Predstavnice Zavoda za metrologiju Tamara Pavićević i Anđelika Durutović prisustvovale su 12. decembra 2019. ImPRove business seminaru pod nazivom „Moć PR-a: novo doba – novi izazovi”.

Seminar je vodila hrvatska poslovna konsultantkinja Mirela Španjol Marković koja je i  direktorica i vlasnica firme Ciceron komunikacije, specijalizovane za treninge iz oblasti retorike, komunikacionih i prodajnih vještina i leadershipa.

Tokom seminara više riječi bilo je o prepoznavanju i rukovođenju identitetom, imidžom i ugledom određene organizacije, kao i postizanju glavnih elemenata za dobrog govornika, kao što su autentičnost i vjerodostojnost. Posebno su navedeni elementi uvjeravanja koje bi govornik trebalo da posjeduje, kao što su: energija, glas, dikcija, govor tijela i dijalog.  Vjerodostojnost, kako je naglašeno, postiže se kongruencijom, odnosno podudarnošću i harmonijom između sadržaja, govora tijela, glasa i dikcije, kao i dosljednošću, odnosno ponašanjem i djelovanjem u skladu za izrečenim.

Kao posebna tema seminara i kao praktični dio obuke, izdvojen je i takozvani „Generation Management“ gdje je predstavljeno kako u organizacijama prevazići business barijere koje se javljaju među različitim generacijama zaposlenih (veterani, babyboomer, X,Y, Z i alpha generacije).

ImPRove business seminari organizuju se već šest godina i namijenjeni su PR menadžerima, zaposlenima koji rade u sektorima komunikacije, prodaji i marketingu, vlasnicima i direktorima kompanija, preduzetnicima, studentima ekonomije, menadžmeta, političkih nauka, kao i  svima koji žele unaprijediti posao.