Aktivnosti

U Laboratoriji za pritisak vrše se poslovi koji se odnose na:

 • ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje državnog etalona pritiska u Crnoj Gori;
 • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti pritiska u Crnoj Gori prenosom jedinice pritiska sa državnog etalona na sekundarne i radne etalone pritiska;
 • razvoj mjernih metoda za prenošenje jedinice pritiska;
 • kalibracija mjerila pritiska:
  • elektromehaničkih manometara u opsegu od -0,95 bar do 1200 bar;
  • elektromehaničkih manometara za mjerenje apsolutnog pritiska u opsegu od 10 mbar do 2 bar;
 • učešće u međulaboratorijskim poređenjima;
 • utvrđivanje propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva za ispitivanje tipa mjerila za mjerila pritiska;
 • ovjeravanje mjerila pritiska:
  • manometri za mjerenje pritiska u pneumaticima;
  • manometri za mjerenje krvnog pritiska;
  • manometri za mjerenje pritiska koji se koriste u funkcije zaštite imovine, životne sredine, prirodnih resursa, zaštite na radu i zaštite od nezgoda.

Državni etalon

U Laboratoriji za pritisak čuvaju se i održavaju državni etaloni pritiska u Crnoj Gori i to:

 • gasna vaga pritiska 0 bar – 25 bar;
 • uljna vaga pritiska 6 bar – 1200 bar;
 • elektromehanički manometar – 0,95 bar – 1 bar, relativni pritisak;
 • elektromehaničko mjerilo apsolutnog pritiska – barometar 750 hPa – 1150 hPa.

Šema sljedivosti

U Laboratoriji za pritisak vrše se poslovi koji se odnose na obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti pritiska u Crnoj Gori prenosom jedinice pritiska sa državnog etalona na sekundarne i radne etalone pritiska. Laboratorija za pritisak posjeduje etalonsku opremu koja je kalibrisana u Institutu za kovinske materijale i tehnologije – Laboratorija za metrologiju tlaka (IMT-LMT), Ljubljana Slovenija i u Laboratoriji za pritisak, Zavoda za metrologiju.

Kalibracija etalona

U Laboratoriji za pritisak vrše se poslovi koji se odnose na kalibraciju mjerila pritiska:

 • elektromehaničkih manometara u opsegu od -0,95 bar do 1200 bar (relativni pritisak);
 • elektromehaničkih manometara za mjerenje apsolutnog pritiska u opsegu od 100 mbar do 2 bar.

Opseg akreditacije Laboratorije za pritisak

Ovjeravanje mjerila

U Laboratoriji za pritisak se sprovodi postupak pregleda mjerila pritiska da bi se utvrdila ispunjenost propisanih metroloških zahtjeva u cilju ovjeravanja mjerila pritiska:

 • manometara za mjerenje pritiska u pneumaticima;
 • manometara za mjerenje krvnog pritiska;
 • manometara koji se koriste u oblasti zaštite imovine, životne sredine i prirodnih resursa, zaštite na radu i zaštite od nezgoda.

Odobrenje tipa mjerila

U cilju provjere ispunjenosti propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva za određivanje tipa mjerila, Laboratorija za pritisak sprovodi postupak za izdavanje Rješenja o odobrenju tipa mjerila iz oblasti mjerenja pritiska, u skladu sa Uredbom o zakonskim mjerilima za koje je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl. list CG”, br. 81/09):

 • manometara za mjerenje pritiska u pneumaticima;
 • manometara za mjerenje krvnog pritiska;

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:


Goran Vukoslavović, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:

Dejan Sokić, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  dejan.sokic@metrologija.gov.me