Pojedina mjerila moraju imati odobrenje tipa mjerila, u skladu sa Uredbom o zakonskim mjerilima za koja je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl. list CG“, br. 81/09 i 13/17).

Zavod za metrologiju izdaje uvjerenja o odobrenju tipa mjerila, nakon što je izvršeno ispitivanje kojim se potvrđuje da je tip mjerila usklađen sa propisanim metrološkim zahtjevima i da je podesno za upotrebu.

Kada se mjerilo ovjerava prvi put mora da ima važeće odobrenje tipa koje pokazuje metrološke karakteristike, konstrukciju i principe funkcionisanja, natpise i oznake, žigove, kao i metod ovjeravanja. Period na koji se tip mjerila odobrava obično iznosi 10 godina, ali može biti i drugačije određen.

Odobrenje tipa se uglavnom izdaje za vage, taksimetre, vodomjere, brojila električne energije, sprave za mjerenje tečnih goriva, etilometre, mjerila brzine vozila u saobraćaju (radari)…

Zavod za metrologiju izdaje uvjerenje o odobrenju tipa mjerila na osnovu Zahtjeva za ispitivanje i odobrenje tipa mjerila.

Rukovodilac Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone

dipl. ing. Goran Vukoslavović
Pomoćnik direktorice
mail: goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Zahtjev za ispitivanje i odobrenje tipa mjerila


Poštovani,

zahtjev se podnosi na obrascu na kojem se nalaze instrukcije o potrebnim podacima, dokumentaciji, prilozima i administrativnoj taksi.

Obrasci zahtjeva dostupni su na https://metrologija.me/zahtjevi/ i na portalu eUprave.

Uz zahtjev se prilaže dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse u visini od 2,00€ na žiro račun 832-3161012-75 Zavoda za metrologiju, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama („Sl. list CG“, br. 18/19).

Naknade za pokriće troškova postupka, u zavisnosti od vrste aktivnosti, propisane su Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije („Sl. list CG“, br. 73/10) i uplaćuju se na žiro račun 832-975-85.


Kontakt:

Telefon:
+ 382 20 601 360
+ 382 20 601 361

e-mail:
zavod@metrologija.gov.me