Zavod za metrologiju

Arsenija Boljevića bb,
81000 Podgorica
Telefon: + 382 20 601 360 (trenutno nije u funkciji)
Telefon: + 382 20 601 361 (trenutno nije u funkciji)

Fax: + 382 20 634 651 (trenutno nije u funkciji)
Fax za prijem zahtjeva: +382 20 634 652 (trenutno nije u funkciji)

email: zavod@metrologija.gov.me
www.metrologija.me

Direktorica:
Prof. dr Vanja Asanović
e-mail: vanja.asanovic@metrologija.gov.me

Sekretarica direktorice:
Nevenka Vukašinović
e-mail: nevenka.vukasinovic@metrologija.gov.me
tel: 067/601-263

Pomoćnik direktorice, rukovodilac Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone:
dipl. ing. Goran Vukoslavović
e-mail: goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me
tel: 067/596-125

Pomoćnik direktorice, rukovodilac Sektora za ovjeravanje mjerila:
MSc Zoran Ćetković, dipl.el.ing.
e-mail: zoran.cetkovic@metrologija.gov.me
tel: 067/283-650

Načelnica Odjeljenja za dragocjene metale:
MSc Milena Raonić
e-mail: milena.raonic@metrologija.gov.me
tel: 067/248-227

Načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju:
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me
tel: 067/241-568

Načelnica Službe za opšte poslove i finansije:
dipl. ecc. Zdenka Popović
e-mail: zdenka.popovic@metrologija.gov.me
tel: 067/234-060

Službenici zaduženi za saradnju sa NVO:
dipl. prav. Milomir Filipović
e-mail: milomir.filipovic@metrologija.gov.me
tel: 067/283-658

Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me
tel: 067/241-568

Službenici zadaženi za slobodan pristup informacijama:
dipl. prav. Milomir Filipović
e-mail: milomir.filipovic@metrologija.gov.me
tel: 067/283-658

Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me
tel: 067/241-568

Službenik zadužen za javne nabavke:
dipl. prav. Milomir Filipović
e-mail: milomir.filipovic@metrologija.gov.me
tel: 067/283-658

Službenica zadužen za odnose sa javnošću:
Msc Anđelika Durutović
e-mail: andjelika.durutovic@metrologija.gov.me
tel: 067/289-653

Laboratorija za ispitivanje dragocjenih metala
Laboratorija za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda
Ul. Vasa Raičkovića 18
81000 Podgorica

Laboratorija za velike mase i
Laboratorija za velike zapremine
Donja Gorica bb
81000 Podgorica
tel: 067/596-125

Kontakt