisnosti od toga da li se grije ili hladi, odnosno da li se voda istiskuje u cijev ili izvlači iz nje. Kasnije je primijećeno da je temperatura vazduha koji se skupljao po zapremini na oko jednu trećinu sfere snižena sa temperature ključanja vode na tačku mržnjenja vode. To je navelo mnoge da spekulišu o tome šta [...]

Istorija kelvina2019-02-20T10:14:56+00:00

Redefinicija kelvina

2019-02-20T10:10:41+00:00

Nakon redefinicije, kelvin se više neće definisati preko proizvoljno odabranih referentnih temperatura. Umjesto toga, temperaturu ćemo definisati preko energije molekularnog kretanja. Ovo ćemo uraditi pomoću vrijednosti Bolcmanove konstante k, koja je tačno 1,380 649 × 10-23 kada se izražava u kada se izražava u jedinici džula po kelvinu (J K–1). Jedan džul po kelvinu jednak je jednom kg m2 s–2 K–1, pri čemu su kilogram, metar i sekunda definisani preko h, c i Δν. Dakle, nakon redefinicije, efektivno ćemo mjeriti temperaturu preko energije molekularnog kretanja. Stepen Celzijusa biće vezan za kelvin na isti način na koji je bio i do [...]

Redefinicija kelvina2019-02-20T10:10:41+00:00

Jedinica mjeseca: KELVIN

2019-02-20T10:06:21+00:00

Jedinica mjeseca: KELVIN Imajući u vidu da je na sjevernoj hemisferi zima i da spoljašnja temperatura već uveliko opada, ovog mjeseca fokusiraćemo se na kelvin, osnovnu jedinicu SI za termodinamičku temperaturu. Tačno mjerenje temperature od ključnog je značaja u brojnim svakodnevnim procesima, od kontrolisanja hemijskih reakcija i proizvodnje hrane do procjene vremenskih prilika i klimatskih promjena. Osim toga, skoro svaki inžinjerski proces zavisi od temperature – ponekad drastično. Tačan podatak o temperaturi je takođe veoma važan, ali često i nedostupan, pogotovo u ekstremnim uslovima, kao što su intenzivno visoke temperature neophodne za proizvodnju čelika ili veoma niske [...]

Jedinica mjeseca: KELVIN2019-02-20T10:06:21+00:00

Obavještenje o rokovima i pravilima konkursa

2019-02-13T09:18:48+00:00

Završena je isporuka paketa „Ljepota kristala“ za sve osnovne i srednje škole. Zvanično, možete da počnete sa rastom kristala od ponedeljka 11. februara. Od tog dana imate dva mjeseca, tačnije do petka 12. aprila da „odgajate“ vaš kristal. Prvi kristali bi trebalo da se pojave oko sedam dana nakon postavljanja  rastvora  da isparava. Preporučujemo da do petka 12. aprila obustavite rad na vašem kristalu i upakujete ga shodno Uputstvu za slanje i pakovanje koje smo vam poslali. Potrebno je da kristal upakujete u malu plastičnu kutiju na kojoj je naljepnica sa nazivom škole i imenima metora/mentorica i članova ekipe. Tako [...]

Obavještenje o rokovima i pravilima konkursa2019-02-13T09:18:48+00:00

Svjetski dan metrologije – 20. maj 2019.

2019-02-08T07:59:06+00:00

Međunarodni sistem jedinica Suštinski unaprijeđen Svjetskim danom metrologije – 20. maja, obilježava se godišnjica potpisivanja Metarske konvencije 1875. godine. Taj ugovor predstavlja osnovu jedinstvenog mjernog sistema širom svijeta koji podstiče naučna otkrića i inovacije, industrijsku proizvodnju i međunarodnu trgovinu, kao i unaprijeđenje kvaliteta života i životne sredine. Tema Svjetskog dana metrolgije za 2019. godinu je Međunarodni sistem jedinica – Suštinski unaprijeđen. Tema je odabrana u skladu sa odlukom kojom je Generalna konferencija za tegove i mjere, 16. novembra 2018. godine, potvrdila jednu od najvećih promjena Međunarodnog sistema jedinica (SI) od njegovog usvajanja. Ta promjena je rezultat istraživanja novih metoda mjerenja, [...]

