Zavod za metrologiju

Arsenija Boljevića bb,
81000 Podgorica

Telefon:
+ 382 20 601 360
+ 382 20 601 361

Fax: + 382 20 634 651
Fax za prijem zahtjeva: +382 20 634 652

email:
zavod@metrologija.gov.me

website:
www.metrologija.me

Kontakt osoba za prijem zahtjeva:
Milena Jovićević
tel: 067/084-931
email: zavod@metrologija.gov.me


Direktorica:
MSc Gordana Bajić
gordana.bajic@metrologija.gov.me

Sekretarica direktorice:
Nevenka Vukašinović
e-mail: nevenka.vukasinovic@metrologija.gov.me

Pomoćnik direktorice, rukovodilac Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone:
Goran Vukoslavović, dipl. ing.
e-mail: goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Načelnica Odsjeka za naučnu metrologiju
Tanja Vukićević, dipl. ing.
e-mail: tanja.vukicevic@metrologija.gov.me

Načelnica Odsjeka za industrijsku metrologiju
Tamara Bošković Begenišić, dipl.biolog
e-mail: tamara.boskovic@metrologija.gov.me

Načelnik Odsjeka za obezbjeđenje metrološke sljedivosti
Miloš Mujović, dipl. ing.
e-mail: milos.mujovic@metrologija.gov.me

Pomoćnik direktorice, rukovodilac Sektora za ovjeravanje mjerila:
MSc Zoran Ćetković
e-mail: zoran.cetkovic@metrologija.gov.me

Načelnik Odsjeka za promet roba i usluga i provjeru prethodno upakovanih proizvoda
Spec. App Milan Perović
e-mail: milan.perovic@metrologija.gov.me

Načelnik Odsjeka za mjerila u funkciji zaštite zdravlja ljudi i životinja i opšte bezbjednosti

Načelnik Odsjeka za mjerila u funkciji zaštite imovine, životne sredine i prirodnih resursa, zaštite na radu, zaštite od nezgoda i nadzora saobraćaja
Tomo Božović, dipl. ing.
e-mail: tomo.bozovic@metrologija.gov.me

Načelnica Odjeljenja za dragocjene metale:
MSc Milena Raonić
e-mail: milena.raonic@metrologija.gov.me

Načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju:
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Načelnica Službe za opšte poslove i finansije:
Zdenka Popović, dipl. ek.
e-mail: zdenka.popovic@metrologija.gov.me

Menadžer kvaliteta/Tehnički menadžer
Goran Vukoslavović, dipl. ing.
e-mail: goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Zamjenik menadžera kvaliteta
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Zamjenik tehničkog menadžera
Tamara Bošković Begenišić, dipl.biolog
e-mail: tamara.boskovic@metrologija.gov.me

CAF program menadžer
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Menadžer integriteta
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

FMC menadžeri
Zdenka Popović, dipl. ek.
e-mail: zdenka.popovic@metrologija.gov.me

Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Službenice zadužene za saradnju sa NVO:
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

MSc Tamara Pavićević
e-mail: tamara.pavicevic@metrologija.gov.me

Službenice zadužene za slobodan pristup informacijama:
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

MSc Dea Radević
e-mail: dea.radevic@metrologija.gov.me

Službenice zadužene za javne nabavke:
MSc Dea Radević
e-mail: dea.radevic@metrologija.gov.me

