Novosti

Home/Novosti

Ugovor o saradnji sa Srednjom stručnom školom „Spasoje Raspopović“

2022-12-29T10:11:16+00:00

Direktorica Zavoda za metrologiju Gordana Bajić i direktor Srednje stručne škole „Spasoje Raspopovic" Vesko Mihailović potpisali su 26. decembra 2022. sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji kojim se regulišu međusobna prava i obaveze u cilju realizacije i afirmacije obrazovnih programa i saradnje koja će omogućiti školovanja stručnjaka za obrazovne programe za koje je škola verifikovana. Saradnja između Zavoda za metrologiju i SSŠ „Spasoje Raspopovic” biće realizovana i u oblastima koje se odnose na učešća u određenim oblicima nastave i učenja na radnom mjestu iz predmeta za kojima se ukaže potreba.  Saradnja će se posebno odnositi na školski program za sektor „Obrađivač plemenitih [...]

Ugovor o saradnji sa Srednjom stručnom školom „Spasoje Raspopović“2022-12-29T10:11:16+00:00

Klik na lab – Dragocjeni metali

2022-12-27T14:36:46+00:00

Zavod za metrologiju od 28. decembra 2022. nastavlja sa online aktivnošću pod nazivom “Klik na lab” čiji je cilj zainteresovati mlade za svijet nauke. U novom ciklusu donosimo priče o dragocjenim metalima: zlatu, srebru, platini i paladijumu. Priče o dragocjenim metalima uvijek privlače posebnu pažnju, a s obzirom na to da su rijetki i skupocjeni želimo biti upoznati sa svim njihovim karakteristikama. Kroz objave, odnosno tekstove na društvenim mrežama i web stranici Zavoda za metrologiju, navedenom aktivnošću, saznaćete koja su hemijska svojstva na primjer zlata i zašto ga je prilikom izrade nakita potrebno legirati sa drugim metalima. Otkrićete i koja [...]

Klik na lab – Dragocjeni metali2022-12-27T14:36:46+00:00

Standard ISO 14001:2015

2022-12-26T14:12:30+00:00

U saradnji sa privrednim društvom za sertifikaciju i nadzor StandCert iz Beograda u Zavodu za metrologiju 20. i 21. decembra 2022. organizovana je obuka pod nazivom „Interne provjere sistema menadžmenta životnom sredinom prema standardu ISO 14001:2015“ koju je pratila Milica Odalović. Obuku je vodila Branislava Milovanov iz StandCerta koja je predstavila zahtjeve standarda ISO 14001:2015 objašnjavajući termin „predviđeni ishod“, koji, kako je naglasila, označava ono što organizacija predviđa da postigne primjenom svog sistema menadžmenta životnom sredinom. Cilj organizovanja obuke bio je pružanje neophodnih znanja za interne provjeravače o zahtjevima standarda ISO 14001:2015, metodama i tehnikama provjere, vještinama komuniciranja, prikupljanja informacija, [...]

Standard ISO 14001:20152022-12-26T14:12:30+00:00

Naučna tribina „Radon u školama i vrtićima u Crnoj Gori“

2022-12-26T14:07:41+00:00

Predstavnice Zavoda za metrologiju Mirjana Radević i Milica Odalović prisustvovale su 13. decembra 2022. naučnoj tribini na temu „Radon u školama i vrtićima u Crnoj Gori“ na kojoj je izlagač bio akademik Perko Vukotić čije su oblasti naučnog i stručnog angažovanja gama-spektrometrija, neutronska aktivaciona analiza i radioekologija. Podsjećamo da je Zavod za metrologiju 2016. oformio Laboratoriju za jonizujuća zračenja u kojoj se obavlja i kalibracija uređaja za mjerenje koncentracije radona u vazduhu. Laboratorija je opremljena savremenom opremom uz pomoć Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u okviru nacionalnog projekta MNE9004. Radon je plemeniti gas, bez boje, mirisa i ukusa. Izotop [...]

Naučna tribina „Radon u školama i vrtićima u Crnoj Gori“2022-12-26T14:07:41+00:00

Primjena MID i NAWI direktive

2022-11-25T13:57:17+00:00

U organizaciji Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji (WELMEC e.V.) 23. novembra 2022. održan je online seminar na temu izazova u primjeni MID i NAWI kojeg je pratio pomoćnik direktorice Zoran Ćetković. Osnovne teme seminara bile su perspektiva zakonske metrologije sa gledišta Evropske komisije, pozicija MID i NAWI direktive, kao i mišljenja predstavnika industrije mjernih uređaja. Razmatrane su i teme koje su se odnosile na mjerne uređaje u digitalnoj transformaciji, društvene izazove u odnosu na zakonsku metrologiju i mogućnosti za buduću harmonizaciju u toj oblasti. Osnovni izazovi koji su razmatrani su tehnološki razvoj u oblasti mjerenja, digitalna transformacija, različitost odredbi na [...]

Primjena MID i NAWI direktive2022-11-25T13:57:17+00:00

Održana Generalna konferencija za tegove i mjere

2022-11-23T14:15:58+00:00

Direktorica Zavoda za metrologiju Gordana Bajić prisustvovala je 27 Generalnoj konferenciji za tegove i mjere  (CGPM) koja je od 15. do 18. novembra 2022. održana u Versaju u Francuskoj. Konferencija je tijelo putem kojeg države potpisnice Metarske konvencije zajedno donose najvažnije odluke, poput administrativnih, pa sve do onih kojima se unapređuju ili mijenjaju Međunarodni sistem jedinica (SI) i međunarodna vremenska skala (UTC ). Konferencija ima misiju da unapređuje i prati razvojne potrebe naučne zajednice i na adekvatan način odgovara na nove metrološke i naučne izazove. Na Konferenciji se kreiraju dugoročne vizije razvoja koje proističu iz novonastalih globalnih metroloških potreba, a [...]

Održana Generalna konferencija za tegove i mjere2022-11-23T14:15:58+00:00

Međunarodna CROLAB konferencija

2022-11-16T11:45:12+00:00

Udruženje hrvatskih laboratorija CROLAB organizovalo je 17. međunarodnu konferenciju na temu kompetentnosti kalibracionih i ispitnih laboratorija koja je od od 9. do 12. novembra 2022. održana u Cavtatu u Hrvatskoj. Konferenciju su 11. novembra pratili predstavnici Zavoda za metrologiju Jasna Mudreša, Tamara Bošković Begenišić, Gordana Pješčić Bajagić i Miloš Mujović. Konferencija je, kako su organizatori naveli, bila posvećena ulozi laboratorija u privredi, sa ciljem uspostavljana saradnje i razmjene kontakata među laboratorijima CROLAB-a, kao i sa organima hrvatske državne uprave, laboratorijima država okruženja, članicama i budućim članicama Evropske unije. Predstavnici Zavoda za metrologiju prisustvovali su predavanjima i okruglim stolovima u okviru [...]

Međunarodna CROLAB konferencija2022-11-16T11:45:12+00:00

Ovjeravanje etilometara

2022-11-09T15:42:54+00:00

U Laboratoriji za ovjeravanje etilometara Zavoda za metrologiju obavljeno je redovno ovjeravanje, odnosno  provjera ispravnosti, približno 180 etilometara koji se koriste u oblasti bezbjednosti saobraćaja, zaštite na radu i zaštite od nezgoda. Najveći broj mjerila za ovjeravanje - 148, dostavila je Uprava policije. Ovjeravanje etilometara ima izuzetnu važnost za bezbjednost, jer omogućava dobijanje tačnih podataka tokom kontrola u saobraćaju koje sprovodi Uprava policije, nad vozačima vozila u javnom saobraćaju. Ovjeravanje podrazumjeva provjeru usklađenosti sa propisanim metrološkim zahtjevima, nakon čega se etilometar žigoše ukoliko ispunjava, odnosno odbija ukoliko ne ispunjava propisane uslove. U cilju poboljšanja kvaliteta usluga u Zavodu za metrologiju [...]

Ovjeravanje etilometara2022-11-09T15:42:54+00:00

Tehnički komiteti za masu i dužinu

2022-11-09T09:01:09+00:00

Predstavnici Zavoda za metrologiju, tokom septembra i oktobra 2022., pratili su Tehničke komitete za masu i za dužinu. Predstavnici Laboratorije za masu Tamara Bošković Begenišić i Budimir Vidaković prisustvovali su online sastanku Tehničkog komiteta za masu i srodne veličine (EURAMET TC M) koji je od 5. do 8. septembra 2022. održan u organizaciji švedskog metrološkog instituta RISE (Research Institute of Sweden). Sastanak je vodio predsjedavajući Tehničkog komiteta za masu Zoltan Zelenka, a prezentovane su aktivnosti potkomiteta za pritisak, masu, silu, gustinu i tvrdoću. Predstavljeni su i rezultati aktivnih i završenih međulaboratorijskih poređenja, projekat izrade vodiča za kalibraciju vaga sa automatskim [...]

Tehnički komiteti za masu i dužinu2022-11-09T09:01:09+00:00

Međunarodna konferencija IMEKO 2022

2022-10-25T08:52:40+00:00

U organizaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB) Univerziteta u Zagrebu, Centra za transfer tehnologije (CTT) i predstavnika IMEKO Tehničkih komiteta za masu i silu, tvrdoću, pritisak i vibracije (TC3, TC5, TC16 i TC22) od 11. do 13. oktobra 2022. u Cavtatu u Hrvatskoj održana je Međunarodna konferencija IMEKO. Međunarodna konferencija IMEKO, koja se svake godine održava na različitim destinacijama širom svijeta, obezbjeđuje razmjenu informacija između metrologa, članova međunarodnih naučnih grupacija, proizvođača mjerne opreme, inženjera i studenata koji rade u oblasti različitih fizičkih veličina, kao i promociju razumijevanja osnova i principa mjerenja, sljedivosti i mjernih nesigurnosti. Konferenciju su pratile predstavnice Zavoda [...]

Međunarodna konferencija IMEKO 20222022-10-25T08:52:40+00:00