Aktivnosti

U Laboratoriji za jonizujuće zračenje vrše se poslovi koji se odnose na:

  • kalibraciju uređaja za mjerenje koncentracije radona u vazduhu za crnogorske i inostrane laboratorije koje se bave jonizujućim zračenjem;
  • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti koncentracije radona u vazduhu u Crnoj Gori prenosom jedinice koncentracije radona u vazduhu sa državnog etalona na sekundarne i radne etalone koncentracije radona u vazduhu;
  • učešće u međulaboratorijskim poređenjima;
  • učešće u domaćim i inostranim naučnim istraživanjima u svrhu poboljšanja kvaliteta kalibracije i unapređenja mogućnosti Laboratorije za jonizujuće zračenje (širi opseg mjerenja i veća preciznost).

U cilju potvrđivanja kompetentnosti za obavljanje kalibracije mjerila/etalona Laboratorija za jonizujuće zračenje je obavila kalibraciju instrumenta RAD7 koji je u vlasništvu Prirodno-matematičkog fakulteta i pripremila odgovarajuća Uvjerenja o kalibraciji. Postupak kalibracije, odrađen je nakon instaliranja radonske komore, radioaktivnih izvora i provjere njihove funkcionalnosti.

Državni etalon

Državni etalon predstavlja uređaj AlphaGuard DF2000, proizvođača Bertin Instruments iz Savezne Republike Njemačke. Ovaj uređaj AlphaGuard je opšteprihvaćen kao etalon u laboratorijama širom svijeta.

Šema sljedivosti

Laboratorija za jonizujuće zračenje realizuje aktivnosti u cilju obezbjeđenja sljedivosti mjerenja u oblasti koncentracije radona u vazduhu u Crnoj Gori u opsegu od 2 Bq/m3 do 2000000 Bq/m3.

Kalibracija uređaja nižih klasa tačnosti obavlja se opremom Laboratorije za jonizujuće zračenje, pri čemu se jedinica koncentracije radona u vazduhu metodom direktnog poređenja prenosi na etalone nižih klasa tačnosti, preko kojih se jedinica koncetracije radona u vazduhu prenosi do korisnika u Crnoj Gori.

Kalibracija etalona

U akreditovanom području u Laboratoriji za jonizujuće zračenje se obavljaju kalibracije mjernih uređaja za mjerenje koncentracije radona u vazduhu u opsegu od 2 Bq/m3 do 20 000 Bq/m3.

Opseg akreditacije Laboratorije za jonizujuća zračenja

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:

Goran Vukoslavović, dipl. ing
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:
Dejan Kastratović. dipl. fiz.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  dejan.kastratovic@metrologija.gov.me