Novosti

Home/Novosti

Obuka o mjernoj nesigurnosti i kvalitetu softvera

2022-07-29T12:15:32+00:00

U okviru EMPIR projekta pod nazivom „Podrška Evropskoj metrološkoj mreži za matematiku i statistiku” (18NET05 MATHMET Support for a European Metrology Network for mathematics and statistics) održana je obuka, namjenjena predstavnicima država zapadnog Balkana, na temu mjerne nesigurnosti i kvaliteta softvera (Training course on measurement uncertainty and software quality for the Western Balkan Countries). Obuku koja je održana 6. i 7. jula 2022. pratile su predstavnice Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović, Mirjana Radević i Milica Odalović. Tokom obuke predstavljen je značaj procjene i definicija mjerne nesigurnosti, uzroci nastanka mjerne nesigurnosti, kao i o način prikaza rezultata mjerenja. Više riječi bilo [...]

Obuka o mjernoj nesigurnosti i kvalitetu softvera2022-07-29T12:15:32+00:00

Nove najbolje kalibracione i mjerne mogućnosti (CMC) u Zavodu za metrologiju

2022-06-03T12:33:41+00:00

Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM) objavio je četiri nove najbolje kalibracione i mjerne mogućnosti (CMC) Zavoda za metrologiju. Laboratorija za dužinu objavila je 24. maja tri nova CMC, a Laboratorija za temperaturu 1. juna 2022. jedan CMC u oblasti relativne vlažnosti. Osnovni uslov za objavljivanje novih najboljih kalibracionih i mjernih mogućnosti u bazi podataka BIPM-a je uspješno učešće u međulaboratorijskim poređenjima. Laboratorija za dužinu učestvovala je u međulaboratorijskom projektu Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta: EURAMET.L-K4.2015 Calibration of Diameter Standards, EURAMET project 1410, koji se odnosio na CCL (Konsultativni komitet za dužinu) ključno poređenje etalona unutrašnjeg i spoljašnjeg prečnika. [...]

Nove najbolje kalibracione i mjerne mogućnosti (CMC) u Zavodu za metrologiju2022-06-03T12:33:41+00:00

Aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana metrologije

2022-05-26T13:09:40+00:00

Zavod za metrologiju, povodom obilježavanja 20. maja – Svjetskog dana metrologije, organizovao je više promotivnih aktivnosti koje su uključivale saradnju sa obrazovnim institucijama, nevladinim sektorom, kao i sa zainteresovanim građanima. Zavod za metrologiju je 19. maja 2022. organizovao „Otvoreni dan Laboratorije za pritisak“ kada su građani imali mogućnost da provjere tačnost svog mjerila krvnog pritiska. Tokom šest sati, koliko je trajao „Otvoreni dan”, pregledano je 26 manometara.  U Zavodu za metrologiju u 2022. pregledano je nešto više od 100 manometara, dok je u 2021. pregledan 301 manometar za mjerenje krvnog pritiska. Osim navedenog građani su imali priliku i da se [...]

Aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana metrologije2022-05-26T13:09:40+00:00

Treći sastanak WELMEC e.V. Komiteta

2022-05-25T09:26:40+00:00

Pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković prisustvovao je, kao delegat, trećem sastanku Komiteta Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji (WELMEC e.V.) koji je održan u periodu od 11. do 13. maja 2022. Na sastanku su predstavnici Evropske komisije, Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) i Evropske akreditacije predstavilli referentne teme iz svoje nadležnosti, a održane su i prezentacije predstavnika drugih relevantnih institucija (OIML, AQUA, CECIP i CECOD). Na sastanku je identifikovana i potreba o izmjeni evropskih direktiva iz oblasti metrologije, imajući u vidu, kako je istaknuto, tehnološki napredak, iskustva i izazove u primjeni odredbi navedenih direktiva. Sastanak je vodio predsjedavajući [...]

Treći sastanak WELMEC e.V. Komiteta2022-05-25T09:26:40+00:00

Metrologija u digitalnoj eri

2022-05-20T09:37:39+00:00

Svjetski dan metrologije – 20. maj 2022. Metrologija u digitalnoj eri Svjetskim danom metrologije obilježava se godišnjica od potpisivanja Metarske konvencije 20. maja 1875. Taj sporazum pruža osnovu za koherentni mjerni sistem na svjetskom nivou koji potpomaže naučna otkrića i inovacije, industrijsku proizvodnju i međunarodnu trgovinu, kao i unapređenje kvaliteta života i zaštitu životne sredine na globalnom nivou. Tema Svjetskog dana metrologije za 2022. je „Metrologija u digitalnoj eri“. Ta tema odabrana je jer je digitalna tehnologija revolucionarna za našu zajednicu i jedan je od izazovnijih trendova u današnjem društvu. [...]

