Nove SI definicije

2019-10-17T11:57:09+00:00

Nove definicije za četiri jedinice Međunarodnog sistema jedinica (SI): kilogram, amper, kelvin i mol stupile su na snagu 20. maja 2019. i zasnovane su na fiksnim brojnim vrijednostima prirodnih konstanti: Plankove konstante (h); Elementarnog naelektrisanja (e); Bolcmanove konstante (k) i Avogadrove konstante (NA). Međunarodni sistem jedinica od 20. maja 2019. je sistem u kojem je: Osnovno stanje hiperfinog nivoa frekvencije atoma cezijuma 133 ∆νCs tačno 9 192 631 770 Hz; Brzina svjetlosti u vakuumu c tačno 299 792 458 m/s; Plankova konstanta h tačno 6.626 070 15 × 10 -34J s; Elementarno naelektrisanje e tačno 1.602 176 634 × 10 [...]

Nove SI definicije2019-10-17T11:57:09+00:00

Produžen rok za Foto konkurs

2019-10-10T08:56:59+00:00

Zbog interesovanja učenika srednjih škola,  Zavod za metrologiju produžava rok za slanje fotografija, u sklopu nagradnog Foto konkursa, do 10. novembra 2019. kada se i obilježava Svjetski dan nauke. Učenici mogu učestvovati na konkursu slanjem prijavnog formulara, preuzetog sa linka: https://metrologija.me/foto-konkurs/ i jedne svoje autorske fotografije, na email Zavoda za metrologiju: metrologymontenegro@gmail.com Sve detaljne propozicije Foto konkursa takođe se mogu naći na linku: https://metrologija.me/foto-konkurs/ Foto konkurs namjenjen je  učenicima svih razreda srednjih škola u Crnoj Gori. Tema konkursa je: „Najljepše što možemo doživjeti je ono što je tajanstveno. To je suštinski osjećaj koji stoji u osnovi svake nauke i umjetnosti“ – Albert Ajnštajn [...]

Produžen rok za Foto konkurs2019-10-10T08:56:59+00:00

Radionica: „Hemija svuda oko nas“

2019-10-10T05:53:31+00:00

Zavod za metrologiju, u okviru festivala „Otvoreni dani nauke 2019“, organizuje interaktivnu radionicu pod nazivom „Hemija svuda oko nas“ namjenjenu učenicima osnovnih i srednjih škola. Radionice će biti organizovane u periodu od 2. do 5. oktobra 2019. u terminima od 10:00-15:00 h i 17:00 -19:00 h u Parku dvorca Petrovića u Podgorici. Generalna skupština UN proglasila je 2019. Međunarodnom godinom Periodnog sistema elemenata, jer se ove godine obilježava 150 godina njegovog postojanja. Osnovni cilj organizovanja radionice „Hemija svuda oko nas“ jeste da se školskoj populaciji približe znanja iz grupe prirodnih predmeta (hemija, fizika, priroda, matematika). Tokom četiri dana radionica, biće [...]

Radionica: „Hemija svuda oko nas“2019-10-10T05:53:31+00:00

Obuka u Španiji

2019-09-30T08:24:42+00:00

Predstavnice Zavoda za metrologiju Naina Čuturić Knežević, Alina Musić i Jovana Vukoslavović pohađale su obuku u okviru projekta pod nazivom ,,Podrška za transpoziciju MiFID II direktive i Regulative 2017/54“. Obuku je pohađao i predstavnik Komisije za tržište kapitala Aleksandar Đuričković, kao i Team Leader projekta Kostas Athanasiadis i key expert Dimitar Koychev. Obuka je održana u periodu od 16. do 20. septembra 2019. u Španiji. Predstavnici crnogorskih institucija imali su priliku da posjete Nacionalnu komisiju za tržište hartija od vrijednosti („National Securities Market Commission“ - CNMV) u Madridu i Kraljevski institut i opservatoriju španske mornarice („Royal Institute and Obesrvatory of [...]

Obuka u Španiji2019-09-30T08:24:42+00:00

Obuka o upotrebi fonometara

2019-09-30T08:19:51+00:00

U Zavodu za metrologiju u periodu od 25. do 27. septembra 2019. organizovana je teorijska i praktična obuka iz oblasti pregleda mjerila zvuka, odnosno fonometara. Obuku je održala ekspertica Stanislava Kroneva-Petrovska iz Sjeverne Makedonije. Mjerila zvuka (fonometri) koriste se u postupcima utvrđivanja nivoa buke. Pretežno ih koriste inspekcijski organi lokalnih samouprava, tačnije komunalna policija,  za zaštitu građana od nedozvoljenog nivoa buke. Zavod za metrologiju u prethodnom periodu obezbijedio je neophodnu opremu za pregled mjerila zvuka, a planirano je i uspostavljanje Laboratorije za ovjeravanje fonometara. Shodno tome, vlasnici mjerila zvuka će svoju zakonsku obavezu ovjeravanja moći da obave u Zavodu za [...]

