Novosti

Home/Novosti

Nova Potvrda o akreditaciji

2021-07-08T11:56:01+00:00

Implementacija Sistema menadžmenta kvalitetom (SMK) prema međunarodnom standardu MEST EN ISO/IEC 17025.2018 - Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje u Zavodu za metrologiju se kontinuirano sprovodi od samog uspostavljanja nacionalnih kalibracionih laboratorija.  Primjena ovog standarda omogućila je korisnicima usluga Zavoda potvrdu međunarodno priznatih rezultata mjerenja i kalibracija što je i potvrđeno još 2014. od strane  Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), koja je potpisnica EA MLA sporazuma, kao i  Akreditacionog tijela Crne Gore (ATCG). Međunarodna organizacija za standarde (ISO) je 2017. izdala novu verziju ovog standarda i sve laboratorije koje imaju akreditaciju prema ovom međunarodnom standardu bile su u [...]

Nova Potvrda o akreditaciji2021-07-08T11:56:01+00:00

Obuka u Laboratoriji za električnu snagu

2021-06-30T11:58:36+00:00

U Zavodu za metrologiju održana je druga po redu online obuka za primjenu nove opreme u Laboratoriji za električnu snagu. Obuka je održana 22. i 23. juna 2021. i pohađali su je službenici Zavoda Jovana Vukoslavović, Dejan Sokić i Srđan Aligrudić iz Sektora za ovjeravanje mjerila. Obuku su vodili Bojan Arsić i Ivana Živanović iz beogradske kompanije TECTRA DOO, koja je i  isporučila i instalirala sistem za ispitivanje brojila električne energije. Podsjećamo da je Zavodu za metrologiju početkom decembra 2020. isporučena  vrijedna mjerna oprema iz nacionalnog programa IPA 2014, za unapređenje rada Laboratorije za električnu snagu, Laboratorije za električne veličine, [...]

Obuka u Laboratoriji za električnu snagu2021-06-30T11:58:36+00:00

EURAMET Generalna skupština

2021-06-30T11:55:24+00:00

Petnaesta Generalna skupština Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) održana je on-line u periodu od 7. do 9. juna 2021. Zasjedanju Generalne skupštine prisustvovao je pomoćnik v. d. direktorice Zavoda za metrologiju Goran Vukoslavović. Na Generalnoj skupštini predstavljen je nacrt i odobrena je EURAMET Strategija do 2030. Kao glavni ciljevi Strategije naglašeni su: angažman i uključenje krajnjih korisnika kroz Evropsku metrološku mrežu, saradnja o kooperacija u oblastima istraživanja, podrška razvoju evropske infrastrukture kvaliteta, jačanje saradnje sa insitucijama Evropske unije  i vladama država članica, kao i jačanje saradnje među državama članicama i  ostalim međunarodnim institucijama. Kao dio EURAMET Strategije predstavljeni su [...]

EURAMET Generalna skupština2021-06-30T11:55:24+00:00

Vebinar o standardu MEST ISO 20400:2018

2021-06-09T06:27:46+00:00

Predstavnice Zavoda za metrologiju Ivona Mugoša i Dea Radević pratile su 18. maja 2021. vebinar pod nazivom “Tumačenje standarda MEST ISO 20400:2018, Održive nabavke – Smjernice" u organizaciji Instituta za standardizaciju Crne Gore. Cilj organizovanja vebinara bio je, kako su naveli u Institutu za standardizaciju, da pomogne u razumijevanju i tumačenju standarda MEST ISO 20400:2018, Održive nabavke – Smjernice, kako bi polaznicima bila olakšana njegova primjena u praksi.  Taj standard usmjeren je na organizacije svih veličina, u javnom i privatnom sektoru, bez obzira na njihovu djelatnost, jer se odnosi na svaku odluku o nabavci. MEST ISO 20400:2018, Održive nabavke – Smjernice, je [...]

Vebinar o standardu MEST ISO 20400:20182021-06-09T06:27:46+00:00

Srednjoročni budžetski okvir za budžetske korisnike

2021-06-09T06:23:33+00:00

V. d. direktorice Zavoda za metrologiju MSc Gordana Bajić, pomoćnik direktorice MSc Zoran Ćetković, načelnica Službe za opšte poslove i finansije Zdenka Popović i službenica Službe za opšte poslove i finansije Ivona Mugoša prisustvovali su 1. juna 2021. seminaru pod nazivom „Srednjoročni budžetski okvir za budžetske korisnike“. Seminar je organizovalo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i inostrana konsultantska kompanija ECORYS u konzorcijumu sa kompanijama Sofreco i ECG. Organizovanje seminara dio je projekta Evropske unije za unapređenje sistema budžetiranja, višegodišnjeg okvira budžeta i sistema unutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru. Osnovne teme koje su na seminaru prezentovane odnosile su se na [...]

