Predstavnica Zavoda za metrologiju Sonja Ivanović prisustvovala je petom sastanku WELMEC WG 13 radne grupe za komunalna mjerila, odnosno vodomjere i toplotna mjerila, koji je 4. i 5. februara 2020. održan u Pragu u organizaciji češkog nacionalnog metrološkog instituta.

Na navedenom sastanku Evropske organizacije za zakonsku metrologiju (WELMEC) više riječi bilo je o novom nacrtu za WELMEC 13.1 Direktive o mjernim instrumentima 2014/32/EU za vodomjere i mjerila toplotne energije, kao i o WELMEC 13.5 koja se odnosi na vodomjere i mjerila toplotne energije opremljena dodatnim funkcionalnostima i pomoćnim uređajima.

Cilj sastanka bio je i podrška uvođenju novih tehnika, ali i razvoj predloga u pogledu obima i oblasti  Direktive za mjerne instrumente (MID).

Sastanku su prisustvovali predstavnici nacionalnih metroloških instituta iz Njemačke, Češke, Finske, Francuske, Italije, Letonije, Nizozemske, Portugalije, Rumunije, Slovačke i Turske, kao i predstavnici udruženja Aqua (Association of Water and Heat Meter Manufacturers) i VDDW (Association of the German Water and Heat Meter Industry).

Naredni sastanak WELMEC WG 13 radne grupe, na temu  rashladnih uređaja i mjerila za paru, biće održan u oktobru 2020. u Parizu.