EN ISO/IEC 17025:2017: Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje

Ovim međunarodnim standardom su specificirani opšti zahtjevi za kompetentnost, nepristrasnost i kozistentan rad laboratorija. EN ISO/IEC 17025:2017 standard je primjenljiv na sve organizacije koje obavljaju laboratorijske aktivnosti, bez obzira na broj osoblja. Implementacija zahtjeva ovog standarda predviđa da se laboratorijske aktivnosti planiraju a da se primjenjuju i mjere koje se odnose na rizike i prilike. Bavljenje rizicima i prilikama uspostavlja osnovu za povećavanje efektivnosti sistema menadžmenta, postizanje poboljšanih rezultata i sprječavanje negativnih efekata.

U Zavodu za metrologiju, u okviru Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone su uspostavljene nacionalne kalibracione laboratorije čiji je rad usaglašen za zahtjevima EN ISO/IEC 17025:2017, što znači da se korisnicima pružaju visoko kvalitetne usluge zasnovane na principima liderstva, nepristrasnosti, povjerljivosti kao i validovanih metoda rada.