Predstavnice Zavoda za metrologiju Milena Popović i Jovana Vukoslavović prisustvovale su radionici pod nazivom „Razvoj digitalnih uvjerenja o kalibraciji u okviru projekta TC-IM 1448“ koja je 21. januara 2020. održana u švajcarskom nacionalnom metrološkom instititu (METAS). Radionicu je organizovala Evropska asocijacija nacionalnih metroloških instituta (EURAMET).

Projekat  EURAMET TC-IM 1448 „Razvoj digitalnih kalibracionih sertifikata“ ima za cilj izgradnju mreže evropskih nacionalnih metroloških instituta (NMI) u cilju razvoja, podrške i upotrebe digitalnog kalibracionog sertikata.

Na radionici je istaknut koncept digitalnog kalibracionog sertifikata (DCC), kao i  ostali uslovi koje je potrebno obezbijediti u cilju primjene takvog digitalnog rješenja, poput bezbjednosti podataka i stabilnosti UTC vremena.

Predstavnik METAS-a Federico Grasso Toro istakao je da digitalni kalibracioni sertifikat mora da bude  „machine-readable”, odnosno podaci moraju da budu čitljivi na računaru, kao i sljedljiv direktno ili indirektno do nacionalnog etalona. Osim toga DCC, kako je kazao, bi trebalo da sadrži brojčane kalibracione krive ili bilo koje druge dodatne informacije za procjenu mjernih rezultata kalibracije, kao i elektronski potpis kao garanciju za očuvanje integriteta, autentičnosti i povjerljivosti kalibracionog sertifikata.

Digitalni kalibracioni sertifikat (DCC), kako je objašnjeno, trebalo bi da bude i međunarodno priznat.

U okviru radionice predstavljeni su i dosadašnji rezultati projekta pod nazivom „Smart Com” čiji je glavni cilj uspostavljanje sigurne i jedinstvene razmjene podataka u svim komunikacionim mrežama gdje se koriste metrološki podaci.

Ostale teme radionice odnosile su se na formiranje radne grupe  „Digitalna transformacija” na nivou EURAMET-a, kao i moguću saradnju nacionalnih metroloških instituta kroz predlaganje potencijalne istraživačke teme (PRT) u oblasti digitalnih transformacija kroz program EMPIR.

Radionici u Bernu prisustvovali su predstavnici nacionalnih metroloških instituta iz Velike Britanije (NPL), Italije (INRiM), Švajcarske (METAS), Njemačke (PTB) i Austrije (BEV).