Sektoru za ovjeravanje mjerila vrše se poslovi koji se odnose na:

 • ocjenjivanje usaglašenosti mjerila koja se koriste u funkciji prometa roba i usluga, zaštite zdravlja ljudi i životinja, opšte bezbjednosti, imovine, životne sredine i prirodnih resursa, zaštite na radu, saobraćaja i zaštite od nezgoda sa metrološkim zahtjevima, kao i provjere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mjernih posuda;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja za vršenje poslova za pripremu mjerila za ovjeravanje;
 • razvijanje, uspostavljanje i primjenu metoda ispitivanja količine prethodno upakovanih proizvoda;
 • uspostavljanje i razvijanje metoda ispitivanja mjerila koja su definisana Zakonom o metrologiji i pratećim podzakonskim propisima;
 • učešće u naučnoistraživačkim projektima;
 • davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje lica za obavljanje poslova u oblasti metrologije;
 • izradu studija, elaborata i analiza iz oblasti metrologije;
 • pripremu stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti metrologije;
 • vođenje baze podataka o ovjerenim mjerilima;
 • vođenje baze podataka o vlasnicima/korisnicima mjerila;
 • ažuriranje potrebnih podataka u cilju obezbjeđenja produkcije sistema za elektronsko upravljanje dokumentacijom koja se odnosi na ovjerena mjerila – eDMS;
 • bezbjednost i zaštitu informacionog sistema Zavoda;
 • obradu i dostavu statističkih podataka;
 • izvršavanje poslova vezanih za uspostavljanje i održavanje sistema kvaliteta.

Laboratorije u okviru Sektora za ovjeravanje mjerila:

KONTAKT

Pomoćnik direktorice:

MSc Zoran Ćetković
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  zoran.cetkovic@metrologija.gov.me