Aktivnosti

U Laboratoriji za električnu snagu realizuju se poslovi koji se odnose na:

 • ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje državnog etalona električne snage u Crnoj Gori;
 • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti električne snage u Crnoj Gori prenosom jedinice električne snage sa državnog etalona na sekundarne i radne etalone;
 • razvoj mjernih metoda za prenošenje jedinice električne snage;
 • utvrđivanje propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva za određivanje tipa mjerila za brojila električne energije;
 • učešće u međulaboratorijskim poređenjima;
 • ovjeravanje brojila električne energije.

Državni etalon

Državni etalon je etalonski uređaj za ispitivanje brojila električne energije proizvođača MTE, tipa PTS 400.3. Klasa tačnosti uređaja je 0,02, a služi za mjerenje aktivne, reaktivne i prividne energije u trožičnom ili četvorožičnom kolu sa integrisanom greškom mjerenja. Laboratorija za električnu snagu posjeduje mogućnosti za istovremeno ispitivanje 3 brojila električne energije klasa tačnosti 0,2S; 0,5S; 1 i 2, aktivne električne energije i klasa tačnosti 2 i 3 reaktivne električne energije. Prenosivi referentni standard PRS 400.3 ima integrisane sljedeće funkcije:

 • simultano testiranje do tri mjerila ili tesitranje multi-funkcionalnog mjerila;
 • internu memoriju za mjerene rezultate;
 • vektorski dijagram;
 • mjerenje aktivne, reaktivne i prividne energije u trožičnom i četvorožičnom kolu s integrisanim mjerenjem greške;
 • mjerenje napona, kao i mjerenje struje, direktno ili preko strujnog transformatora;
 • mjerenje aktivne, reaktivne i prividne snage;
 • fazni ugao, faktor snage i mjerenje frekvencije.

Ovjeravanje mjerila

U Laboratoriji za električnu snagu se sprovodi postupak pregleda brojila električne energije da bi se utvrdila ispunjenost propisanih metroloških zahtjeva u cilju ovjeravanja brojila električne energije:
 • brojila električne energije klasa tačnosti 0,2S; 0,5S; 1 i 2 aktivne električne energije;
 • brojila električne energije klasa tačnosti 2 i 3 reaktivne električne energije.

Odobrenje tipa mjerila

U cilju ispunjenosti propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva za određivanje tipa mjerila, Laboratorija za električnu snagu sprovodi postupak ispitivanja tipa brojila električne energije u skladu s Uredbom o zakonskim mjerilima za koje je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl. list CG”, br. 81/09).

Šema sledljivosti

Laboratorija za električnu snagu odgovorna je za obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti mjerenja električne snage u Crnoj Gori, odnosno prenos mjernih jedinica električne snage prema krajnjim korisnicima. Laboratorija za električnu snagu ostvaruje sljedivost preko etalonskog uređaja za ispitivanje brojila električne energije a čija se kalibracija vrši u laboratorijama nacionalnih metroloških instituta ili ovlašćenih instituta (EURAMET Designated Institutes) koji imaju objavljen CMC u BIPM KCDB ili su akreditovani od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA sporazuma.

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:
Milan Perović, Spec. App.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  milan.perovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:
Dejan Sokić, dipl. ing
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  dejan.sokic@metrologija.gov.me