Svjetski dan metrologije – 20. maj 2019.2019-02-08T07:59:06+00:00

Nastavlja se saradnja sa Fakultetom za državne i evropske studije

2019-02-08T07:54:02+00:00

Studentkinja Fakulteta za državne i evropske studije Jovana Zlatičanin obavljaće dvomjesečnu praksu u Zavodu za metrologiju. Tokom tog perioda studentkinja Jovana Zlatičanin će biti upoznata sa propisima Zavoda za metrologiju, kancelarijskim poslovanjam i sistemom kvaliteta. Planirana je i obuka u pisarnici Zavoda za metrologiju, gdje će biti predstavljen proces evidencije zahtjeva i pratećih akata. Osim toga, biće upoznata sa načinom arhiviranja predmeta prvostepenog upravnog postupka. Predviđena je i obuka u Odjeljenju za dragocjene metale gdje će prisustvovati postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala, kao i postupku ovjeravanja zakonskih mjerila. Studentkinja Jovana Zlatičanin na praksi u Zavodu za metrologiju [...]

Nastavlja se saradnja sa Fakultetom za državne i evropske studije2019-02-08T07:54:02+00:00

Ljepota kristala

2019-02-11T13:31:09+00:00

Osnovna škola - Rast kristala neorganske soli Osnovna škola - Rast kristala organske soli Srednja škola - Rast kristala neorganske soli Srednja škola - Rast kristala organske soli Uputstvo za vođenje dnevnika Uputstvo za slanje i pakovanje kristala Najčešće postavljana pitanja

Ljepota kristala2019-02-11T13:31:09+00:00

Saradnja sa Hrvatskom udrugom kristalografa

2019-02-13T09:17:29+00:00

Zavod za metrologiju sarađivaće sa Hrvatskom udrugom kristalografa (HUK) iz Zagreba u cilju realizacije nagradnog konkursa „Ljepota kristala“. Ciljevi saradnje odnosiće se na afirmaciju nauke, konkretno u oblasti hemije i kristalografije, kao i stvaranje pozitivnog stava prema nauci kod učenika osnovnih i srednjih škola. Takmičenje „Ljepota kristala“ u Crnoj Gori namjenjeno je učenicima VII, VIII i IX razreda osnovnih škola, kao i učenicima svih razreda srednjih škola. Dobijene takmičarske kristale i laboratorijske dnevnike ocijeniće stručna grupa iz Crne Gore u saradnji sa predstavnicima Hrvatske udruge kristalografa. Hrvatska udruga kristalografa osnovana je 2012. i do sada je sprovela više nagradnih konkursa [...]

Saradnja sa Hrvatskom udrugom kristalografa2019-02-13T09:17:29+00:00

Istorija ampera

2019-02-06T06:36:27+00:00

Francuski fizičar Andre Mari Amper otkriva da prenos struje kroz dvije paralelne žice generiše silu među njima. Trenutna definicija ampera je zasnovana na ovom konceptu. Na Međunarodnoj konferenciji naučnika 1908. godine usvojena je nova definicija „međunarodnog ampera“ koji se definisao preko pojma elektrolitska brzina raspadanja srebra. Za mjerenje „međunarodnog ampera“ koristio se srebrni voltametar. Ovaj uređaj se morao kalibrisati, a naučnici su brzo ustanovili da nije bio dovoljno tačan za njihove eksperimente. Međunarodni biro za tegove i mjere se 1948. godine vraća idejama Andre Marije Ampera i redefiniše amper kao struju koja protiče kroz dva paralelna provodnika koja proizvode silu [...]

Istorija ampera2019-02-06T06:36:27+00:00