Novosti

Home/Novosti

Provjera opreme iz IPA 2014 projekta

2021-02-26T13:02:57+00:00

U Zavodu za metrologiju 19. februara 2021. obavljena je provjera opreme, koja je isporučena u prvoj fazi IPA 2014 projekta, kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja Jelena Vujadinović i Božo Osmajlić, Ministarstva ekonomskog razvoja Ivana Janković Mijanović, predstavnik kompanije AIGO BS Marko Ilić, kao i pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Goran Vukoslavović. Osim provjere, potpisan je i „Provisional Acceptance“ dokument čijim potpisivanjem isporučena oprema postaje vlasništvo Zavoda za metrologiju. Podsjećamo da je Zavod za metrologiju jedna od korisničkih institucija iz IPA 2014 programa pod nazivom „Nabavka opreme za specijalizovane institucije u Crnoj Gori za ostvarenje ciljeva usklađivanja [...]

Provjera opreme iz IPA 2014 projekta2021-02-26T13:02:57+00:00

CAF2020 konferencija

2021-02-26T13:08:39+00:00

Predstavnice Zavoda za metrologiju Naina Čuturić-Knežević, Tamara Pavićević i Mirjana Radević pratile su 17. februara 2021. online konferenciju pod nazivom „CAF2020 – Prema reformi javne uprave i evropskim integracijama”. Obuku je organizovao Austrijski KDZ centar za istraživanje javne uprave. Podsjećamo da je Zavod za metrologiju prva institucija državne uprave u Crnoj Gori u kojoj je implementiran CAF sistem (Common Assessment Framework), odnosno zajednički okvir samoprocjene, a usvojen je i CAF akcioni plan 2020-2022. Cilj organizovanja online konferencije bila je analiza perspektiva daljnjeg razvoja pristupa CAF sistemu, kao i razmjena iskustva u primjeni CAF metodologije. Predstavljen je i unaprijeđeni CAF2020 sistem, [...]

CAF2020 konferencija2021-02-26T13:08:39+00:00

MSc Gordana Bajić imenovana za v. d. direktorice Zavoda za metrologiju

2021-02-19T06:52:20+00:00

MSc Gordana Bajić imenovana je za v. d. direktorice Zavoda za metrologiju. Odluku o imenovanju donijela je Vlada Crne Gore na zasijedanju u četrvrtak 11. februara 2021. MSc Gordana Bajić diplomirala je 1995. na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, dok je na istom fakultetu zvanje magistra tehničkih nauka iz oblasti kvaliteta stekla 2014. Radni odnos započela je 1995. u Holding industriji „Radoje Dakić". U preduzeću „Jugoimport Mont’’ d. o. o. Podgorica radila je u periodu od 1998. do 2008., nakon čega je nastavlila karijeru u Zavodu za metrologiju. Od početka radnog angažmana u Zavodu za metrologiju uključena je [...]

MSc Gordana Bajić imenovana za v. d. direktorice Zavoda za metrologiju2021-02-19T06:52:20+00:00

CAF2020 – Prema reformi javne uprave i evropskim integracijama

2021-02-22T11:59:58+00:00

Austrijski KDZ centar za istraživanje javne uprave organizuje 17. februara 2021. CAF online konferenciju pod nazivom „CAF2020 - Prema reformi javne uprave i evropskim integracijama” na koju su pozvani da prisustvuju pojedinci i institucije zainteresovane za oblast menadžmenta kvaliteta u javnom sektoru. Podsjećamo da je Zavod za metrologiju prva institucija državne uprave u Crnoj Gori u kojoj je implementiran CAF sistem (Common Assessment Framework), odnosno zajednički okvir samoprocjene, a usvojen je i CAF akcioni plan 2020-2022. Cilj organizovanja online konferencije je analiza perspektiva daljnjeg razvoja pristupa CAF sistemu. Digitalna CAF konferencija osmišljena je kao otvoreni događaj za sve CAF korisnike [...]

CAF2020 – Prema reformi javne uprave i evropskim integracijama2021-02-22T11:59:58+00:00

Svjetski dan metrologije 20. maj 2021. “Mjerenje za zdravlje”

2021-02-08T13:49:46+00:00

SVJETSKI DAN METROLOGIJE 20. MAJ 2021. MJERENJA ZA ZDRAVLJE Svjetskim danom metrologije obilježava se godišnjica od potpisivanja Metarske konvencije 20. maja 1875. Taj sporazum pruža osnovu za koherentni mjerni sistem na svjetskom nivou koji podupire naučna otkrića i inovacije, industrijsku proizvodnju i međunarodnu trgovinu, kao i unapređenje kvaliteta života i zaštitu životne sredine na globalnom nivou. Tema Svjetskog dana metrologije za 2021. je „Mjerenje za zdravlje“. Ta tema odabrana je da bi se stvorila svijest o važnoj ulozi koju mjerenje igra u našem zdravlju, a samim tim i u dobrobiti svakog [...]

