Predstavnice Zavoda za metrologiju Nela Čađenović, Anđela Stešević, Mirjana Radević i Anđelika Durutović prisustvovale su seminaru pod nazivom „Prezentacione vještine“ koji je 4. marta 2020. održan u Privrednoj komori Crne Gore.

Predavačica na seminaru bila je Slavica Striković koja je realizovala više od 480 obuka, treninga, seminara, radionica i predavanja o različitim temama o ljudskim pravima, komunikacionim vještinama i analizi medija.

Pod pojmom prezentacija, kako je istaknuto, podrazumijeva se svako izlaganje sadržaja, pred manjom ili većom grupom. Zato je savladavanje vještina prezentovanja, kako je objašnjeno, značajno u savremenom poslovanju, bez obzira na to o kojoj se oblasti ili poziciji radi.

Tokom seminara predstavljana su osnovni elemente dobre prezentacije: plan, priprema, vježba i realizacija. Objašnjene su i ključne poruke i ciljevi prezentacije koji, kako je naglašeno, moraju da budu kratki, jasni i direktni. Kada je riječ o sadržaju i strukturi prezentacije, kako je istaknuto, neophodno je da se ispune sledeći elementi: uvod, glavni sadržaj, sumiranje, zaključci i preporuke, kao i da se odvoji vrijeme za pitanja i odgovore.

Seminar je pohađalo oko 80 predstavnika privatnih i javnih institucija.

Privredna komora seminar je organizovala u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice.