Predstavnica Zavoda za metrologiju Nela Čađenović prisustvovala je 22. novembra 2019. obuci koja je organizovana za službenike koji su određeni za postupanje po prijavama zviždača. Obuku je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije (ASK).

Cilj obuke bio je informisanje o zakonskim antikorupcijskim okvirima i sprovođenju mjera i procedura u slučaju podnošenja prijave zbog sumnje na ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Predstavnici CRNVO ukazali su na značaj instituta zviždača (fizičko ili pravno lice koje podnosi prijavu o ugrožavanju javnog ineresa) i njihovu ključnu ulogu u otkrivanju korupcije, prevara, lošeg upravljanja ili drugih nezakonitih radnji koje prijete da ugroze javno zdravlje i bezbijednost, finansijski integritet, ljudska prava, životnu sredinu, kao i vladavinu prava.

Načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić iz ASK predstavila je zakonodavni okvir koji definiše oblast zviždača, obaveze državnih institucija, privatnih preduzeća i ostalih pravnih lica.

Na obuci su navedene i obaveze imenovanih lica za prijem i postupanje po prijavama gdje spadaju obaveze pokretanja postupka u roku od osam dana od dana prijema prijave zviždača, provjera istinitosti navoda neposrednim uvidom u službenu evidenciju, predmete, akte i službene prostorije organa vlasti, kao i uzimanje izjave od zaposlenih.

U slučajevima gdje se utvrdi istinitost prijave, starješini organa, kako je navedeno, predlažu se mjere koje je potrebno preduzeti za sprječavanje, zaustavljanje ili ublažavanje štete za javni interes.

Istaknuto je i da prijavu o ugrožavanju javnog interesa koja upućuje na postojanje korupcije zviždač može podnijeti Agenciji za sprječavanje korupcije i bez prethodnog podnošenja prijave organu vlasti, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku na koga se prijava odnosi.

Na obuci je objašnjeno da zviždač podnosi zahtjev za zaštitu ASK u roku od šest mjeseci od dana nastale štete, kao i da ukoliko organ vlasti ne postupi po preporuci ASK, biće obavješten i organ koji nadzire njihov rad, odnosno Skupština, ali i obavještena javnost.