U Zavodu za metrologiju 20. i 21. novembra 2019. održana je obuka pod nazivom „Metrološka kontrola analizatora izduvnih gasova“ kojoj su prisustvovali službenici Vladan Jestrović, Dragana Vidaković, Miloš Mujović, Goran Raičević, Srđan Aligrudić, kao i pomoćnik direktorice Zoran Ćetković.

Obuku su vodili eksperti Jelena Bebić iz Direkcije za mere i dragocene metale i Vladan Škerović iz ovlašćenog tijela za ovjeravanje mjerila na liniji tehničkog pregleda motornih vozila iz Auto moto saveza Srbije.

Analizator izduvnih gasova je mjerilo koje služi za određivanje zapreminskog djela određenih sastojaka izduvnog gasa iz motora motornog vozila. Namijenjeni su za pregled i stručno održavanje motornih vozila. Navedeni sastojci izduvnog gasa su ugljen monoksid (CO), ugljen dioksid (CO2), kiseonik (O2) i ugljovodonik (HC).

Na obuci su predstavljeni analizatori izduvnih gasova, kao i zakonska regulativa iz oblasti kontrolisanja navedenih analizatora prema MID direktivi. Prikazani su i primjeri MID i OIML R99 zahtjeva, sertifikata o odobrenju tipa i zahtjeva za ocjenu usaglašenosti i pripremi za kontrolisanje.

Osim teorijskog dijela, praktični dio obuke podrazumijevao je rad u stanici za tehnički pregled motornih vozila gdje je demonstriran postupak kontrolisanja analizatora izduvnih gasova.

Shodno odredbi posebnog propisa iz oblasti metrologije, analizatori izduvnih gasova imaju obavezu ovjeravanja (pregleda i žigosanja), prilikom čega se utvrđuje da li je to mjerilo usaglašeno sa propisanim metrološkim zahtjevima. Rok redovnog ovjeravanja analizatora izduvnih gasova iznosi jednu godinu.

Zavod za metrologiju je u prethodnom periodu i shodno prioritetima i mogućnostima, imajući u vidu značaj pouzdanih i provjernih mjerenja analizatora izduvnih gasova, nabavio potrebnu opremu koja se sastoji od smješa referentnih gasova smještenih u boce pod pritiskom, kao i prateći instalacioni pribor.
Sprovedena obuka će omogućiti da službenici Zavoda za metrologiju samostalno obavljaju pregled analizatora izduvnih gasova, usavršavaju metode i identifikaciju pomoćne opreme za pregled navedenih analizatora. Planirano je i iniciranje saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, kao organom državne uprave koji daje ovlašćenja i obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled motornih vozila, koje u svom postupku koriste analizatore izduvnih gasova.

Imajući u vidu sve izraženiju potrebu očuvanja životne sredine, analizatori izduvnih gasova imaju značajnu ulogu u toj oblasti, jer omogućavaju praćenje uticaja izduvnih gasova. Shodno rezultatima moguće je preduzeti preventivne i korektivne mjera za zaštitu životne sredine.