Zavod za metrologiju

Arsenija Boljevića bb,
81000 Podgorica

Telefon:
+ 382 20 601 360
+ 382 20 601 361

Fax: + 382 20 634 651
Fax za prijem zahtjeva: +382 20 634 652

email:
zavod@metrologija.gov.me

website:
www.metrologija.me

Kontakt osoba za prijem zahtjeva:
Milena Jovićević
tel: 067/084-931
email: zavod@metrologija.gov.me

——————————————————–

Direktorica:
Prof. dr Vanja Asanović
e-mail: vanja.asanovic@metrologija.gov.me

Sekretarica direktorice:
Nevenka Vukašinović
e-mail: nevenka.vukasinovic@metrologija.gov.me

Pomoćnik direktorice, rukovodilac Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone:
dipl. ing. Goran Vukoslavović
e-mail: goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Pomoćnik direktorice, rukovodilac Sektora za ovjeravanje mjerila:
MSc Zoran Ćetković
e-mail: zoran.cetkovic@metrologija.gov.me

Načelnica Odjeljenja za dragocjene metale:
MSc Milena Raonić
e-mail: milena.raonic@metrologija.gov.me

Načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju:
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Načelnica Službe za opšte poslove i finansije:
dipl. ecc. Zdenka Popović
e-mail: zdenka.popovic@metrologija.gov.me

Službenice zadužene za saradnju sa NVO:
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Spec. Sci Dea Radević
e-mail: dea.radevic@metrologija.gov.me

Službenice zadužene za slobodan pristup informacijama:
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Spec. Sci Dea Radević
e-mail: dea.radevic@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za javne nabavke:
Spec. Sci Dea Radević
e-mail: dea.radevic@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za prijem i postupanje po prijavi zviždača:
Spec. Sci Dea Radević
e-mail: dea.radevic@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare:
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Službenik zadužen za upravljanje rizicima:
dipl. ing. Goran Vukoslavović
e-mail: goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za pitanja rodne ravnopravnosti:
Spec. Sci Dea Radević
e-mail: dea.radevic@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za odnose sa javnošću:
Msc Anđelika Durutović
e-mail: andjelika.durutovic@metrologija.gov.me

Kontakt

Laboratorija za ispitivanje dragocjenih metala
Laboratorija za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda
Ul. Vasa Raičkovića 18
81000 Podgorica
tel: 020/673-711

Laboratorija za velike mase i
Laboratorija za velike zapremine
Donja Gorica bb
81000 Podgorica