Metrologija u digitalnoj eri2022-05-20T09:37:39+00:00

Obilježavanje Svjetskog dana metrologije „Otvoreni dan Laboratorije za pritisak“

2022-05-16T09:12:33+00:00

Povodom obilježavanja 20. maja - Svjetskog dana metrologije, Zavod za metrologiju 19. maja 2022. od 9:00 do 15:00 sati organizuje „Otvoreni dan Laboratorije za pritisak“ kada će građani imati mogućnost da provjere tačnost svog mjerila krvnog pritiska. Građani se često interesuju na koji način mogu provjeriti mjerila koja posjeduju u svojim kućnim apotekama. Iz toga razloga smo i odlučili da navedenog dana omogućimo provjeru tačnosti mjerila krvnog pritiska za sve zainteresovane, potpuno besplatno. Na osnovu Zakona o metrologiji, vlasnici, korisnici i lica koja upotrebljavaju mjerila, dužni su da postavljaju, koriste i održavaju zakonska mjerila na način kojim se obezbjeđuje propisana [...]

Obilježavanje Svjetskog dana metrologije „Otvoreni dan Laboratorije za pritisak“2022-05-16T09:12:33+00:00

Posjeta studenata Fakulteta primijenjene nauke

2022-04-18T12:22:17+00:00

Studenti druge godine Fakulteta primijenjene nauke Univerziteta Donja Gorica, sa studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo, posjetili su 15. aprila 2022. Zavod za metrologiju. Studenti su se, tokom predavanja, upoznali sa pojmom metrologije kao nauke, granama metrologije, djelatnošću i radom Zavoda i nacionalnih kalibracionih laboratorija. Osim navedenog, dio praktične nastave organizovan je i u Laboratoriji za električne veličine gdje je predavanje održala zamjenica rukovoditelja laboratorije Jovana Vukoslavović. Studenti su imali priliku da obave mjerenja električnog napona, struje i otpornosti, kao i proračune mjerne nesigurnosti. Posjeta studenata Univerziteta Donja Gorica organizovana je kao jedna od aktivnosti u sklopu obilježavanja 20. maja Svjetskog [...]

Posjeta studenata Fakulteta primijenjene nauke2022-04-18T12:22:17+00:00

Studenti Metalurško-tehnološkog fakulteta u Odjeljenju za dragocjene metale

2022-04-14T13:56:03+00:00

U okviru obavljanja stručne prakse za studijsku 2021/22. godinu u Odjeljenju za dragocjene metale Zavoda za metrologiju od 15. marta 2022. boravi pet studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta (MTF). Sa studijskog programa Hemijska tehnologija u Odjeljenju za dragocjene metale, planirano je da  stručnu praksu završe Jasna Markuš, Milena Bakrač i Bojana Vojinović, a sa studijskog programa Zaštita životne sredine Tijana Pićurić i Semir Ćeman. Stručna praksa obavezan je predmet na Metalurško-tehnološkom fakultetu i izvodi se u trajanju od 45 sati, tokom šest sedmica. Studenti vode Dnevnik stručne prakse i pripremaju Izvještaj o obavljenoj stručnoj praksi kojeg brane na završnom ispitu predmeta. Studenti [...]

Studenti Metalurško-tehnološkog fakulteta u Odjeljenju za dragocjene metale2022-04-14T13:56:03+00:00

Obuka u Laboratoriji za pritisak

2022-04-11T11:53:57+00:00

Laboratoriji za pritisak Zavoda za metrologiju 21. marta 2022. isporučeni su etaloni za međulaboratorijsko poređenje. Shodno tome, u Laboratoriji za pritisak održana je obuka u periodu od 22. do 28. marta 2022. koju je vodio prof. dr  Janez Šetina sa Instituta za kovinske materijale i tehnologije (IMT) iz Ljubljane, Slovenija. Tokom obuke obavljene su pripreme za međupoređenje etalona Zavoda za metrologiju. Povezivanje etalona i prva probna mjerenja obavljena su sa etalonom proizvođača DH Instruments, model RPM4 D-A3000-L/A0030, opsega ATM do 3000 Pa. Obavljena su i mjeranja apsolutnog pritiska i apsolutnog pritiska A na preciznom indikatoru pritiska PACE 1000, kao i [...]

Obuka u Laboratoriji za pritisak2022-04-11T11:53:57+00:00

Konkurs za studente Fakulteta za dizajn i multimediju

2022-04-08T08:30:21+00:00

U cilju uspješne saradnje, razmjene ideja, kao i zajedničke promocije, Zavod za metrologiju poziva studente Fakulteta za dizajn i multimediju Univerziteta Donja Gorica da iskažu kreativnost, ideje i rješenja za osmišljavanje vizuelne prepoznatljivosti Zavoda za metrologiju. Studenti Fakulteta za dizajn i multimediju posjetili su Zavod za metrologiju 1. aprila 2022. kada su imali priliku da se upoznaju sa pojmom metrologije kao nauke, djelatnošću Zavoda i aktivnostima u nacionalnim kalibracionim laboratorijama. S obzirom na navedeno, studenti imaju osnovne informacije o tome koje su nadležnosti Zavoda za metrologiju i na koji način su se poslednjih godina obavljale promotivne aktivnosti, čiji sastavni dio [...]

Konkurs za studente Fakulteta za dizajn i multimediju2022-04-08T08:30:21+00:00