Aktivnosti

U Laboratoriji za ovjeravanje etilometara sprovodi se ovjeravanje etilometara koji se koriste u oblasti bezbjednosti saobraćaja, u funkciji zaštite imovine, životne sredine, prirodnih resursa, zaštite na radu i zaštite od nezgoda. Shodno Uredbi o zakonskim mjerilima za koja je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl. list CG“, br. 81/09 i 13/17) i Pravilniku o rokovima redovnog ovjeravanja zakonskih mjerila („Sl. list CG“, br. 86/09 i 13/17), etilometri moraju imati odobren tip i biti ovjereni, a rok redovnog ovjeravanja ovih mjerila jeste jedna godina, odnosno šest mjeseci u slučaju kada je proizvođač etilometara deklarisao stabilnost metroloških karakteristika na šest mjeseci.

Kao referentni materijal pri pregledu etilometara koristi se rastvor etanola u vodi u četiri različite koncentracije iz opsega od 0 mg/l do 2 mg/l.

Zavod za metrologiju obezbjeđuje pomenute rastvore iz Direkcije za mere i dragocene metale Republike Srbije, koja ima objavljen CMC u bazi podaka BIPM, čime je ostvarena metrološka sljedivost i u ovoj oblasti u Crnoj Gori.

Metrološka oprema

Oprema za pregled etilometara sastoji se od: simulatora etanolskih para poznatih koncentacija sa tri redno vezane posude, generatora vazduha sa regulatorom, mjerača protoka, referentnih materijala i usnika.

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:

MSc. Ana Stanišić
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  ana.stanisic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:

Tomo Božović, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  tomo.bozovic@metrologija.gov.me