Načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Naina Čuturić Knežević prisustvovala je online obuci na temu plana integriteta za lica koja obavljaju funkciju menadžera integriteta.

Obuku  je 13. i 14. aprila 2020. organizovala Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) u saradnji sa Upravom za kadrove.

Predavači na obuci bili su Marko Škerović i Gordana Đurašković iz Agencije sprječavanje korupcije.

Tokom online obuke predstavljeni su načini i važnost izrade planova integriteta, njihovo sprovođenje, kao i uloga menadžera integriteta za razvijanje etike u institucijama.

Dio predavanja odnosio se i na prezentovanje Zakona o sprečavanju korupcije, tačnije odredbi koje se odnose na primjenu i monitoring planova integriteta, kao i na predstavljanje web aplikacije za planove integriteta.

Online obuku  pohađalo je 37 menadžera integriteta.