Svjetski dan metrologije 20. maj 2021. “Mjerenje za zdravlje”2021-02-08T13:49:46+00:00

Instalacija opreme i obuka u Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju

2021-02-08T13:49:42+00:00

U Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju 14. i 15. januara 2021. obavljena je instalacija dva NTP vremenska servera LANTIME M900, proizvođača Meinberg. Navedena oprema obezbijeđena je u okviru IPA 2014 programa čiji je Zavod za metrologiju korisnik. Osim toga, istovremno je održana i online obuka za konfiguraciju i rad na navedenim serverima. Obuci su prisustvovale predstavnice Zavoda za metrologiju Alina Musić i Jovana Vukoslavović. Obuku je organizovala kompanija „Bel Systems“ iz Beograda koja je i isporučila navedenu laboratorijsku opremu. Predavači na obuci bili su Dušan Popović i Ivan Jovanović. Tokom obuke više riječi bilo je  o vremenskim transferima, LANTIME postupku, [...]

Instalacija opreme i obuka u Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju2021-02-08T13:49:42+00:00

Elektronski sistem javnih nabavki

2021-02-08T07:21:31+00:00

Predstavnica Zavoda za metrologiju Dea Radević pohađala je 14. januara 2021. online obuku pod nazivom „Kreiranje Plana javnih nabavki na ESJN (Elektronski sistem javnih nabavki)”. Obuku je organizovao Direktorat za politiku javnih nabavki Ministarstva finansija i socijalnog staranja, dok su obuku vodile Sanja Poleksić i Aleksandar Mihaljević iz navedenog Direktorata. Cilj obuke bio je obučavanje službenika za javne nabavke u vezi sa kreiranjem Plana javnih nabavki korišćenjem novog elektronskog sistema javnih nabavki (ESJN). Tokom obuke, više riječi bilo je o obavezi registracije naručilaca i ponuđača na elektronskom sistemu javnih nabavki s obzirom na to da se sva obavještenja o javnim [...]

Elektronski sistem javnih nabavki2021-02-08T07:21:31+00:00

Radionica o potencijalnim istraživačkim projektima

2021-02-08T07:16:54+00:00

Predstavnica Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović prisustvovala je 12. i 13. januara 2021. online pripremnoj radionici Evropske metrološke mreže pametnih električnih mreža (TC-EM & EMN SEG „European Metrology Network on Smart Electricity Grids”) u sklopu projektnih poziva Evropskog partnerstva za metrologiju 2021 („European Partnership on Metrology”). Tokom radionice, predstavnik švajcarskog nacionalnog metrološkog instituta (METAS) Marko Zeier predstavio je „Green Deal” projektne pozive, njihovu normativu i istraživački potencijal za 2021. Očekuje se, kako je istaknuto, da će 14 „Green Deal” istraživačkih projekata biti predloženo, a sedam odobreno. Maksimalni doprinos Evropske unije po projektu biće oko tri miliona eura. Kriterijumi za izbor [...]

Radionica o potencijalnim istraživačkim projektima2021-02-08T07:16:54+00:00

Isporučena oprema iz nacionalnog programa IPA 2014

2021-02-08T07:06:32+00:00

Vrijedna mjerna oprema, za čiju su nabavku sredstva opredijeljena iz nacionalnog programa IPA 2014, isporučena je Zavodu za metrologiju, u svrhu unapređenja rada Laboratorije za električnu snagu, Laboratorije za električne veličine, Laboratorije za vrijeme i frekvenciju, Laboratorije za temperaturu, Laboratorije za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda i Laboratorije za dragocjene metale. Zavod za metrologiju jedna je od korisničkih institucija u projektu iz programa IPA 2014 pod nazivom „Nabavka opreme za specijalizovane institucije u Crnoj Gori za ostvarenje ciljeva usklađivanja i implementacije EU Acquis za unutrašnje tržište“ koji je predviđen Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2020 (PPCG). Dobijenom opremom Zavod će [...]

Isporučena oprema iz nacionalnog programa IPA 20142021-02-08T07:06:32+00:00

Ministar Milatović u prvoj službenoj posjeti Zavodu za metrologiju

2021-02-01T11:21:17+00:00

Ministar ekonomskog razvoja mr Jakov Milatović bio je u prvoj službenoj posjeti u srijedu 27. januara 2021. godine Zavodu za metrologiju. Održan je sastanak sa direktoricom, prof. dr Vanjom Asanović u cilju upoznavanja ministra sa radom i aktivnostima Zavoda. Nakon dijela koji se odnosio na prikaz dosadašnjih aktivnosti Zavoda za metrologiju, dostignutih ciljeva i planova unapređenja metrologije u Crnoj Gori, ministar je upoznao zaposlene i obišao laboratorije. Sa posebnom pažnjom je saslušao prezentacije zaposlenih o njihovim referatima i upoznao se sa načinom korišćenja dijela opreme iz Zavoda izrazivši zadovoljstvo što će biti u prilici da doprinese njihovom daljem napredovanju. [...]

Ministar Milatović u prvoj službenoj posjeti Zavodu za metrologiju2021-02-01T11:21:17+00:00