Aktivnosti

U Laboratoriji za električne veličine realizuju se poslovi koji se odnose na:

 • ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje državnog etalona električnih veličina u Crnoj Gori;
 • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti električnih veličina u Crnoj Gori prenosom jedinice električnih veličina sa državnog etalona na sekundarne i radne etalone;
 • razvoj mjernih metoda za prenošenje jedinica električnih veličina;
 • kalibraciju mjerila/etalona električnih veličina;
 • učešće u međulaboratorijskim poređenjima;
 • utvrđivanje propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva za određivanje tipa mjerila za mjerila električnih veličina;
 • ovjeravanje mjerila električnih veličina.

Državni etalon

Državni etalon je digitalni multimetar, proizvođača FLUKE, tipa 8508A. S rezolucijom od 8,5 digita, izuzetnom linearnošću i niskim nivoom šuma, digitalni multimetar FLUKE 8508A obezbjeđuje najtačnija mjerenja komercijalno dostupnih mjernih instrumenata danas za oblast mjerenja napona, struje i otpornosti. Pored tačnosti multimetra veoma je važna i njegova stabilnost. Multimetar FLUKE 8508A obezbjeđuje dugoročnu stabilnost od 2,7 ppm, a kratkoročnu stabilnost od 0,5 ppm, obezbjeđujući povjerenje u mjerenja tokom cijele godine.

Multimetar FLUKE 8508A zamjenjuje 8 mjernih instrumenata:

 • multimetar;
 • mjerni most za mjerenje električnog otpora;
 • djeljitelj napona;
 • nul detektor;
 • AC/DC transfer;
 • termometar;
 • AC/DC otpornike;
 • pikoampermetar.

Opsezima za mjerenje napona multimetra FLUKE 8508A od 200 mV do 1 kV, i opsegom frekvencije do 1 MHz za mjerenje naizmjeničnog napona, pokrivena su sva mjerenja napona niskih frekvencija. Rezolucija od 8,5 digita je dostupna na svim opsezima. Izuzetna linearnost, u kombinaciji sa mogućnošću mjerenja odnosa (ratio measurement), dovodi do toga da multimetar FLUKE 8508A može da zamijeni korišćenje Kelvin Varley djeljitelja i AC/DC naponskih transfer standarda. Opsezi za mjerenje struje su od 200 μA do 20 A pri frekvencijama od 1 Hz do 100 kHz za mjerenje naizmjenične struje. Multimetar FLUKE 8508A može da mjeri otpornost u opsezima od 2 Ω to 20 GΩ, sa mogućnošću odabira rezolucije od 5,5 do 8,5 digita.

Kalibracija etalona

Akreditovano područje:

 • Kalibracija kalibratora (izvora napona, struje i otpornosti) u opsegu:
  • jednosmjerni napon od 0 mV do 1000 V;
  • naizmjenični napon od 100 mV do 200V (50 Hz – 100 kHz), od 200 mV do 2 V (100 kHz – 1 MHz), od 2 V do 20 V (100 kHz – 500 kHz), od 200 V do 700 V (50 Hz -1 kHz);
  • jednosmjerna struja od 0,1 mA do 10 A;
  • naizmjenična struja u opsegu od 0,1 mA do 0,2 mA (50 Hz – 1 kHz), od 0,2 mA do 10 A (45 Hz – 10 kHz);
  • otpornost od 1 Ω do 100 MΩ.
 • Kalibracija multimetara u opsegu:
  • jednosmjerni napon od 0 mV do 1000 V;
  • naizmjenični napon od 100 mV do 200V (50 Hz – 100 kHz), od 200 mV do 2 V (100 kHz – 1 MHz), od 2 V do 20 V (100 kHz – 500 kHz), od 200 V do 700 V (50 Hz -1 kHz);
  • jednosmjerna struja od 0,1 mA do 10 A;
  • naizmjenična struja u opsegu od 0,1 mA do 0,2 mA (50 Hz – 1 kHz), od 0,2 mA do 10 A (45 Hz – 10 kHz);
  • otpornost od 1 Ω do 100 MΩ.

Neakreditovano područje:

 • Kalibracija mjernih kliješta u opsegu:
  • jednosmjerni napon u opsegu od 0 mV do 600 V;
  • naizmjenični napon u opsegu od 100 mV do 600 V (50 Hz);
  • jednosmjerna struja u opsegu od 0,1 mA do 500 A;
  • naizmjenična struja u opsegu od 0,1 mA do 500 A (50 Hz);
  • otpornost u opsegu od 1 Ω do 40 MΩ.

Opseg akreditacije Laboratorije za električne veličine

Ovjeravanje mjerila

U Laboratoriji za električne veličine sprovodi se postupak pregleda mjerila za ispitivanje mjera zaštite u elektrotehnici da bi se utvrdila ispunjenost propisanih metroloških zahtjeva u cilju njihovog ovjeravanja.

Odobrenje tipa mjerila

U cilju provjere ispunjenosti propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva za određivanje tipa mjerila, Laboratorija za električne veličine sprovodi postupak ispitivanja tipa sljedećih mjerila iz oblasti mjerenja električnih veličina u skladu sa Uredbom o zakonskim mjerilima za koje je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl. list CG”, br. 81/09):

 • mjerila za ispitivanje mjera zaštite u elektrotehnici.

Šema sledljivosti

Laboratorija za električne veličine ostvaruje sljedivost preko digitalnog multimetra, proizvođača FLUKE, tip 8508A. Laboratorija za električne veličine eksterne kalibracije svojih referentnih etalona i opreme obavlja u laboratorijama nacionalnih metroloških instituta ili ovlašćenih instituta (EURAMET Designated Institutes) koji imaju objavljen CMC u bazi podataka BIPM – a ili su akreditovane od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA sporazuma.

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:
Dejan Sokić, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail: dejan.sokic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:
Milan Perović, Spec. App.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail: milan.perovic@metrologija.gov.me