Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM) odobrio je Zavodu za metrologiju kod za novi cezijumski oscilator, odnosno obavljena je konfiguracija sistema TTS-5 za automatsko slanje podataka prema FTP serveru BIPM-a. Time je Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju omogućeno da ponovo učestvuje u realizaciji Univerzalnog koordinisanog vremena (UTC) i crnogorske sekunde.

Uspostavljanje novog cezijumskog oscilatora obavljeno je u periodu od 2. do 4. decembra 2019. kada je u Zavodu za metrologiju održana obuka koju je vodio ekspert iz slovenačkog nacionalnog metrološkog instituta (SIQ) Borut Pinter. Obuka je održana za osoblje Laboratorije za vrijeme i frekvenciju i prisustvovali su joj: Milan Perović, Aleksandar Jovanović, Jovana Vukoslavović, Alina Musić i pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Goran Vukoslavović.

Tokom obuke urađena je i konfiguracija novog cezijumskog oscilatora, proizvođača Microsemi Corporation, tipa 5071A i obavljeno je povezivanje sistema za vremenski transfer TTS-5 sa GPS antenom i cezijumskim oscilatorom. Analizirane su tehničke procedure Laboratorije za vrijeme i frekvenciju i urađena su mjerenja vremenskog intervala i frekvencije.

U sklopu obuke obavljena je i analiza protokola za međulaboratorijsko poređenje mjerenja vremenskog intervala čija realizacija je planirana tokom 2020.