U Laboratoriji za električnu snagu realizuju se poslovi koji se odnose na:

  • ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje državnog etalona električne snage u Crnoj Gori;
  • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti električne snage u Crnoj Gori prenosom jedinice električne snage sa državnog etalona na mjerila (brojila električne energije);
  • ovjeravanje (pregled i žigosanje) jednofaznih i trofaznih brojila električne energije (klasa tačnosti 0,2S; 0,5S; 0,5; 1; 2 i A; B; C aktivne električne energije i klasa tačnosti 1, 2 i 3 reaktivne električne energije).

U okviru programa „Tehnička podrška za usklađivanje i implementaciju EU zakonodavnog okvira u oblasti unutrašnjeg tržišta – IPA 2014“, u decembru 2020. godine isporučen je i instaliran novi mjerni sistem proizvodnje ZERA, tipa MTS 320. U okviru sistema ugrađen je etalon električne snage klase tačnosti 0,008, uz pomoć kojeg se mogu pregledati sve vrste jednofaznih i trofaznih brojila električne energije (klasa tačnosti 0,2S; 0,5S; 0,5; 1; 2 i A; B; C aktivne električne energije, i klasa tačnosti 1, 2 i 3 reaktivne električne energije). Mjerni sistem ima mogućnost istovremenog ispitivanja 20 brojila električne energije. Budući da je prvih pet mjesta predviđeno za pregled brojila tipa ,,SMART METERING“ stvoreni su uslovi da se i u Crnoj Gori mogu obaviti pregledi brojila električne energije ovoga tipa što će omogućiti značajno unapređenje usluga u ovoj oblasti. Do sada nije bilo mogućnosti za zvanično ispitivanje brojila ovog tipa u Crnoj Gori, tako da se ovaj tip brojila može ispitati u slučaju žalbi zainteresovanih strana koji sumnjaju u tačnost mjerenja a što je od posebne važnosti kada je riječ o zaštiti potrošača.

Nakon održanih obuka vezanih za primjenu pomenutog sistema u decembru 2020. godine i junu 2021. godine, etalon električne snage koji je u njemu ugrađen, preuzeo je ulogu državnog etalona električne snage u Crnoj Gori.

Državni etalon

Državni etalon u oblasti električne snage u Crnoj Gori je proizvodnje ZERA, tipa MTS 320. Klasa tačnosti uređaja je 0,008, a služi za mjerenje aktivne, reaktivne i prividne električne energije u trožičnom ili četvorožičnom kolu sa integrisanom greškom mjerenja. Etalon je kalibrisan od strane Direkcije za mere i dragocene metale, sa Uverenjem o etaloniranju broj 393-2/1-01-2822/2 od 19.11.2020. godine.

Kapacitet mjernog sistema (slika 1.) je 20 mjernih mjesta  od kojih je prvih pet opremljeno za ispitivanje brojila električne energije tipa ,,SMART METERING”. Ovaj sistem ima i mogućnost nadogradnje ostalih 15 mjesta kako bi se i na tim mjestima mogla ispitivati brojila ovog tipa.


Slika 1. Mjerni sistem za ispitivanje brojila električne energije proizvođača ZERA

Državni etalon je prikazan na slici 2.

Slika 2. Državni etalon proizvođača ZERA, tipa MTS 320

Šema sljedivosti

Laboratorija za električnu snagu odgovorna je za obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti mjerenja električne snage u Crnoj Gori, odnosno za prenos mjernih jedinica električne snage prema krajnjim korisnicima.

Metrološka sljedivost se ostvaruje preko etalonskog uređaja za ispitivanje brojila električne energije, čija se kalibracija vrši u laboratorijama Nacionalnih metroloških instituta (NMI) ili ovlašćenih instituta (EURAMET Designated Institutes) koji imaju objavljen CMC u BIPM KCDB, ili su akreditovani od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA sporazuma.

Ovjeravanje mjerila

U Laboratoriji za električnu snagu se sprovodi postupak pregleda brojila električne energije da bi se utvrdila ispunjenost propisanih metroloških zahtjeva u cilju ovjeravanja brojila električne energije:

  • brojila električne energije klasa tačnosti 0,2S; 0,5S; 0,5; 1; 2 i A; B; C aktivne električne energije; i
  • brojila električne energije klasa tačnosti 1, 2 i 3 reaktivne električne energije.

Odobrenje tipa mjerila

U cilju ispunjenosti propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva za određivanje tipa mjerila, Laboratorija za električnu snagu sprovodi postupak ispitivanja tipa brojila električne energije u skladu s Uredbom o zakonskim mjerilima za koje je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl. list CG”, br. 81/09 i 013/17).

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:

Spec. Sci Jovana Vukoslavović
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  jovana.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:

Milan Perović, Spec. App.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  milan.perovic@metrologija.gov.me