Obuka o upotrebi fonometara2019-09-30T08:19:51+00:00

Seminar o procjeni malih i srednjih preduzeća

2019-09-27T07:04:16+00:00

Predstavnik Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković prisustvovao je seminaru na kojem je predstavljen Akt o procjeni malih i srednjih preduzeća (SME) 2019. za Zapadni Balkan i Tursku (SME Policy Index 2019: Western Balkans and Turkey). Na seminaru su predstavljeni rezultati do kojih se došlo u prethodnom periodu, uz zaključak da je Crna Gora lider u regionu u pogledu razvoja malih i srednjih preduzeća koji doprinose razvoju privrede i ekonomije. Kao najznačajniji prostor za unapređenje predstavljena je potreba donošenja prateće legislative i strateških dokumenata. Seminar je održan u Podgorici 20. septembra 2019. uz podršku Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) [...]

Seminar o procjeni malih i srednjih preduzeća2019-09-27T07:04:16+00:00

13 godina Zavoda za metrologiju

2019-09-19T09:59:51+00:00

Zavod za metrologiju 13 godina kvalitetom svojih usluga stvara sigurnost i povjerenje u sistem mjerenja u Crnoj Gori. Kao centar efikasnog metrološkog sistema Zavod za metrologiju konstantno unapređuje usluge iz oblasti zakonske, naučne i industrijske metrologije, kao i kontrole predmeta od dragocjenih metala. Za 13 godina rada uspostavljene su i razvijaju se nacionalne kalibracione laboratorije za oblast metrologije dužine, zapremina, mase, pritiska, električnih veličina, vremena i frekvencije, temperature i vlažnosti. U cilju obezbjeđivanja metrološke sljedivosti u oblasti mjerenja električne snage  uspostavljena je i Laboratorija za električnu snagu. Uspostavljena je i Laboratorija za jonizujuća zračenja, a planirano je i otvaranje  Laboratorije [...]

13 godina Zavoda za metrologiju2019-09-19T09:59:51+00:00

Obuka “Analiza potreba za obukom”

2019-09-19T09:54:40+00:00

Predstavnici Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković, Milena Popović i Anđelika Durutović prisustvovali su predavanju na temu ,,Analiza potreba za obukom''. Predavanje je 18. septembra 2019. održano u Upravi za kadrove i organizovalo se u okviru Twinning projekta pod nazivom „Podrška upravljanju ljudskim resursima u javnom sektoru Crne Gore". Predavanje je održala ekspertica za javnu upravu Darija Gradski iz Ministarstva uprave Republike Hrvatske. Polaznici obuke bili su predstavnici institucija državne uprave i lokalne samouprave. Cilj obuke je unaprijeđenje saradnje navedenih institucija sa Upravom za kadrove, odnosno pokretanje inicijative službenika za dostavljanje potreba za obukama u cilju povećanja efikasnosti rada javne uprave. [...]

Obuka “Analiza potreba za obukom”2019-09-19T09:54:40+00:00

Foto konkurs za učenike srednjih škola

2019-10-10T08:54:29+00:00

Povodom obilježavanja 10. novembra Svjetskog dana nauke, Zavod za metrologiju organizuje Foto konkurs namjenjen  učenicima svih razreda srednjih škola u Crnoj Gori. Tema konkursa je: „Najljepše što možemo doživjeti je ono što je tajanstveno. To je suštinski osjećaj koji stoji u osnovi svake nauke i umjetnosti“ - Albert Ajnštajn Cilj takmičenja je da se učenici podstaknu na kreativni način razmišljanja i da kroz umjetnički i svojsten doživljaj na fotografiji prikažu naučne pojmove i praksu, inovacije, tehniku i tehnologiju, naglašavajući važnu ulogu nauke u društvu i njegovom razvoju, kao i značaj i uticaj nauke u svakodnevici. Učenici mogu učestvovati na konkursu [...]

Foto konkurs za učenike srednjih škola2019-10-10T08:54:29+00:00

Saradnja sa NVO „Mladi Romi“

2019-07-22T10:21:07+00:00

U okviru projekta pod nazivom „Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“ Zavod za metrologiju ostvario je saradnju sa nevladinom organizacijom „Mladi Romi“ iz Herceg Novog. Shodno tome, jedan od korisnika  programa  Sebastijan Baftijari iz  Podgorice  obavljaće tokom  jula i avgusta 2019. stručnu praksu u Zavodu za metrologiju. Sebastijan je po struci hemijski laborant i završio je treći razred Srednje stručne škole „Spasoje Raspopović“. U Zavodu za metrologiju obavljaće praksu u Laboratoriji za masu i imaće mentora koji će pratiti njegov rad. Tokom obavljanja prakse primaće i novčanu naknadu koju obezbjeđuje NVO „Mladi [...]

Saradnja sa NVO „Mladi Romi“2019-07-22T10:21:07+00:00