Direktorica Zavoda za metrologiju Vanja Asanović, načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Naina Čuturić Knežević i samostalna savjetnica Milena Popović prisustvovale su Ministarskoj konferenciji o digitalnoj transformaciji pod nazivom „Obnoviti javnu upravu za digitalno doba“ (Reinventing  Public Administration for Digital Age). Konferencija je 12. i 13. novembra 2019. održana u Skoplju u Makedoniji.

Cilj konferencije bio je diskusija i identifikacija naučenih lekcija iz domena digitalne transformacije državne uprave, menadžmenta kvaliteta, agilnog meandžmenta i liderstva, kao i inovacija u državnoj upravi.

Na konferenciji se diskutovalo kroz pet  panel diskusija:

  • Panel I – Digitalna agenda za Zapadni Balkan – trenutno stanje i perspektiva;
  • Panel II – Menadžment kvaliteta kao doprinos digitalnoj transformaciji javne uprave (Zajednički okvir procjene – CAF) u WB6;
  • Panel III – Ljudski pristup: Dizajn usmjeren na čovjeka (HCD) i agilni pristup upravljanju ljudskim resursima za digitalno liderstvo;
  • Panel IV – Inovativne prakse u korišćenju IT
  • Panel V – Okrugli sto ministara

Okrugli sto ministara bavio se komentarima i stavovima predstavnika vlade po pitanju buduće primjene digitalne agende i prekogranične digitalne saradnje.

Konferenciji je prisustvovalo 140 učesnika među kojima su bili predstavnici međunarodnih organizacija (OPSI OECD, Evropska komisija, RCC, UNDP), ministri i brojni predstavnici institucija iz javnog sektora na Zapadnom Balkanu.

Organizator Ministarske konferencije o digitalnoj transformaciji je Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA).