Zavod za metrologiju

Kralja Nikole 2,
81000 Podgorica
Telefon: + 382 20 601 360
Telefon: + 382 20 601 361

Fax: + 382 20 634 651
Fax za prijem zahtjeva: +382 20 634 652

email: zavod@metrologija.gov.me
www.metrologija.gov.me

Direktorica:
Prof. dr Vanja Asanović
e-mail: vanja.asanovic@metrologija.gov.me

Pomoćnik direktorice, rukovodilac Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone:
dipl. ing. Goran Vukoslavović
e-mail: goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Pomoćnik direktorice, rukovodilac Sektora za ovjeravanje mjerila:
MSc Zoran Ćetković, dipl.el.ing.
e-mail: zoran.cetkovic@metrologija.gov.me

Sekretarica direktorice:
Nevenka Vukasinović
e-mail: nevenka.vukasinovic@metrologija.gov.me

Načelnica Službe za opšte poslove, finansije i informacioni sistem:
dipl. ecc. Zdenka Popović
e-mail: zdenka.popovic@metrologija.gov.me

Načelnica Odjeljenja za dragocjene metale:
dipl. ing. Milena Raonić
e-mail: milena.raonic@metrologija.gov.me

Službenik zadužen za saradnju sa NVO:
dipl. prav. Milomir Filipović
e-mail: milomir.filipovic@metrologija.gov.me

Spec. državno-pravnih poslova Naina Čuturić
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Službenik zadužen za informisanje:
dipl.prav. Milomir Filipović
e-mail: milomir.filipovic@metrologija.gov.me

Laboratorija za ispitivanje dragocjenih metala
Laboratorija za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda
Ul. Vasa Raičkovića 18
81000 Podgorica

Laboratorija za velike mase i
Laboratorija za velike zapremine
Ul. Ilije Plamenca – zgrada D-9
81000 Podgorica