Srednjoročni budžetski okvir za budžetske korisnike2021-06-09T06:23:33+00:00

Obilježavanje Svjetskog dana metrologije „Mjerenje za zdravlje“

2021-05-20T19:38:10+00:00

Povodom obilježavanja 20. maja - Svjetskog dana metrologije, Zavod za metrologiju publikovao je novu brošuru namjenjenu učenicima, nastavnicima i profesorima osnovnih i srednjih škola, studentima i profesorima Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, ali i svima koji mjerila za zaštitu zdravlja imaju u fokusu profesionalanog djelovanja ili utiču na donošenje odluka značajnih za zaštitu zdravlja.U brošuri pod nazivom „Mjerenje za zdravlje“ predstavljena je djelatnost Zavoda za metrologiju i nacionalnih kalibracionih laboratorija, metrologija kao nauka i njen značaj u raznim oblastima, a naročito njenoj primijeni u oblasti zdravstva.Svjetski dan metrologije ove godine se, u više od 80 država, obilježava upravo temom „Mjerenje za [...]

Obilježavanje Svjetskog dana metrologije „Mjerenje za zdravlje“2021-05-20T19:38:10+00:00

Svjetski dan metrologije 20. maj 2021. “Mjerenje za zdravlje”

2021-05-20T09:04:10+00:00

SVJETSKI DAN METROLOGIJE 20. MAJ 2021. MJERENJA ZA ZDRAVLJE Svjetskim danom metrologije obilježava se godišnjica od potpisivanja Metarske konvencije 20. maja 1875. Taj sporazum pruža osnovu za koherentni mjerni sistem na svjetskom nivou koji podupire naučna otkrića i inovacije, industrijsku proizvodnju i međunarodnu trgovinu, kao i unapređenje kvaliteta života i zaštitu životne sredine na globalnom nivou. Tema Svjetskog dana metrologije za 2021. je „Mjerenje za zdravlje“. Ta tema odabrana je da bi se stvorila svijest o važnoj ulozi koju mjerenje igra u našem zdravlju, a samim tim i u dobrobiti svakog [...]

Svjetski dan metrologije 20. maj 2021. “Mjerenje za zdravlje”2021-05-20T09:04:10+00:00

WELMEC WG5 sastanak

2021-05-18T05:58:29+00:00

Predstavnik Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković pratio je 12. maja 2021. online sastanak WELMEC e.V. Radne grupe 5 (WG5), koja se bavi metrološkim nadzorom u evropskim okvirima. WELMEC WG5 zadužena je za koordinaciju i saradnju u domenu metrološkog nadzora nad mjernim instrumentima koji se stavljaju na tržište, kao i upotrebu mjernih jedinica, kao ključnog elementa kontrole nad mjernim instrumentima. Na sastanku je više riječi bilo o istraživanjima i glavnim problemima u primjeni direktiva Evropske unije za mjerne instrumente (MID) i vage sa neautomatskim funkcionisanjem (NAWI), zatim o pristupu sertifikatima MID i NAWI direktiva, projektima koji se odnose na sprave za [...]

WELMEC WG5 sastanak2021-05-18T05:58:29+00:00

Posjeta predstavnika Ministarstva ekonomskog razvoja

2021-05-10T07:00:51+00:00

U Zavodu za metrologiju 29. aprila 2021. održan je sastanak predstavnika Ministarstva ekonomskog razvoja, iz Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju, i predstavnika Zavoda za metrologiju. Tom prilikom su sa v. d. direktorice Zavoda Gordanom Bajić i pomoćnicima Goranom Vukoslavovićem i Zoranom Ćetkovićem razgovarali Veselin Koprivica, v.d. direktora Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju, načelnik u navedenom Direktoratu Dragan Vukčević i samostalna savjetnica Jelena Damjanović. V.d. direktorice Zavoda za metrologiju Gordana Bajić predstavila je razvoj metrologije u Crnoj Gori od 2006. i ukazala na izazove koje prate Zavod od samog osnivanja. Ukazala je i na sve ključne segmente kojima se [...]

Posjeta predstavnika Ministarstva ekonomskog razvoja2021-05-10T07:00:51+00:00

Obuka o elektronskoj upravi

2021-04-23T06:04:06+00:00

Predstavnici Zavoda za metrologiju Dea Radević i Aleksandar Jovanović pratili su obuku koju je 22. aprila 2021. organizovalo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija na temu načina unosa podataka, odnosno atributa koji prate određenu uslugu, u platformu koju je kreiralo navedeno Ministarstvo. Na obuci je predstavljena forma unosa usluga za potrebe „Kataloga usluga elektronske uprave“ sa detaljnim objašnjenjem popunjavanja. Obuku je održala samostalna savjetnica  u Direkciji za razvoj elektronskih servisa iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Vanja Lazarević. Podsjećamo da je Zakonom o elektronskoj upravi propisano da je organ, odnosno drugi subjekat, dužan da pripremi i na [...]

Obuka o elektronskoj upravi2021-04-23T06:04:06+00:00