Aktivnosti

Analizator izduvnih gasova je mjerilo koje služi za određivanje zapreminskog dijela određenih sastojaka izduvnog gasa iz motora motornog vozila. Navedeni sastojci izduvnog gasa su ugljen monoksid (CO), ugljen dioksid (CO2), kiseonik (O2) i ugljovodonik (HC).

Imajući u vidu sve izraženiju potrebu očuvanja životne sredine, Zavod za metrologiju je uspostavio Laboratoriju za ovjeravanje analizatora izduvnih gasova. Obezbijeđena je neophodna oprema za pregled, a sprovedena je i obuka službenika koji će voditi postupak ovjeravanja. Izvršena je nabavka sertifikovanih referentnih smješa gasova, za koje je proizvođač Messer Tehnogas AD, Beograd, Republika Srbija, obezbijedio sertifikate koji potvrđuju sastav smješe u skladu sa standardom ISO 6141 Analiza gasa – Sadržaj sertifikata za kalibraciju gasnih smješa (Gas analysis — Contents of certificates for calibration gas mixtures).

Kako bi se aktivnost ovjeravanja analizatora izduvnih gasova sprovodila što efikasnije i u skladu sa metrološkim propisima kojima je utvrđena obaveza ovjeravanja ove vrste mjerila, a uzimajući u obzir činjenicu da na teritoriji Crne Gore postoji preko 100 stanica za tehnički pregled motornih vozila, neophodno je unaprijediti saradnju sa organima nadležnim za izdavanje ovlašćenja stanicama za tehnički pregled motornih vozila.

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:

Spec. App Vladan Jestrović
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  vladan.jestrovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:

Spec. App Budimir Vidaković
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  budimir.vidakovic@metrologija.gov.me