Načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Naina Čuturić – Knežević i samostalna savjetnica Tamara Pavićević prisustvovale su Tehničkom komitetu za interdisciplinarnu metrologiju koji je od  3. do 6. marta 2020. održan u Viljnusu u Litvaniji. Tehnički komitet organizovalo je Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta (EURAMET).

Fokus sastanka odnosio se na uspostavljanje i unapređenje e-learning platformi nacionalnih metroloških instituta, kao i procesu digitalizacije.

Kada je riječ o digitalizaciji, kako je naglašeno na Tehničkom komitetu, uspostavlja se „cloud“ u oblasti metrologije, otvorene nauke, harmonizovanih standarda za metrološke podatke i servise i to u okviru projekta „1449 Research Data Metrology“. Osim toga, u projektu „1448 Development of digital calibration certificates“ se radi na razvoju digitalnih kalibracionih sertifikata, a u toku je izrada priručnika i vodiča za njihovu primjenu.

Na Tehničkom komitetu raspravljalo se i o evropskim metrološkim mrežama (EMN) kojih je do sada  šest: Mathmet, kvantne tehnologije, medicina u laboratoriji, pametne električne mreže, energetski gasovi i posmatranja klime i okeana.  Razmatra se i mogućnost formiranja regionalnih evropskih mreža za nordijsku, latinsku i balkansku regiju.

Više riječi bilo je i o Strategiji za metrologiju u Evropi, kao  i  novim programima koji bi podrazumijevali institucionalna partnerstva u oblasti metrologije, a koja bi postala dio HORIZON EUROPE.  Shodno tome, zaključeno je da je  neophodno obučavanje zaposlenih iz finansijskih službi u nacionalnim metrološkim institutima u cilju boljeg upravljanja sredstvima kroz projekte i programe.

Kao novi instrument saradnje, kako je istaknuto na Tehničkom komitetu, između razvijenih i  manje razvijenih nacionalnih metroloških instituta, kreiran je program pod nazivom „Mentoring & Secondment Grants“. Taj program podrazumjeva  mentorski odnos između metrologa u smislu prenosa znanja i iskustva.

Predstavljen je i novi alat na sajtu EURAMET-a odnosno webportal (managing tool) za lakše upravljanje međulaboratorijskim poređenjima, a u pripremi je i priručnik. Na sajtu EURAMET-a postavljena je i nova baza KCDB BIPM za objavljivanje najboljih mjernih mogućnosti, a promijenjena su dosadašnja pravila objavljivanja CMC.