Spec. App Ivona Mugoša
e-mail: ivona.mugosa@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za prijem i postupanje po prijavi zviždača:
Spec. Sci Marina Jovanović
e-mail: marina.lalevic@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare:
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za vođenje evidencije primljenih poklona zaposlenih:
Spec. Sci Marina Jovanović
e-mail: marina.lalevic@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za vođenje disciplinskog postupka za lakšu povredu službene dužnosti:
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Službenik zadužen za upravljanje rizicima:
dipl. ing. Goran Vukoslavović
e-mail: goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za pitanja rodne ravnopravnosti:
Spec. Sci Marina Jovanović
e-mail: marina.lalevic@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za odnose sa javnošću:
Msc Anđelika Durutović
e-mail: andjelika.durutovic@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za masu:
Tamara Bošković Begenišić, dipl. biolog
e-mail: tamara.boskovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za masu:
Spec. App Budimir Vidaković
e-mail: budimir.vidakovic@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za dužinu:
Gordana Pješčić Bajagić, dipl. ing.
e-mail: gordana.pjescic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za dužinu:
Tomo Božović, dipl. ing.
e-mail: tomo.bozovic@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za temperaturu:
Tanja Vukićević, dipl. ing.
e-mail: tanja.vukicevic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za temperaturu:
Tatjana Raičević, dipl. ing.
e-mail: tanja.raicevic@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za male zapremine:
Jasna Mudreša, dipl. ing.
e-mail: jasna.mudresa@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za male zapremine:
Dragana Nešović, dipl. ing.
e-mail: dragana.nesovic@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za pritisak:
Goran Vukoslavović, dipl. ing.
e-mail: goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za pritisak:
Dejan Sokić, dipl. ing.
e-mail: dejan.sokic@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za električne veličine:
Dejan Sokić, dipl. ing.
e-mail: dejan.sokic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za električne veličine:
Spec. Sci Jovana Vukoslavović
e-mail: jovana.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za vrijeme i frekvenciju:
Goran Vukoslavović, dipl. ing.
e-mail: goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za vrijeme i frekvenciju:
Spec. Sci Alina Musić
e-mail: alina.music@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za električnu snagu:
Spec. Sci Jovana Vukoslavović
e-mail: jovana.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za električnu snagu:
Spec. App Milan Perović
e-mail: milan.perovic@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za jonizujuća zračenja:
Goran Vukoslavović, dipl. ing.
e-mail: goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za jonizujuća zračenja:
Dejan Kastratović. dipl. fiz.
e-mail: kastratovic@gmail.com

Rukovodilac Laboratorije za velike zapremine:
Mirjana Mihailović, dipl. ing.
e-mail: mirjana.mihailovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za velike zapremine:
Miloš Mujović, dipl. ing.
e-mail: milos.mujovic@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za velike mase:
Tamara Bošković Begenišić, dipl. biolog
e-mail: tamara.boskovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za velike mase:
Spec. App Budimir Vidaković
e-mail: budimir.vidakovic@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda:
Zoran Ćetković, MSc
e-mail: zoran.cetkovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda:
Ljiljana Lubarda, dipl. ing.
e-mail: ljiljana.lubarda@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za ovjeravanje mjerila brzine vozila u pokretu:
Tomo Božović, dipl. ing.
e-mail: tomo.bozovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za ovjeravanje mjerila brzine vozila u pokretu:
Spec. App Vladan Jestrović
e-mail: vladan.jestrovic@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za ovjeravanje etilometara:
MSc Ana Stanišić
e-mail: ana.stanisic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za za ovjeravanje etilometara:
Tomo Božović, dipl. ing.
e-mail: tomo.bozovic@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za ovjeravanje/kalibraciju mjerila koja se koriste u geodeziji:
Gordana Pješčić, dipl. ing.
e-mail: gordana.pjescic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za za ovjeravanje/kalibraciju mjerila koja se koriste u geodeziji:
Spec. App Vladan Jestrović
e-mail: vladan.jestrovic@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za ovjeravanje fonometara:
Gordana Pješčić, dipl. ing.
e-mail: gordana.pjescic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za za ovjeravanje fonometara:
Spec. App Dragana Vidaković
e-mail: dragana.vidakovic@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za ovjeravanje analizatora izduvnih gasova:
Spec. App Vladan Jestrović
e-mail: vladan.jestrovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za ovjeravanje analizatora izduvnih gasova:
Spec. App Budimir Vidaković
e-mail: budimir.vidakovic@metrologija.gov.me

Rukovodilac Laboratorije za dragocjene metale:
MSc Ana Stanišić
e-mail: ana.stanisic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca Laboratorije za dragocjene metale:
Spec. App Nina Andrijašević
e-mail: nina.andrijasevic@metrologija.gov.me

Laboratorija za dragocjene metale
Laboratorija za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda
Ul. Vasa Raičkovića br. 18
81000 Podgorica
tel: 020/673-711

Laboratorija za velike mase
Laboratorija za velike zapremine
Donja Gorica bb
81000 Podgorica

Kontakt