Stručno usavršavanje

Home/Stručno usavršavanje

Obuka o upravljanju rizicima

2020-08-04T15:02:34+00:00

U Zavodu za metrologiju 30. juna 2020. održana je online obuka pod nazivom „Upravljanje rizicima“ u okviru koje je predstavljen cjelokupan proces upravljanja navedenom oblašću, odnosno identifikacija, kao i analiza vjerovatnoće pojavljivanja i efekata rizika. Predstavljene su posljedice koje rizik ima za određeni proces, kao i  definisanje mjera koje bi trebalo preduzeti. Osim toga, nakon teorijskog dijela obuke, službenici Zavoda za metrologiju su popunjavalii takozvani „Karton procesa“, koji se priprema u cilju dokumentovanja svih potencijalnih rizika u okviru Registra rizika Zavoda za metrologiju, čija je priprema u toku. Tokom obuke, zaključeno je da bi u Registru rizika trebalo da se [...]

Obuka o upravljanju rizicima2020-08-04T15:02:34+00:00

Online obuka za menadžere integriteta

2020-05-12T17:18:25+00:00

Načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Naina Čuturić Knežević prisustvovala je online obuci na temu plana integriteta za lica koja obavljaju funkciju menadžera integriteta. Obuku  je 13. i 14. aprila 2020. organizovala Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) u saradnji sa Upravom za kadrove. Predavači na obuci bili su Marko Škerović i Gordana Đurašković iz Agencije sprječavanje korupcije. Tokom online obuke predstavljeni su načini i važnost izrade planova integriteta, njihovo sprovođenje, kao i uloga menadžera integriteta za razvijanje etike u institucijama. Dio predavanja odnosio se i na prezentovanje Zakona o sprečavanju korupcije, tačnije odredbi koje se odnose na primjenu i monitoring planova [...]

Online obuka za menadžere integriteta2020-05-12T17:18:25+00:00

Tehnički komitet za interdisciplinarnu metrologiju 25rd TC-IM (INTMET)

2020-04-14T22:31:16+00:00

Načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Naina Čuturić – Knežević i samostalna savjetnica Tamara Pavićević prisustvovale su Tehničkom komitetu za interdisciplinarnu metrologiju koji je od  3. do 6. marta 2020. održan u Viljnusu u Litvaniji. Tehnički komitet organizovalo je Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta (EURAMET). Fokus sastanka odnosio se na uspostavljanje i unapređenje e-learning platformi nacionalnih metroloških instituta, kao i procesu digitalizacije. Kada je riječ o digitalizaciji, kako je naglašeno na Tehničkom komitetu, uspostavlja se „cloud“ u oblasti metrologije, otvorene nauke, harmonizovanih standarda za metrološke podatke i servise i to u okviru projekta „1449 Research Data Metrology“. Osim toga, u projektu [...]

Tehnički komitet za interdisciplinarnu metrologiju 25rd TC-IM (INTMET)2020-04-14T22:31:16+00:00

Seminar o prezentacionim vještinama

2020-04-14T22:30:48+00:00

Predstavnice Zavoda za metrologiju Nela Čađenović, Anđela Stešević, Mirjana Radević i Anđelika Durutović prisustvovale su seminaru pod nazivom „Prezentacione vještine“ koji je 4. marta 2020. održan u Privrednoj komori Crne Gore. Predavačica na seminaru bila je Slavica Striković koja je realizovala više od 480 obuka, treninga, seminara, radionica i predavanja o različitim temama o ljudskim pravima, komunikacionim vještinama i analizi medija. Pod pojmom prezentacija, kako je istaknuto, podrazumijeva se svako izlaganje sadržaja, pred manjom ili većom grupom. Zato je savladavanje vještina prezentovanja, kako je objašnjeno, značajno u savremenom poslovanju, bez obzira na to o kojoj se oblasti ili poziciji radi. Tokom [...]

Seminar o prezentacionim vještinama2020-04-14T22:30:48+00:00

Nova metodologija pristupanja EU

2020-05-18T06:11:15+00:00

Pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković, kao član Radne grupe 1 za Pregovaračko poglavlje 1: Sloboda kretanja robe, prisustvovao je 28. februara 2020. panel  debati na temu ,,Nova metodologija u procesu pristupanja EU: prednosti i nedostaci''. Panelisti su bili glavni pregovarač Aleksandar Drljević, predsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore Slaven Radunović, predsjednica Crnogorske panevropske unije prof. dr Gordana Đurović i izvršna direktorica NVO Centar za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Cilj organizovanja debate bio je pojašnjenje novog pristupa u politici proširenja EU. Kolegijum komesara Evropske unije, kako su podsjetili na panelu, usvojio je početkom februara 2020. predlog nove [...]

