Klik na lab2023-02-15T12:29:07+00:00

U donjem desnom uglu periodnog sistema elemenata, na samom dnu sedamnaeste grupe, sakrio se jedan dobro nam poznati element. [...]

U ovo hladno zimsko vrijeme rijetko što prija kao šoljica toplog čaja čije pare ispunjavaju prostoriju raznim aromama. Ispijajući [...]

Stipse ili alauni zasebna su klasa dvostrukih soli koje opisuje opšta formula M(I)M(III)(SO4)2x12H2O, gdje je M(I) neki jednovalentni, a [...]

Sa hromovom i aluminijumovom stipsom ste se susreli u prošlom članku, u kojem smo objasnili kako zbog svojstva izomorfije [...]

Fascinantno je koliko je istorije, nauke i nepoznanica skriveno pod okriljem jedne (obične) kapi. Istina, nije riječ o kapi [...]