Predstavnice Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović i Nela Čađenović prisustvovale su 17. januara 2020. informativnoj sesiji povodom Konkursa za podsticanje učešća u programima Horizon 2020 i COST u organizaciji Ministarstva nauke.

Načelnica Direkcije za EU Okvirne programe za istraživanje i inovacije Milena Milonjić naglasila je da je predmet Konkursa uključivanje u istraživanja na teme tekućih projekata međunarodne naučne saradnje. Za apliciranje za sredstva potrebno je, kako je istakla,  da postoji identifikovan projekat u koji tim želi da se uključi i početno odobrenje koordinatora projekta za pridruživanje tima iz Crne Gore evropskom timu.

Na konkursu, kako je istaknuto, mogu da se prijave i timovi koji su se već pridružili nekom od Horizont 2020 ili COST projekata, koji traju do 2022. ili duže.

Na informativno sesiji naglašano je da se na Konkurs mogu prijaviti pravna lica koja imaju licencu za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti i koja su registrovana za tu djelatnost u Centralnom registru privrednih subjekata.

Generalna direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke Branka Žižić predstavila je takozvane izvore za nalaženje odgovarajućeg projekta i partnera kao što su: Cordis baza podatka tekućih projekata, baza partnera Funding & Tenders Porta, EU Open Data Portal i baza rezultata s fokusom na društvo Horizon Results Platform.

Nosioci projekata iz Crne Gore, mogu ostvariti pravo na sufinansiranje najviše tri projekta.

Sredstva iz projekta, istaknuto je, mogu da se koriste za razvoj metodologije, terenska istraživanja, prikupljanje i obradu podataka i putovanja na radne sastanke sa evropskim partnerima.

Ministarstvo nauke za navedeni Konkurs opredijelilo je 200 hiljada eura za oko 10 projekata. Za projekte u trajanju od dvije godine, Ministarstvo nauke, kako je istaknuto, će nosiocu projekta odobriti iznos do 20 hiljada eura.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizon 2020 i COST je 28. februar 2020.