Pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković, kao član Radne grupe 1 za Pregovaračko poglavlje 1: Sloboda kretanja robe, prisustvovao je 28. februara 2020. panel  debati na temu ,,Nova metodologija u procesu pristupanja EU: prednosti i nedostaci”.

Panelisti su bili glavni pregovarač Aleksandar Drljević, predsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore Slaven Radunović, predsjednica Crnogorske panevropske unije prof. dr Gordana Đurović i izvršna direktorica NVO Centar za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.

Cilj organizovanja debate bio je pojašnjenje novog pristupa u politici proširenja EU.

Kolegijum komesara Evropske unije, kako su podsjetili na panelu, usvojio je početkom februara 2020. predlog nove metodologije procesa pristupanja EU, čija je svrha da se ponovo uspostavi vjerodostojna perspektiva članstva Zapadnog Balkana. Novu metodologiju, kako je naglašeno, države članice bi trebalo da odobre prije majskog Samita EU i Zapadnog Balkana u Zagrebu.

Događaj je bio prilika da se, kroz konstruktivnu razmjenu mišljenja, sagledaju  aspekti novog pristupa Evropske komisije i ukaže na prednosti i nedostatke prihvatanja novog modela pristupanja Crne Gore, kao države kandidata za punopravno članstvo u EU.

Panel debatu organizovao je, u okviru projekta EU4ME, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore.