Aktivnosti

U Laboratoriji za temperaturu realizuju se poslovi koji se odnose na:

 • ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje državnog etalona temperature u Crnoj Gori;
 • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti temperature u Crnoj Gori prenosom jedinice temperature sa državnog etalona na sekundarne i radne etalone temperature;
 • razvoj mjernih metoda za prenošenje jedinice temperature;
 • kalibraciju staklenih termometara, indikatorskih termometara, termoelemenata, zračnih termometara, klimatskih i temperaturnih komora i kalibracije koje se izvode na terenu;
 • učešće u međulaboratorijskim poređenjima;
 • utvrđivanje propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva za određivanje tipa mjerila za mjerila temperature;
 • ovjeravanje medicinskih termometara.

Državni etalon

Nacionalni etalon za termodinamičku temperaturu:

 • 25 Ω standardni platinski otpornički termometar (SPRT), proizvođača Fluke Hart Scientific, tip 5681-S, opsega mjerenja od -190 °C do +660 °C, mjerne nesigurnosti 3 mK;
 • termoelement (TC) proizvođača Fluke Hart Scientific, tip S i R, opsega mjerenja od 0 °C do +1450 °C, mjerne nesigurnosti od 0,3 °C do 0,6 °C.

Kalibracija etalona

Akreditovano područje:

 • kalibracija staklenih termometara punjenih tečnošću od -80 ºC do +278 ºC;
 • kalibracija indikatorskih termometara koji imaju sondu od -80 ºC do +650 ºC;
 • kalibracija PRT/IPRT od -80 ºC do +650 ºC;
 • kalibracija termoelemenata od -80 ºC do +650 ºC;
 • kalibracija zračnih senzora od -75 ºC do +150 ºC;
 • kalibracija temperaturnih komora u opsegu od -100 ºC do +200 ºC;
 • kalibracija peći u opsegu od 200 ºC do 1000 ºC;
 • kalibracija klimatskih komora do 2000 l u opsegu od 10 ºC do 70 ºC;
 • kalibracija termostatiranih medija u opsegu od -80 ºC do 150 ºC.

Neakreditovano područje:

 • kalibracija kontaktnih termometara u opsegu od 650 °C do 1200 °C.

Opseg akreditacije laboratorije za temperaturu

Ovjeravanje mjerila

U Laboratoriji za temperaturu se sprovodi postupak pregleda mjerila temperature da bi se utvrdila ispunjenost propisanih metroloških zahtjeva u cilju ovjeravanja medicinskih i veterinarskih termometara.

Odobrenje tipa mjerila

U cilju provjere ispunjenosti propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva za određivanje tipa mjerila, Laboratorija za temperaturu sprovodi postupak ispitivanja tipa sljedećih mjerila iz oblasti mjerenja temperature u skladu s Uredbom o zakonskim mjerilima za koje je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl.list CG”, br. 81/09):

 • mjerila toplotne energije;
 • medicinski i veterinarski termometri.

Šema sledljivosti

Državni etalon za temperaturu i ostala oprema su sljedivi do nacionalnih etalona zemalja, koje datu fizičku veličinu ostvaruju na primarnom nivou. Sljedivost metroloških rezultata mjerenja u Laboratoriji za temperaturu za temperaturni opseg od -80 °C do +650 °C ostvaruje se preko dva 25 Ω standardna platinska otpornička termometra (SPRT), a sljedivost metroloških rezultata mjerenja u Laboratoriji za temperaturu za temperaturni opseg od 650 °C do +1200 °C ostvaruje se preko dva termoelementa (TC) tipa R i tipa S. Laboratorija za temperaturu kalibracije svojih etalona, kao i mjerne opreme neophodne za ostvarivanje sljedivosti, obavlja u laboratorijama NMI ili ovlašćenih instituta (Euramet Designated Institutes) koje imaju objavljen CMC u BIPM KCDB ili su akreditovane od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA sporazuma.

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:
Tanja Vukićević, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail: tanja.vukicevic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:
Tatjana Raičević, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail: tanja.raicevic@metrologija.gov.me