U Odjeljenju za dragocjene metale vrše se poslovi koji se odnose na:

 • vođenje upravnih postupaka u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala koji se proizvode, uvoze i  stavljaju u promet u Crnoj Gori;
 • ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala;
 • vršenje analiza legura od kojih se izrađuju predmeti od dragocjenih metala;
 • utvrđivanja ispunjenosti uslova za određivanje znaka proizvođača predmeta od dragocjenih metala;
 • određivanja znaka uvoznika predmeta od dragocjenih metala;
 • oduzimanje znaka proizvođača i znaka uvoznika predmeta od dragocjenih metala;
 • vođenje evidencije znakova  proizvođača/uvoznika predmeta od dragocjenih metala;
 • vođenje baze podataka o pregledu predmeta od dragocjenih metala;
 • ispitivanje i mjerenje u oblasti hemije;
 • učešće u međunarodnim projektima kružnih analiza;
 • razvoj metoda za ispitivanje predmeta od dragocjenih metala;
 • učešće u naučnoistraživačkim projektima;
 • učešće u poslovima vezanim za rad organizacija iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala;
 • obezbjeđenje primjene zahtjeva važećih propisa i međunarodnih standarda;
 • praćenje promjena u obliku i vrsti posla;
 • izradu studija, elaborata i analiza; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta propisa iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala;
 • učešće u pripremi tehničkih specifikacija za postupke nabavke;
 • izvršavanje poslova vezanih za uspostavljanje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom;
 • učešće u promotivnim aktivnostima, kao i druge poslove iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala.

U okviru Odjeljenja za dragocjene metale, uspostavljena je Laboratorija za dragocjene metale.

KONTAKT

Načelnica odjeljenja:

Milena Raonić, MSc
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  milena.raonic@metrologija.gov.me