Kalibracija mjerila i etalona

Ovjeravanje mjerila

Kontrola predmeta od dragocjenih metala

Prethodno upakovani proizvodi

Poštovani,

U cilju zaštite zdravlja građana, odnosno sprečavanja širenja korona virusa i svođenja rizika od virusa na najniži mogući nivo, a imajući u vidu pogoršanje epidemiološke situacije u Crnoj Gori, molimo Vas da izbjegavate lični dolazak u prostorije Zavoda za metrologiju i da ostvarivanje svojih prava i interesa zatražite:

  • Putem e-mail adresa;
  • Putem portala e-Uprave;
  • Putem fax-a.

Zahtjev se podnosi na obrascu na kojem se nalaze instrukcije o potrebnim podacima, dokumentaciji, prilozima i administrativnoj taksi.

Obrasci zahtjeva dostupni su na https://metrologija.me/zahtjevi/ i na portalu eUprave.

Uz zahtjev se prilaže dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse u visini od 2,00€ na žiro račun 832-3161012-75 Zavoda za metrologiju, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama („Sl. list CG“, br. 18/19).

Naknade za pokriće troškova postupka, u zavisnosti od vrste aktivnosti, propisane su Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije („Sl. list CG“, br. 73/10) i uplaćuju se na žiro račun 832-975-85.

Molimo Vas da se pri dolasku u službene prostorije Zavoda radi preuzimanja dokumentacije pridržavate svih propisanih mjera prevencije infekcije korona virusom. U tom slučaju, potrebno je da se pri ulasku u Zavod za metrologiju prijavite portiru koji će Vam dati neophodne instrukcije, odnosno pozvati službeno lice Zavoda koje Vam treba.


Kontakt:

Telefon:
+ 382 20 601 360
+ 382 20 601 361
+ 382 67 084 931 – Milena Jovićević

 Fax:
+ 382 20 634 651
+ 382 20 634 652

e-mail:
zavod@metrologija.gov.me