Nova metodologija pristupanja EU2020-05-18T06:11:15+00:00

Procjena radnog učinka

2020-04-14T22:31:26+00:00

Pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković prisustvovao je radionici na temu „Procjena radnog učinka“. Radionica je 11. februara 2020. održana u Upravi za kadrove i organizovala se u okviru twinning projekta pod nazivom „Podrška upravljanju ljudskim resursima u javnom sektoru Crne Gore". Radionicu je vodila ekspertica za javnu upravu Darija Gradski iz Ministarstva uprave Republike Hrvatske i bila je namjenjena rukovodećem kadru iz različitih organa državne uprave. Predavanje je bilo fokusirano na objašnjenja kako se prati i procjenjuje radni učinak službenika. Naročita pažnja posvećena je i predstavljanju komunikacije službenika i pretpostavljenog, tipovima službenika u pogledu kompetencija i motivacije, kao [...]

Procjena radnog učinka2020-04-14T22:31:26+00:00

Predstavljanje Zakona o radu i Zakona o javnim nabavkama

2020-04-14T22:31:29+00:00

Predstavnice Zavoda za metrologiju Cmiljana Ćetković i Nela Čađenović prisustvovale su stručnom seminaru na kojem su predstavljeni novi zakoni o radu i javnim nabavkama. Seminar je 5. februara 2020. organizovao Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore. Zakon o radu predstavila je dr Vesna Simonović - Zvicer sa Fakulteta političih nauka koja je istakla da se jedna od osnovnih promjena u zakonu odnosi na definisanje rada na određeno vrijeme koje, kako je istakla, ne može da bude duže od 36 mjeseci kod jednog poslodavca. Novim Zakonom o radu, kako je naglešeno, regulisano je i uvođenje prekovremenog rada zbog iznenada povećanog obima posla, [...]

Predstavljanje Zakona o radu i Zakona o javnim nabavkama2020-04-14T22:31:29+00:00

WELMEC WG 13 – vodomjeri i toplotna mjerila

2020-04-14T22:31:33+00:00

Predstavnica Zavoda za metrologiju Sonja Ivanović prisustvovala je petom sastanku WELMEC WG 13 radne grupe za komunalna mjerila, odnosno vodomjere i toplotna mjerila, koji je 4. i 5. februara 2020. održan u Pragu u organizaciji češkog nacionalnog metrološkog instituta. Na navedenom sastanku Evropske organizacije za zakonsku metrologiju (WELMEC) više riječi bilo je o novom nacrtu za WELMEC 13.1 Direktive o mjernim instrumentima 2014/32/EU za vodomjere i mjerila toplotne energije, kao i o WELMEC 13.5 koja se odnosi na vodomjere i mjerila toplotne energije opremljena dodatnim funkcionalnostima i pomoćnim uređajima. Cilj sastanka bio je i podrška uvođenju novih tehnika, ali i [...]

WELMEC WG 13 – vodomjeri i toplotna mjerila2020-04-14T22:31:33+00:00

Obuka iz oblasti dužine

2020-04-14T22:31:37+00:00

U Zavodu za metrologiju od 4. do 6. februara 2020. održana je obuka u Laboratoriji za dužinu kojoj su prisustvovali službenici Gordana Bajić, Gordana Pješčić i Tomo Božović. Obuku je održao rukovodilac Laboratorije za precizna mjerenja dužine dr sc. Marko Katić sa zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Obuka se odnosila na oblast dimenzionalne metrologije, tačnije na razvoj optičkih mjernih sistema i softvera za detekciju mjernih funkcija, a predstavljene su i metode unapređenja uređaja za kalibraciju mjernih traka i lenjira. U Laboratoriji za dužinu, tokom obuke, primjenjen je novi sistem za viziranje, koji obuhvata monohromatsku kameru i objektiv, na postojećem uređaju [...]

Obuka iz oblasti dužine2020-04-14T22:31:37+00:00

Razvoj digitalnih uvjerenja o kalibraciji

2020-04-14T22:31:41+00:00

Predstavnice Zavoda za metrologiju Milena Popović i Jovana Vukoslavović prisustvovale su radionici pod nazivom „Razvoj digitalnih uvjerenja o kalibraciji u okviru projekta TC-IM 1448“ koja je 21. januara 2020. održana u švajcarskom nacionalnom metrološkom instititu (METAS). Radionicu je organizovala Evropska asocijacija nacionalnih metroloških instituta (EURAMET). Projekat  EURAMET TC-IM 1448 „Razvoj digitalnih kalibracionih sertifikata“ ima za cilj izgradnju mreže evropskih nacionalnih metroloških instituta (NMI) u cilju razvoja, podrške i upotrebe digitalnog kalibracionog sertikata. Na radionici je istaknut koncept digitalnog kalibracionog sertifikata (DCC), kao i  ostali uslovi koje je potrebno obezbijediti u cilju primjene takvog digitalnog rješenja, poput bezbjednosti podataka i stabilnosti [...]

Razvoj digitalnih uvjerenja o kalibraciji2020-04-14T22:31:41+00:00