U Sektoru za ovjeravanje mjerila vrše se poslovi koji se odnose na:

  • prvo, redovno i vanredno ovjeravanje mjerila koja se koriste u funkciji prometa roba i usluga, zaštite zdravlja ljudi i životinja, opšte bezbjednosti, imovine, životne sredine i prirodnih resursa, zaštite na radu, zaštite od nezgoda i saobraćaja, kao i provjere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mjernih posuda;
  • utvrđivanje ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja za vršenje poslova za pripremu mjerila za ovjeravanje;
  • razvijanje, uspostavljanje i primjenu metoda ispitivanja količina prethodno upakovanih proizvoda;
  • davanje stručnog mišljenja iz oblasti zakonske metrologije;
  • vođenje baze podataka o ovjerenim mjerilima;
  • pripremu stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti metrologije;
  • izvršavanje poslova vezanih za uvođenje sistema kvaliteta i dr.

KONTAKT

Pomoćnik direktorice:

Zoran Ćetković
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  zoran.cetkovic@metrologija.gov.me