Predstavnice Zavoda za metrologiju Cmiljana Ćetković i Nela Čađenović prisustvovale su stručnom seminaru na kojem su predstavljeni novi zakoni o radu i javnim nabavkama. Seminar je 5. februara 2020. organizovao Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Zakon o radu predstavila je dr Vesna Simonović – Zvicer sa Fakulteta političih nauka koja je istakla da se jedna od osnovnih promjena u zakonu odnosi na definisanje rada na određeno vrijeme koje, kako je istakla, ne može da bude duže od 36 mjeseci kod jednog poslodavca.

Novim Zakonom o radu, kako je naglešeno, regulisano je i uvođenje prekovremenog rada zbog iznenada povećanog obima posla, više sile i drugih izuzetnih slučajeva. Na seminaru je istaknuto da je referentni period za prekovremeni rad četiri mjeseca i da je u tom slučaju maksimalno trajanje radnog vremena 50 sati sedmično.

Važna novina Zakona o radu, kako je navedeno, je da poslodavac ne može zaposlenom davati na potpisivanje sporazumni (blanko) raskid ugovora, kao i nemogućnost „kompenzacije” prava na godišnji odmor naknadom štete.

Značajne novine u Zakonu o radu predviđene su za usklađivanje profesionalnih i porodičnih obaveza. Kada je u pitanju roditeljsko odsustvo, kako je objašnjeno, koje, po prirodi stvari, može koristiti samo majka koristiće se u obaveznom trajanju od 98 dana, od kojih je 28 dana prije dana očekivanog porođaja, a 70 dana nakon rođenja djeteta. Nakon toga, jedan od zaposlenih roditelja ima pravo na roditeljsko odsustvo do napunjenih godinu dana djeteta.

O novinama Zakona o javnim nabavkama na seminaru je govorila Farisa Kurpejović iz Ministarstva finansija koja je kao značajnu novinu zakona istakla uvođenje elektronskog sistema javnih nabavki (ESJN) kojim će upravljati Direktorat za politike javnih nabavki.

Cijeli tok postupka javne nabavke: komunikacija između naručilaca i ponuđača, dostavljanje ponuda, donošenje odluka, izjavljivanje žalbi, ugovori o javnim nabavkama, izvještaji i jednostavne nabavke (u starom Zakonu – male nabavke), kako je navedeno, sprovodiće se prevashodno elektronskim putem posredstvom ESJN.

Zakon o radu stupio je na snagu 7. januara 2020., dok će novi Zakon o javnim nabavkama biti u primjeni od jula 2020.