U Odsjeku za obezbjeđenje metrološke sljedivosti vrše se poslovi koji se odnose na:

 • uspostavljanje i održavanje metrološke sljedivosti u Crnoj Gori (nacionalni sistem mjerenja);
 • održavanje mjerne sljedivosti državnih etalona;
 • obezbjeđenje sljedivosti etalona koji se koriste u postupku ovjeravanja mjerila;
 • obezbjeđenje metrološke sljedivosti za laboratorije za kalibracije (etaloniranje), ispitne i kontrolne laboratorije;
 • ispitivanje referentnih materijala koji se koriste za ostvarivanje sljedivosti u oblasti metrologije u hemiji i drugim oblastima mjerenja;
 • razvoj metoda za prenošenje jedinica SI;
 • učešće u realizaciji svjetske vremenske skale UTC;
 • razvoj, uspostavljanje, sprovođenje i usavršavanje metoda za distribuciju vremena;
 • distribuciju i kontrolu distribucije vremena;
 • vođenje upravnih postupaka;
 • sprovođenje metrološke ekspertize;
 • pripremu stručnih osnova za izradu nacrta propisa iz oblasti metrologije;
 • davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje lica za obavljanje poslova u oblasti metrologije;
 • učešće u inovativno razvojnim projektima;
 • obavljanje poslova u vezi sa priznavanjem i potvrđivanjem mogućnosti kalibracije i mjerenja u okviru aranžmana o uzajamnom priznavanju CIPM MRA;
 • učešće u poslovima vezanim za rad regionalnih metroloških organizacija iz oblasti metrologije;
 • pripremanje planova osposobljavanja i usavršavanja osoblja u cilju obezbjeđenja kompetentnosti;
 • učešće u pripremi tehničkih specifikacija za postupke nabavke usluge kalibracije državnih etalona;
 • učešće u pripremi tehničkih specifikacija za postupke nabavke laboratorijske opreme;
 • implementaciju, praćenje, analizu i razvoj informaciono-komunikacionih alata za unapređenje poslovnih procesa;
 • obezbjeđenje elektronske dostupnosti podataka i informacija zainteresovanim stranama;
 • izvršavanje poslova vezanih za uspostavljanje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom;
 • davanje stručnog mišljenja i stručne pomoći iz oblasti metrologije.

KONTAKT

Načelnik:

Miloš Mujović, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail: milos.mujovic@metrologija.gov.me